آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 45,040,332 279,193,335,120 Rls. 3,135,198 $
102 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 5,100,000 274,422,330,000 Rls. 6,533,863 $
103 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 163,485,697 273,137,565,278 Rls. 2,934,097 $
104 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 217,875,734 269,664,118,500 Rls. 6,535,363 $
105 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 31,239,514 258,319,068,000 Rls. 6,150,454 $
106 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 28,413,557 255,329,324,987 Rls. 2,993,455 $
107 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,734,645 252,824,404,965 Rls. 2,888,257 $
108 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 98,884,000 251,167,458,364 Rls. 2,690,637 $
109 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 114,319,013 237,721,297,352 Rls. 2,757,342 $
110 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 28,719,336 236,850,306,000 Rls. 5,639,293 $
111 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 3,761,950 235,617,354,000 Rls. 5,609,938 $
112 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 155,215,411 231,607,384,850 Rls. 3,269,504 $
113 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 38,517,656 226,755,370,461 Rls. 5,392,469 $
114 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 180,822,485 224,208,558,000 Rls. 5,338,299 $
115 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 355,740 223,716,999,150 Rls. 2,668,050 $
116 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,766,243 223,408,497,545 Rls. 2,352,943 $
117 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 71,750,000 221,763,980,240 Rls. 5,864,845 $
118 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,000 216,335,000,000 Rls. 3,717,795 $
119 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 17,942,587 211,889,108,554 Rls. 3,218,930 $
120 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 316,290 208,213,818,450 Rls. 2,379,898 $
121 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011120 ک ک ک سنگ آهن هماتيت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 52,300,000 206,862,346,576 Rls. 2,237,656 $
122 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 11,441,756 206,509,511,658 Rls. 2,197,303 $
123 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 24,352,184 205,081,633,983 Rls. 4,865,282 $
124 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 23,844,106 200,290,272,000 Rls. 4,768,816 $
125 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 33,702,312 198,198,840,000 Rls. 4,719,020 $
126 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 75,892,440 192,350,262,139 Rls. 2,254,616 $
127 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 7,043,026 190,484,495,740 Rls. 2,112,280 $
128 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 549,000 184,464,000,000 Rls. 4,392,000 $
129 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 82,300,000 180,987,049,970 Rls. 2,166,202 $
130 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 167,085,922 179,390,120,766 Rls. 4,278,096 $
131 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,160,470 173,909,725,753 Rls. 4,129,164 $
132 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,435,356 171,248,897,817 Rls. 1,930,539 $
133 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 20,668,219 169,852,620,000 Rls. 4,044,110 $
134 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,143,250 167,304,452,530 Rls. 3,929,063 $
135 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 55,000,000 160,175,400,000 Rls. 3,813,700 $
136 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,882,025 158,693,734,216 Rls. 1,859,438 $
137 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,447,274 157,692,381,305 Rls. 2,200,024 $
138 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,805,000 152,328,330,000 Rls. 3,626,865 $
139 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 53,850,000 150,000,000,000 Rls. 3,970,899 $
140 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,155,502 145,717,561,750 Rls. 3,427,908 $
141 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 53,600,000 141,000,000,000 Rls. 3,334,992 $
142 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 17,411,382 140,647,721,690 Rls. 3,336,773 $
143 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 108,347,983 139,795,801,300 Rls. 3,312,309 $
144 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 114,300,678 139,049,247,338 Rls. 1,686,744 $
145 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 17,153,913 138,731,712,816 Rls. 3,407,783 $
146 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,024,348 138,187,693,928 Rls. 2,085,310 $
147 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,500,000 138,000,000,000 Rls. 3,277,500 $
148 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,763,940 137,502,604,180 Rls. 1,436,594 $
149 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 16,687,417 137,079,215,320 Rls. 3,222,500 $
150 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 17,094,866 136,866,878,500 Rls. 3,195,220 $
151 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 16,011,308 133,583,226,000 Rls. 3,180,553 $
152 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,662,276 131,021,568,300 Rls. 3,119,562 $
153 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,278,507 125,955,334,285 Rls. 2,954,528 $
154 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,978,750 124,859,615,775 Rls. 2,943,726 $
155 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 15,731,064 124,104,513,895 Rls. 1,763,739 $
156 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 7,125,758 123,655,671,775 Rls. 1,654,297 $
157 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,145,219 123,146,654,485 Rls. 1,451,935 $
158 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 88,306,125 119,681,982,000 Rls. 2,849,571 $
159 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,308,106 117,647,166,000 Rls. 2,801,123 $
160 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 49,000,000 117,306,000,000 Rls. 2,793,000 $
161 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 11,821,752 114,959,050,821 Rls. 1,290,182 $
162 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 6,189,988 114,592,860,654 Rls. 1,258,143 $
163 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 174,520 113,643,637,275 Rls. 1,300,396 $
164 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 4,242,943 112,153,501,884 Rls. 1,268,882 $
165 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 91,244,430 111,208,440,000 Rls. 2,647,820 $
166 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,245,000 108,450,977,810 Rls. 1,193,947 $
167 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 165,050 107,560,840,000 Rls. 1,298,409 $
168 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 17,011,995 103,802,201,550 Rls. 2,381,674 $
169 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 72,700,000 102,479,438,250 Rls. 1,168,883 $
170 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 52,000,000 101,370,042,800 Rls. 1,215,993 $
171 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,008,350 99,168,529,529 Rls. 1,121,087 $
172 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 21,233,675 98,712,070,751 Rls. 1,113,488 $
173 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 65,937,402 95,272,942,000 Rls. 2,236,715 $
174 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 12,898,164 95,003,496,927 Rls. 2,413,872 $
175 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011120 ک ک ک سنگ آهن هماتيت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 81,482,440 94,252,074,000 Rls. 2,215,883 $
176 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,366,481 94,226,151,315 Rls. 1,089,590 $
177 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 103,165,365 92,231,361,020 Rls. 2,165,584 $
178 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,818,127 91,218,932,930 Rls. 2,127,332 $
179 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,439,075 89,277,552,000 Rls. 2,125,656 $
180 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 756,000 88,859,151,360 Rls. 967,680 $
181 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,942,302 88,177,636,530 Rls. 2,068,320 $
182 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 30,719,815 86,191,643,398 Rls. 924,756 $
183 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 91,485 85,087,890,032 Rls. 933,145 $
184 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 4,868,766 80,030,109,452 Rls. 1,114,791 $
185 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 8,913,391 79,847,286,660 Rls. 1,870,679 $
186 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,241,813 79,679,381,609 Rls. 869,736 $
187 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 386,105 79,617,470,698 Rls. 1,891,854 $
188 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 586,500 79,002,787,200 Rls. 1,876,800 $
189 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 9,217,446 78,878,268,000 Rls. 1,878,054 $
190 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 56,871,358 78,655,999,570 Rls. 1,807,491 $
191 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 9,590,999 78,344,224,940 Rls. 1,833,011 $
192 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 1,218,267 78,292,731,916 Rls. 889,335 $
193 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 225,000 75,600,000,000 Rls. 1,800,000 $
194 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,268,038 75,096,115,182 Rls. 854,415 $
195 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 2,691,340 74,712,946,443 Rls. 806,887 $
196 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,870,841 72,664,701,900 Rls. 1,730,112 $
197 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 12,563,971 72,189,898,939 Rls. 894,820 $
198 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,702,341 71,840,232,810 Rls. 1,681,910 $
199 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,329,834 71,673,390,136 Rls. 812,527 $
200 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 786,000 70,518,222,346 Rls. 797,747 $
مجموع کل
14,576,053,714,243 ريال
مجموع کل
262,738,974 دلار