آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 4,230 621,810,000 Rls. 7,092 $
102 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 14,230 621,452,560 Rls. 7,542 $
103 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 7,100 604,352,000 Rls. 14,200 $
104 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08132000 آلو، خشک کرده 8,500 571,200,000 Rls. 13,600 $
105 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 8,650 564,060,000 Rls. 13,430 $
106 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,467 533,400,000 Rls. 12,700 $
107 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 9,996 523,950,000 Rls. 12,475 $
108 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,221 516,221,886 Rls. 6,408 $
109 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 8,084 514,869,960 Rls. 12,126 $
110 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,800 509,520,000 Rls. 12,000 $
111 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,080 486,146,520 Rls. 11,079 $
112 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08094000 آلو و گوجه، تازه 2,124 484,786,824 Rls. 5,244 $
113 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,210 481,572,000 Rls. 11,466 $
114 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07132010 لپه 4,490 452,592,000 Rls. 5,162 $
115 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 7,000 445,830,000 Rls. 10,500 $
116 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 10,460 439,320,000 Rls. 9,335 $
117 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 4,032 434,368,188 Rls. 4,782 $
118 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 10,000 420,000,000 Rls. 10,000 $
119 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,844 414,923,674 Rls. 4,565 $
120 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,027 405,006,000 Rls. 9,643 $
121 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08055010 لیمو خشک 1,830 384,300,000 Rls. 9,150 $
122 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,324 372,235,980 Rls. 3,972 $
123 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 3,697 351,455,835 Rls. 3,981 $
124 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08131000 زردآلو، خشک کرده 8,500 342,720,000 Rls. 8,160 $
125 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 4,085 340,541,940 Rls. 4,085 $
126 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
127 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,240 301,770,000 Rls. 7,185 $
128 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,230 294,352,192 Rls. 3,334 $
129 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,800 291,802,000 Rls. 6,650 $
130 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 3,600 278,208,000 Rls. 6,624 $
131 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 4,350 274,983,075 Rls. 6,525 $
132 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,000 264,600,000 Rls. 6,300 $
133 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 2,500 241,975,250 Rls. 2,750 $
134 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 2,500 237,762,250 Rls. 2,750 $
135 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 2,500 235,672,250 Rls. 2,750 $
136 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 1,955 225,192,160 Rls. 5,132 $
137 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07132010 لپه 3,280 220,416,000 Rls. 5,248 $
138 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 5,800 219,240,000 Rls. 5,220 $
139 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,800 201,214,440 Rls. 2,520 $
140 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,692 198,380,794 Rls. 2,462 $
141 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,724 192,822,000 Rls. 4,591 $
142 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,600 191,398,560 Rls. 4,528 $
143 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 69074090 ک ک ک سایر 35,000 189,730,912 Rls. 2,052 $
144 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 4,312 181,104,000 Rls. 2,066 $
145 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 2,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
146 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 1,731 151,956,000 Rls. 3,618 $
147 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 1,791 149,856,000 Rls. 3,568 $
148 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 714 148,804,740 Rls. 1,785 $
149 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 832 148,468,276 Rls. 1,606 $
150 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,008 142,526,739 Rls. 1,713 $
151 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 653 118,447,536 Rls. 1,304 $
152 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,540 107,848,400 Rls. 2,540 $
153 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 1,084 98,510,600 Rls. 2,245 $
154 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 684 91,891,324 Rls. 994 $
155 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 04090000 عسل طبيعي 545 86,310,000 Rls. 2,055 $
156 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,008 80,008,284 Rls. 907 $
157 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,104 79,002,000 Rls. 1,881 $
158 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 700 76,440,000 Rls. 1,820 $
159 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 261 71,397,072 Rls. 786 $
160 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,600 68,096,000 Rls. 1,600 $
161 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 1,080 67,242,000 Rls. 1,601 $
162 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 825 61,939,452 Rls. 743 $
163 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,150 57,960,000 Rls. 1,380 $
164 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,320 55,440,000 Rls. 1,320 $
165 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 526 49,728,000 Rls. 1,184 $
166 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 795 47,046,510 Rls. 1,113 $
167 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 113 39,871,824 Rls. 452 $
168 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 768 36,685,440 Rls. 864 $
169 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 98 32,928,000 Rls. 784 $
170 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 90 31,756,320 Rls. 360 $
171 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 110 11,550,000 Rls. 132 $
172 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 200 10,080,000 Rls. 240 $
مجموع کل
18,703,049,767 ريال
مجموع کل
351,979 دلار