آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 9,797 1,882,245,600 Rls. 44,640 $
102 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 22,500 1,875,870,000 Rls. 42,750 $
103 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 8,928 1,874,880,000 Rls. 44,640 $
104 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 32,955 1,831,956,024 Rls. 21,624 $
105 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08109010 انار تازه 19,400 1,826,517,178 Rls. 20,758 $
106 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 18,240 1,820,075,664 Rls. 20,064 $
107 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 21,689 1,753,855,040 Rls. 41,209 $
108 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 97,509 1,744,554,000 Rls. 41,537 $
109 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 43,270 1,714,601,866 Rls. 17,906 $
110 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,722 1,710,745,446 Rls. 19,722 $
111 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 37,210 1,702,827,690 Rls. 35,212 $
112 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,500 1,680,618,240 Rls. 20,160 $
113 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 20,444 1,648,626,000 Rls. 39,253 $
114 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 43,346 1,602,787,200 Rls. 18,300 $
115 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08105000 کيوي، تازه 18,050 1,591,391,200 Rls. 19,313 $
116 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,722 1,590,372,000 Rls. 37,866 $
117 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,510 1,553,676,740 Rls. 19,285 $
118 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 10,418 1,531,488,000 Rls. 36,464 $
119 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 43,650 1,507,729,020 Rls. 34,251 $
120 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,140 1,497,423,648 Rls. 16,476 $
121 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 12,892 1,424,052,000 Rls. 33,906 $
122 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 39,712 1,419,516,000 Rls. 33,798 $
123 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,075 1,405,197,288 Rls. 17,442 $
124 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 71,250 1,395,478,750 Rls. 35,625 $
125 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,990 1,385,370,000 Rls. 32,985 $
126 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,456 1,336,209,474 Rls. 31,793 $
127 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08109010 انار تازه 14,550 1,325,170,086 Rls. 15,567 $
128 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 109,892 1,319,346,000 Rls. 31,413 $
129 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 72,030 1,304,966,280 Rls. 34,620 $
130 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,930 1,274,012,300 Rls. 30,005 $
131 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 500,000 1,214,402,000 Rls. 14,000 $
132 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 6,707 1,193,728,800 Rls. 14,487 $
133 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 73,890 1,180,060,800 Rls. 30,148 $
134 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 79,641 1,116,497,760 Rls. 26,547 $
135 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 188,139 1,100,652,000 Rls. 26,206 $
136 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08105000 کيوي، تازه 43,587 1,098,384,000 Rls. 26,152 $
137 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 7,700 1,086,624,000 Rls. 25,872 $
138 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 9,890 1,079,988,000 Rls. 25,714 $
139 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 26,089 1,055,431,610 Rls. 24,784 $
140 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 83,042 1,017,731,400 Rls. 23,252 $
141 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 15,627 1,002,571,570 Rls. 23,441 $
142 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 70,513 995,400,000 Rls. 23,700 $
143 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 6,459 962,153,920 Rls. 22,607 $
144 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 59,150 930,384,000 Rls. 22,152 $
145 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 18,430 912,780,279 Rls. 10,845 $
146 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,897 894,833,940 Rls. 20,922 $
147 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08109010 انار تازه 19,847 891,912,000 Rls. 21,236 $
148 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 21,600 870,091,200 Rls. 10,800 $
149 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07031000 پياز و موسير 24,250 844,725,517 Rls. 10,379 $
150 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,973 842,585,050 Rls. 9,905 $
151 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 9,633 834,657,850 Rls. 9,520 $
152 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 20,370 819,372,048 Rls. 9,807 $
153 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07129010 سير خشك شده 8,672 816,556,480 Rls. 9,280 $
154 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,536 815,262,000 Rls. 19,411 $
155 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 46,750 758,799,624 Rls. 8,602 $
156 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 43,650 719,594,940 Rls. 16,347 $
157 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 41,800 715,260,000 Rls. 17,030 $
158 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 28,500 704,466,000 Rls. 16,773 $
159 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 12,756 684,518,288 Rls. 7,532 $
160 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08105000 کيوي، تازه 14,550 653,898,000 Rls. 15,569 $
161 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 23,690 639,534,000 Rls. 15,227 $
162 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 19,400 639,254,615 Rls. 7,265 $
163 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08061000 انگور تازه 9,700 639,254,615 Rls. 7,265 $
164 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08105000 کيوي، تازه 25,175 634,410,000 Rls. 15,105 $
165 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 10,241 629,790,000 Rls. 14,995 $
166 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 5,759 628,866,000 Rls. 14,973 $
167 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 12060090 ک ک ک ساير 14,550 611,100,000 Rls. 14,550 $
168 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,432 585,798,345 Rls. 13,893 $
169 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,380 566,748,000 Rls. 13,494 $
170 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 3,853 563,136,000 Rls. 13,408 $
171 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 24,250 543,301,414 Rls. 6,554 $
172 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 14,108 519,499,106 Rls. 13,403 $
173 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 12,701 517,996,900 Rls. 12,066 $
174 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 12092990 ساير تخم گياهان علوفه اي براي كشت که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,000 514,194,000 Rls. 6,000 $
175 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 19,400 512,107,620 Rls. 5,820 $
176 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07031000 پياز و موسير 19,000 506,318,650 Rls. 7,893 $
177 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 40129090 ساير به غير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 76,280 481,715,610 Rls. 11,442 $
178 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 38,000 473,195,000 Rls. 7,377 $
179 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 10,800 472,775,400 Rls. 5,205 $
180 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 22,230 465,480,000 Rls. 10,800 $
181 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 40129090 ساير به غير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 77,200 436,442,319 Rls. 11,580 $
182 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 19,400 435,960,000 Rls. 10,380 $
183 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 93,339 435,899,100 Rls. 10,268 $
184 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 94,291 435,624,000 Rls. 10,372 $
185 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,560 418,231,000 Rls. 9,850 $
186 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 4,549 414,097,118 Rls. 9,826 $
187 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 1,920 403,200,000 Rls. 9,600 $
188 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 7,760 401,369,848 Rls. 4,982 $
189 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 23,565 396,858,000 Rls. 9,449 $
190 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 10,450 395,010,000 Rls. 9,405 $
191 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,176 390,565,011 Rls. 4,300 $
192 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 16,240 387,324,000 Rls. 9,222 $
193 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 23,680 381,696,000 Rls. 9,088 $
194 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,880 371,784,000 Rls. 8,852 $
195 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 10,000 357,000,000 Rls. 8,500 $
196 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07031000 پياز و موسير 19,400 348,768,000 Rls. 8,304 $
197 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 40129090 ساير به غير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 54,480 343,224,000 Rls. 8,172 $
198 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 14,550 342,695,700 Rls. 7,785 $
199 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 53,400 340,104,600 Rls. 8,010 $
200 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 53,340 336,084,000 Rls. 8,002 $
مجموع کل
94,261,293,781 ريال
مجموع کل
1,824,286 دلار