آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 80,640 6,009,066,580 Rls. 141,523 $
102 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 5,873,529,200 Rls. 107,800 $
103 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 302,366 5,504,352,000 Rls. 131,056 $
104 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 80,640 5,452,876,800 Rls. 129,830 $
105 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي و فرآورده هاي همانند به غير از لعاب ها 149,787 5,177,538,000 Rls. 57,000 $
106 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 5,174,400,000 Rls. 123,200 $
107 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 6,920 5,162,554,424 Rls. 55,844 $
108 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 105,600 4,999,357,440 Rls. 118,272 $
109 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 20,520 4,734,374,400 Rls. 57,456 $
110 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 83,880 4,565,568,000 Rls. 108,704 $
111 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 30,980 4,519,727,760 Rls. 103,002 $
112 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 74,250 4,490,640,000 Rls. 106,920 $
113 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 25,100 4,425,877,980 Rls. 45,180 $
114 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 493,525 4,352,880,000 Rls. 103,640 $
115 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 25,530 4,248,345,180 Rls. 51,060 $
116 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 27,800 4,183,200,000 Rls. 99,600 $
117 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 27,664 4,066,608,000 Rls. 96,824 $
118 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 29,000 4,021,401,000 Rls. 43,500 $
119 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 60,480 4,000,752,000 Rls. 95,256 $
120 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,500 3,883,153,500 Rls. 42,750 $
121 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 26,000 3,822,000,000 Rls. 91,000 $
122 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 25,500 3,748,500,000 Rls. 89,250 $
123 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,800 3,714,060,000 Rls. 43,338 $
124 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 2,100 3,538,168,914 Rls. 40,110 $
125 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 395,520 3,488,436,000 Rls. 83,058 $
126 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي و فرآورده هاي همانند به غير از لعاب ها 219,230 3,419,651,592 Rls. 81,144 $
127 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 80,640 3,386,880,000 Rls. 80,640 $
128 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 229,500 3,379,644,520 Rls. 78,662 $
129 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 168,950 3,193,176,000 Rls. 76,028 $
130 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 195,930 3,184,060,500 Rls. 74,453 $
131 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 18,150 3,068,802,000 Rls. 72,600 $
132 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03063590 --- سایر 17,835 2,996,280,000 Rls. 71,340 $
133 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 8,300 2,963,100,000 Rls. 70,550 $
134 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 25,200 2,941,231,104 Rls. 32,256 $
135 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 27,500 2,913,504,000 Rls. 33,000 $
136 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 25,200 2,858,542,042 Rls. 33,062 $
137 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 20,000 2,856,000,000 Rls. 68,000 $
138 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي و فرآورده هاي همانند به غير از لعاب ها 171,890 2,743,440,000 Rls. 65,320 $
139 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 32074010 فريتهاي شيشه اي 171,190 2,671,200,000 Rls. 63,600 $
140 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 200,870 2,649,584,535 Rls. 70,305 $
141 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,560 2,588,184,000 Rls. 31,410 $
142 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 61,600 2,587,200,000 Rls. 61,600 $
143 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 25,200 2,563,243,200 Rls. 59,472 $
144 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 25,530 2,392,543,950 Rls. 24,423 $
145 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 144,480 2,351,286,000 Rls. 55,983 $
146 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 27,690 2,121,275,520 Rls. 49,842 $
147 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151190 ک کک ک مرمریت 347,320 2,102,025,792 Rls. 24,233 $
148 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 237,491 1,994,916,000 Rls. 47,498 $
149 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23069010 كنجاله گلرنگ 4,875 1,831,894,240 Rls. 43,144 $
150 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 29,000 1,827,000,000 Rls. 43,500 $
151 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 12,000 1,727,920,560 Rls. 19,571 $
152 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو، منجمد غير از زبان وجگر 27,000 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
153 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 1,691,488,500 Rls. 19,500 $
154 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 76,318 1,631,011,460 Rls. 38,187 $
155 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 18,200 1,604,601,180 Rls. 16,380 $
156 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151120 ک کک ک تراورتن 245,760 1,590,367,027 Rls. 17,203 $
157 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 56,474 1,541,736,000 Rls. 36,708 $
158 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151120 ک کک ک تراورتن 303,392 1,529,094,000 Rls. 17,756 $
159 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,000 1,421,902,500 Rls. 32,250 $
160 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,030 1,345,388,499 Rls. 15,510 $
161 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 40,000 1,306,981,600 Rls. 32,800 $
162 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
163 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 97,934 1,233,960,000 Rls. 29,380 $
164 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 39,040 1,206,367,232 Rls. 13,664 $
165 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 25,636 1,201,238,870 Rls. 12,818 $
166 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 38,330 1,200,156,000 Rls. 14,565 $
167 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 23,000 1,193,712,650 Rls. 14,950 $
168 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,500 1,136,807,425 Rls. 26,975 $
169 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 100,000 1,102,650,000 Rls. 12,500 $
170 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 25,650 1,077,300,000 Rls. 25,650 $
171 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 40,588 1,022,784,000 Rls. 24,352 $
172 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 24,000 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
173 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 100,000 1,007,050,000 Rls. 12,500 $
174 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 917,004,000 Rls. 11,000 $
175 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 10,170 859,771,800 Rls. 20,340 $
176 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 1,000 836,729,600 Rls. 19,660 $
177 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 827,970,000 Rls. 19,500 $
178 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 20,000 703,626,000 Rls. 16,753 $
179 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 675,752,000 Rls. 15,400 $
180 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 38,140 609,865,440 Rls. 14,493 $
181 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,000 590,469,630 Rls. 13,969 $
182 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 34,058 578,432,580 Rls. 13,623 $
183 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 6,831 573,779,640 Rls. 13,661 $
184 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 100,000 548,500,000 Rls. 12,500 $
185 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 75,000 520,390,625 Rls. 9,192 $
186 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,623 519,666,000 Rls. 12,373 $
187 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151120 ک کک ک تراورتن 89,474 499,212,000 Rls. 11,886 $
188 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 93,590 495,737,120 Rls. 5,615 $
189 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,213 458,643,140 Rls. 12,127 $
190 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 200 455,918,680 Rls. 5,168 $
191 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 14,600 437,921,890 Rls. 4,964 $
192 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 48,103 405,627,300 Rls. 9,620 $
193 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي و فرآورده هاي همانند به غير از لعاب ها 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
194 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03075100 اختاپوس زنده تازه يا سرد کرده 2,904 365,904,000 Rls. 8,712 $
195 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 20,400 299,880,000 Rls. 7,140 $
196 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 50,430 264,726,000 Rls. 6,303 $
197 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 3,750 262,500,000 Rls. 6,250 $
198 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 24,640 206,976,000 Rls. 4,928 $
199 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 25151190 ک کک ک مرمریت 18,660 156,744,000 Rls. 3,732 $
200 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 3,730 156,660,000 Rls. 3,730 $
مجموع کل
225,100,457,121 ريال
مجموع کل
4,396,848 دلار