آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک سایر/سنگ اورانيوم يا توريوم و كنسانترهکهاي آن. 1,037,820 33,434,441,072 Rls. 793,136 $
102 4 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 2,081,294 33,260,858,709 Rls. 777,530 $
103 3 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 3,488,071 33,215,154,339 Rls. 787,747 $
104 2 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 231,723 32,463,102,000 Rls. 772,931 $
105 1 1397 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 5,958,195 32,054,289,049 Rls. 834,143 $
106 4 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 277,092 31,639,570,850 Rls. 742,125 $
107 5 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 1,832,130 30,103,618,684 Rls. 694,151 $
108 5 1397 شهيدرجايي چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 1,275,710 29,810,439,430 Rls. 676,127 $
109 3 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 1,676,087 29,669,801,725 Rls. 704,381 $
110 3 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 3,436,652 28,241,325,316 Rls. 669,862 $
111 4 1397 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تری اتانول آمین 515,200 27,286,110,720 Rls. 638,848 $
112 5 1397 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,947,998 27,109,220,000 Rls. 632,885 $
113 5 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 847,436 27,010,877,694 Rls. 618,629 $
114 3 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 3,033,779 26,776,446,894 Rls. 637,092 $
115 4 1397 شهيدرجايي چين 29221110 منو اتانول آمين 512,000 26,259,472,000 Rls. 617,600 $
116 2 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 2,494,494 24,519,500,440 Rls. 583,798 $
117 5 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 18,380,125 23,668,512,120 Rls. 551,388 $
118 4 1397 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 3,656,035 21,856,072,900 Rls. 511,777 $
119 2 1397 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 162,000 21,657,037,500 Rls. 526,500 $
120 3 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 17,056,202 21,560,304,306 Rls. 511,691 $
121 1 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 765,842 20,207,561,610 Rls. 536,090 $
122 4 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 3,856,430 19,931,618,350 Rls. 465,724 $
123 4 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 979,453 18,794,604,970 Rls. 440,436 $
124 1 1397 شهيدرجايي چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 297,600 17,498,880,000 Rls. 416,640 $
125 2 1397 شهيدرجايي چين 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 270,000 17,123,400,000 Rls. 407,700 $
126 5 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 3,093,543 16,667,777,990 Rls. 384,865 $
127 5 1397 شهيدرجايي چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 604,160 16,209,392,220 Rls. 367,983 $
128 2 1397 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 520,025 16,162,356,000 Rls. 384,818 $
129 3 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 1,695,210 15,764,170,074 Rls. 384,602 $
130 4 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 562,385 15,511,134,180 Rls. 364,833 $
131 4 1397 شهيدرجايي چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 202,500 15,340,752,000 Rls. 360,450 $
132 2 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 2,885,395 15,301,062,000 Rls. 364,311 $
133 1 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 1,961,574 15,069,195,800 Rls. 379,445 $
134 3 1397 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 1,084,469 14,632,519,950 Rls. 347,030 $
135 2 1397 شهيدرجايي چين 48051910 ک ک ک کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر (VIRGIN PULP)/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 1,039,610 14,599,300,800 Rls. 347,603 $
136 4 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 10,981,455 14,124,998,600 Rls. 329,429 $
137 3 1397 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 947,173 14,012,927,700 Rls. 331,510 $
138 2 1397 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 439,450 13,658,106,000 Rls. 325,193 $
139 5 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 1,159,876 13,274,233,980 Rls. 310,892 $
140 4 1397 شهيدرجايي چين 25202000 گچ 10,513,816 13,252,248,863 Rls. 310,110 $
141 3 1397 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تری اتانول آمین 239,200 12,481,264,640 Rls. 296,608 $
142 4 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک سایر/سنگ اورانيوم يا توريوم و كنسانترهکهاي آن. 1,949,097 11,616,528,210 Rls. 272,873 $
143 4 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 941,860 10,979,752,950 Rls. 257,481 $
144 3 1397 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 202,400 10,646,240,000 Rls. 253,000 $
145 1 1397 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 202,400 10,626,000,000 Rls. 253,000 $
146 1 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک سایر/سنگ اورانيوم يا توريوم و كنسانترهکهاي آن. 2,009,000 10,599,845,620 Rls. 281,260 $
147 2 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 9,851,625 10,493,154,000 Rls. 249,837 $
148 5 1397 شهيدرجايي چين 25202000 گچ 11,169,185 10,294,197,140 Rls. 239,204 $
149 3 1397 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,745 10,248,203,250 Rls. 243,050 $
150 3 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 346,970 10,234,346,591 Rls. 242,879 $
151 2 1397 شهيدرجايي چين 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 76,000 10,214,400,000 Rls. 243,200 $
152 4 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 48,610 10,010,284,680 Rls. 235,758 $
153 2 1397 شهيدرجايي چين 74032100 آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده 65,240 9,891,672,000 Rls. 235,516 $
154 1 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 2,016,500 9,825,736,290 Rls. 253,479 $
155 4 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 47,467 9,774,886,440 Rls. 230,214 $
156 1 1397 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 301,510 9,370,914,000 Rls. 223,117 $
157 1 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 7,561,146 9,197,840,184 Rls. 226,852 $
158 4 1397 شهيدرجايي چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 321,450 8,892,486,400 Rls. 208,940 $
159 2 1397 شهيدرجايي چين 25202000 گچ 8,915,880 8,174,964,000 Rls. 194,642 $
160 3 1397 شهيدرجايي چين 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 967,637 8,169,831,500 Rls. 193,496 $
161 4 1397 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 553,706 8,117,030,810 Rls. 189,876 $
162 2 1397 شهيدرجايي چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 260,210 8,087,310,000 Rls. 192,555 $
163 3 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 1,500,825 8,036,971,853 Rls. 190,500 $
164 1 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 909,298 7,841,254,410 Rls. 194,162 $
165 1 1397 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 498,161 7,672,959,420 Rls. 202,881 $
166 1 1397 شهيدرجايي چين 26030010 ک ک ک سنگ مس 205,000 7,660,062,800 Rls. 202,540 $
167 3 1397 شهيدرجايي چين 25202000 گچ 6,841,800 7,555,238,198 Rls. 179,085 $
168 3 1397 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 100,295 7,354,501,359 Rls. 174,513 $
169 1 1397 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 552,630 7,290,773,480 Rls. 193,420 $
170 3 1397 شهيدرجايي چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 171,987 7,261,040,355 Rls. 171,987 $
171 4 1397 شهيدرجايي چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 171,820 7,225,058,400 Rls. 169,020 $
172 4 1397 شهيدرجايي چين 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 906,595 7,121,634,460 Rls. 166,343 $
173 2 1397 شهيدرجايي چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 237,640 6,929,601,000 Rls. 164,989 $
174 3 1397 شهيدرجايي چين 29221110 منو اتانول آمين 128,000 6,625,075,200 Rls. 157,440 $
175 5 1397 شهيدرجايي چين 03074300 شرح نامشخص 44,860 6,594,420,000 Rls. 157,010 $
176 3 1397 شهيدرجايي چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 188,910 5,882,489,440 Rls. 139,793 $
177 2 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 359,770 5,741,929,200 Rls. 136,713 $
178 5 1397 شهيدرجايي چين 48045900 سايرکاغذ و مقواها ي کرا فت به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم که در جاي ديگرمذکور نباشد 337,480 5,661,351,000 Rls. 131,616 $
179 2 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 349,030 5,650,890,000 Rls. 134,545 $
180 5 1397 شهيدرجايي چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,141,859 5,640,598,480 Rls. 128,546 $
181 4 1397 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 54,000 5,564,376,000 Rls. 129,600 $
182 4 1397 شهيدرجايي چين 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 507,428 5,467,536,700 Rls. 126,857 $
183 3 1397 شهيدرجايي چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,084,010 5,358,387,631 Rls. 127,101 $
184 5 1397 شهيدرجايي چين 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 219,794 5,309,480,000 Rls. 121,000 $
185 5 1397 شهيدرجايي چين 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 603,002 5,065,200,000 Rls. 120,600 $
186 5 1397 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 342,439 5,029,801,800 Rls. 117,388 $
187 2 1397 شهيدرجايي چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 77,430 4,878,090,000 Rls. 116,145 $
188 4 1397 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 71,520 4,812,386,880 Rls. 113,073 $
189 5 1397 شهيدرجايي چين 25151130 ک کک ک سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 544,177 4,781,455,220 Rls. 108,835 $
190 3 1397 شهيدرجايي چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 145,400 4,683,042,488 Rls. 111,138 $
191 3 1397 شهيدرجايي چين 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 182,000 4,601,422,800 Rls. 109,200 $
192 1 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 944,293 4,465,009,176 Rls. 113,314 $
193 3 1397 شهيدرجايي چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 159,194 4,354,270,080 Rls. 103,476 $
194 5 1397 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 11,157,618 4,333,212,570 Rls. 100,419 $
195 4 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 5,252,887 4,295,680,660 Rls. 100,419 $
196 4 1397 شهيدرجايي چين 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانه کرده يا به نحو ديگري براي نخ ريسي عمل آورده شده باشند. 98,046 4,223,800,000 Rls. 98,000 $
197 1 1397 شهيدرجايي چين 29221110 منو اتانول آمين 80,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
198 5 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 43,701 3,863,677,880 Rls. 88,051 $
199 5 1397 شهيدرجايي چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 114,000 3,834,625,552 Rls. 89,242 $
200 5 1397 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 619,960 3,808,520,720 Rls. 86,794 $
مجموع کل
1,313,187,110,752 ريال
مجموع کل
31,230,597 دلار