آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1397 شهيدرجايي چين 48051910 ک ک ک کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر (VIRGIN PULP)/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 257,470 3,716,939,908 Rls. 87,540 $
202 1 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 25,200 3,704,400,000 Rls. 88,200 $
203 1 1397 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 49,796 3,639,090,000 Rls. 86,645 $
204 2 1397 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 9,363,994 3,556,182,000 Rls. 84,671 $
205 3 1397 شهيدرجايي چين 74032100 آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده 23,410 3,556,180,800 Rls. 84,510 $
206 3 1397 شهيدرجايي چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,044,987 3,403,800,000 Rls. 90,000 $
207 4 1397 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 8,829,488 3,403,537,170 Rls. 79,613 $
208 1 1397 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 24,000 3,165,708,000 Rls. 84,000 $
209 5 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک سایر/سنگ اورانيوم يا توريوم و كنسانترهکهاي آن. 518,114 3,046,512,000 Rls. 72,536 $
210 4 1397 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 600 2,947,249,720 Rls. 69,249 $
211 2 1397 شهيدرجايي چين 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 348,235 2,924,880,000 Rls. 69,640 $
212 5 1397 شهيدرجايي چين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 64,000 2,808,320,000 Rls. 64,000 $
213 2 1397 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 186,440 2,740,668,000 Rls. 65,254 $
214 4 1397 شهيدرجايي چين 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 112,635 2,736,881,389 Rls. 64,386 $
215 1 1397 شهيدرجايي چين 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 2,026,440 2,553,306,000 Rls. 60,793 $
216 2 1397 شهيدرجايي چين 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 119,940 2,537,507,570 Rls. 60,417 $
217 5 1397 شهيدرجايي چين 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 169,600 2,493,120,000 Rls. 59,360 $
218 3 1397 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 6,323,214 2,396,377,665 Rls. 56,906 $
219 3 1397 شهيدرجايي چين 48051910 ک ک ک کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر (VIRGIN PULP)/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 188,090 2,374,892,877 Rls. 56,427 $
220 3 1397 شهيدرجايي چين 84440000 ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 5,700 2,319,075,000 Rls. 55,000 $
221 4 1397 شهيدرجايي چين 26011120 شرح نامشخص 1,987,010 2,318,443,380 Rls. 54,603 $
222 1 1397 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 5,570,130 2,276,431,087 Rls. 57,016 $
223 3 1397 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 2,607,512 2,207,675,070 Rls. 52,358 $
224 4 1397 شهيدرجايي چين 25081000 بنتونيت 1,268,420 2,169,978,720 Rls. 50,736 $
225 4 1397 شهيدرجايي چين 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 122,330 2,056,214,800 Rls. 47,708 $
226 1 1397 شهيدرجايي چين 25202000 گچ 1,558,633 1,831,564,033 Rls. 46,759 $
227 2 1397 شهيدرجايي چين 25081000 بنتونيت 903,285 1,756,020,000 Rls. 41,810 $
228 4 1397 شهيدرجايي چين 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 36,800 1,718,780,800 Rls. 40,480 $
229 4 1397 شهيدرجايي چين 48045900 سايرکاغذ و مقواها ي کرا فت به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم که در جاي ديگرمذکور نباشد 94,000 1,600,256,000 Rls. 37,600 $
230 4 1397 شهيدرجايي چين 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 51,040 1,597,031,800 Rls. 37,340 $
231 1 1397 شهيدرجايي چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 49,350 1,418,458,010 Rls. 37,506 $
232 5 1397 شهيدرجايي چين 26080090 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 255,550 1,374,996,000 Rls. 32,738 $
233 4 1397 شهيدرجايي چين 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 52,000 1,324,752,000 Rls. 31,200 $
234 2 1397 شهيدرجايي چين 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 50,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
235 5 1397 شهيدرجايي چين 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 44,300 1,241,064,500 Rls. 28,795 $
236 5 1397 شهيدرجايي چين 25081000 بنتونيت 593,945 1,033,429,500 Rls. 23,757 $
237 3 1397 شهيدرجايي چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 24,200 1,004,715,630 Rls. 23,769 $
238 2 1397 شهيدرجايي چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 39,026 983,472,000 Rls. 23,416 $
239 5 1397 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 1,231,417 982,341,560 Rls. 22,387 $
240 1 1397 شهيدرجايي چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 38,381 967,218,000 Rls. 23,029 $
241 5 1397 شهيدرجايي چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 40,270 959,700,000 Rls. 22,850 $
242 5 1397 شهيدرجايي چين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
243 2 1397 شهيدرجايي چين 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
244 5 1397 شهيدرجايي چين 25191000 كربنات منيزيم طبيعي 200,150 878,258,200 Rls. 20,015 $
245 3 1397 شهيدرجايي چين 48043190 ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع 35,730 851,495,697 Rls. 20,144 $
246 4 1397 شهيدرجايي چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 24,400 790,180,600 Rls. 18,610 $
247 3 1397 شهيدرجايي چين 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,000 784,774,980 Rls. 18,612 $
248 1 1397 شهيدرجايي چين 25191000 كربنات منيزيم طبيعي 188,470 712,793,540 Rls. 18,847 $
249 5 1397 شهيدرجايي چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 7,000 661,359,360 Rls. 15,072 $
250 2 1397 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 745,160 654,696,000 Rls. 15,588 $
251 5 1397 شهيدرجايي چين 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 37,680 603,171,000 Rls. 13,866 $
252 3 1397 شهيدرجايي چين 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 13,450 568,531,500 Rls. 13,450 $
253 5 1397 شهيدرجايي چين 25293010 نفلين سي انيت 200,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
254 2 1397 شهيدرجايي چين 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 24,000 539,280,000 Rls. 12,840 $
255 2 1397 شهيدرجايي چين 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,880 533,400,000 Rls. 12,700 $
256 4 1397 شهيدرجايي چين 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 10,000 431,000,000 Rls. 10,000 $
257 5 1397 شهيدرجايي چين 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 22,990 422,811,389 Rls. 9,886 $
258 3 1397 شهيدرجايي چين 48045900 سايرکاغذ و مقواها ي کرا فت به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم که در جاي ديگرمذکور نباشد 24,900 419,963,400 Rls. 9,960 $
259 5 1397 شهيدرجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 19,500 394,414,500 Rls. 9,067 $
260 4 1397 شهيدرجايي چين 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 197,760 344,085,000 Rls. 7,910 $
261 2 1397 شهيدرجايي چين 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز مواد پلاستيکي 3,760 252,672,000 Rls. 6,016 $
262 5 1397 شهيدرجايي چين 27131100 کک نفت تکليس نشده 20,000 239,250,000 Rls. 5,500 $
263 2 1397 شهيدرجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,800 220,752,000 Rls. 5,256 $
264 3 1397 شهيدرجايي چين 25293010 نفلين سي انيت 51,000 140,125,050 Rls. 3,315 $
265 2 1397 شهيدرجايي چين 25181000 دولومي تکليس يا تفته نشده 24,040 121,632,000 Rls. 2,896 $
266 2 1397 شهيدرجايي چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 1,436 120,624,000 Rls. 2,872 $
267 5 1397 شهيدرجايي چين 25070010 کائولن 48,240 84,644,520 Rls. 1,929 $
268 2 1397 شهيدرجايي چين 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 431 63,273,000 Rls. 1,506 $
269 3 1397 شهيدرجايي چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 75 59,431,620 Rls. 1,406 $
270 5 1397 شهيدرجايي چين 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 23,980 42,089,696 Rls. 959 $
271 5 1397 شهيدرجايي چين 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 1,000 5,250,000 Rls. 125 $
مجموع کل
105,441,130,041 ريال
مجموع کل
2,520,351 دلار