آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,068 203,551,400 Rls. 4,790 $
102 1 1397 تبريز پاکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 601 137,214,000 Rls. 3,267 $
103 4 1397 تبريز پاکستان 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 238 49,423,440 Rls. 1,164 $
104 2 1397 تبريز پاکستان 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 238 48,888,000 Rls. 1,164 $
105 2 1397 تبريز پاکستان 04031090 ماست 1,080 45,360,000 Rls. 1,080 $
106 3 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 202 34,009,401 Rls. 807 $
107 4 1397 تبريز پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 360 15,285,600 Rls. 360 $
108 3 1397 تبريز پاکستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 375 13,230,000 Rls. 315 $
109 9 1397 تبريز پاکستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 299 11,483,666 Rls. 139 $
مجموع کل
558,445,507 ريال
مجموع کل
13,086 دلار