آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 26,310 133,488,660 Rls. 3,158 $
202 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,000 127,680,000 Rls. 3,000 $
203 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 23,170 116,760,000 Rls. 2,780 $
204 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 22,890 115,332,000 Rls. 2,746 $
205 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 23,670 114,400,880 Rls. 1,420 $
206 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25202000 گچ 54,110 45,444,000 Rls. 1,082 $
207 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25202000 گچ 53,900 38,472,000 Rls. 916 $
208 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25202000 گچ 26,230 22,249,040 Rls. 524 $
209 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 38 13,504,288 Rls. 317 $
مجموع کل
727,330,868 ريال
مجموع کل
15,943 دلار