آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 17,240 760,284,000 Rls. 18,102 $
202 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 4,300 741,320,000 Rls. 17,200 $
203 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08081000 سيب، تازه 15,510 728,763,569 Rls. 9,127 $
204 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,200 705,600,000 Rls. 16,800 $
205 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 25,050 704,268,225 Rls. 7,189 $
206 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 678,986,000 Rls. 15,400 $
207 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 25,700 668,788,530 Rls. 7,575 $
208 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 659,200,000 Rls. 8,000 $
209 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08081000 سيب، تازه 12,320 658,901,750 Rls. 7,250 $
210 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 116,670 654,467,228 Rls. 8,167 $
211 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08081000 سيب، تازه 12,229 653,096,460 Rls. 7,190 $
212 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 646,800,000 Rls. 15,400 $
213 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 646,800,000 Rls. 15,400 $
214 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 5,090 641,340,000 Rls. 15,270 $
215 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08081000 سيب، تازه 13,000 630,821,100 Rls. 7,195 $
216 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03063300 -- خرچنگ­ها 12,375 623,700,000 Rls. 14,850 $
217 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 14,000 618,560,880 Rls. 7,420 $
218 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 24,100 609,705,900 Rls. 14,460 $
219 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 109,509 605,884,160 Rls. 14,236 $
220 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151120 ک کک ک تراورتن 72,510 599,391,350 Rls. 8,361 $
221 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 3,500 588,000,000 Rls. 14,000 $
222 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,100 585,900,000 Rls. 13,950 $
223 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,800 581,943,000 Rls. 13,378 $
224 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 15,220 575,316,000 Rls. 13,698 $
225 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 6,720 541,900,800 Rls. 12,902 $
226 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 04090000 عسل طبيعي 1,348 515,124,720 Rls. 12,132 $
227 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,706 513,450,000 Rls. 12,225 $
228 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,100 506,520,000 Rls. 12,060 $
229 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08109010 انار تازه 5,550 490,115,975 Rls. 5,590 $
230 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 16,000 485,469,760 Rls. 6,080 $
231 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 14,000 470,400,000 Rls. 11,200 $
232 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 4,960 467,573,744 Rls. 5,456 $
233 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,760 463,680,000 Rls. 11,040 $
234 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08109010 انار تازه 10,710 449,820,000 Rls. 10,710 $
235 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 840 446,790,350 Rls. 5,096 $
236 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 2,240 444,427,200 Rls. 10,080 $
237 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 9,298 429,534,000 Rls. 10,227 $
238 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151120 ک کک ک تراورتن 84,130 423,990,000 Rls. 10,095 $
239 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08042010 --- انجیر خشک 4,000 396,480,000 Rls. 9,440 $
240 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,140 355,978,446 Rls. 3,919 $
241 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 216,000 352,783,320 Rls. 3,672 $
242 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 8,000 336,640,000 Rls. 8,000 $
243 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 8,244 310,757,580 Rls. 8,244 $
244 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 18,400 309,120,000 Rls. 7,360 $
245 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94069010 ک ک ک گلخانه با تجهیزات کامل 3,790 294,678,000 Rls. 7,016 $
246 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 3,580 252,856,832 Rls. 2,735 $
247 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 18,600 246,323,520 Rls. 2,790 $
248 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08105000 کيوي، تازه 3,666 242,350,560 Rls. 2,745 $
249 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 113,585 238,518,000 Rls. 5,679 $
250 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,440 238,392,000 Rls. 5,676 $
251 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,934 233,940,000 Rls. 5,570 $
252 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 41,760 229,441,560 Rls. 5,428 $
253 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 48,200 225,853,150 Rls. 2,410 $
254 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 26,700 224,280,000 Rls. 5,340 $
255 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 6,930 223,832,340 Rls. 2,685 $
256 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08109010 انار تازه 4,183 223,731,294 Rls. 2,802 $
257 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 143,880 215,678,340 Rls. 2,445 $
258 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 5,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
259 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 287,920 209,379,440 Rls. 4,894 $
260 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 45,220 199,619,168 Rls. 2,261 $
261 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 5,152 194,848,640 Rls. 5,152 $
262 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,800 173,880,000 Rls. 4,140 $
263 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,018 168,756,000 Rls. 4,018 $
264 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 42022110 کیف دستی دست ساز با سطح خارجی از چرم طبیعی ، از چرم یا از چرم ترکیبی غیر مذکور در جای دیگر 140 160,935,539 Rls. 1,765 $
265 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 3,782 158,844,000 Rls. 3,782 $
266 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,900 146,599,250 Rls. 3,325 $
267 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 112,000 143,707,200 Rls. 3,360 $
268 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,906 141,749,350 Rls. 3,215 $
269 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08109010 انار تازه 2,150 137,415,096 Rls. 1,512 $
270 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 590 135,635,700 Rls. 3,147 $
271 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,677 134,904,000 Rls. 3,212 $
272 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,000 118,376,880 Rls. 1,420 $
273 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 47,570 99,876,000 Rls. 2,378 $
274 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 119,840 85,554,000 Rls. 2,037 $
275 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,120 83,947,360 Rls. 1,904 $
276 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,192 83,241,920 Rls. 1,888 $
277 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 723 80,243,128 Rls. 868 $
278 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 112,000 79,968,000 Rls. 1,904 $
279 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 3,780 76,188,000 Rls. 1,814 $
280 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,024 74,788,814 Rls. 809 $
281 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,469 64,119,195 Rls. 1,701 $
282 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28421010 زئوليت 6,018 59,596,254 Rls. 695 $
283 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 1,120 54,318,880 Rls. 1,232 $
284 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 760 45,318,000 Rls. 1,079 $
285 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 22,269 41,673,660 Rls. 992 $
286 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 923 36,594,700 Rls. 830 $
287 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 96 33,861,120 Rls. 768 $
288 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 462 33,810,000 Rls. 805 $
289 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 800 33,345,600 Rls. 400 $
290 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 22,269 31,591,560 Rls. 752 $
291 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 240 24,954,940 Rls. 566 $
292 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08081000 سيب، تازه 1,944 20,412,000 Rls. 486 $
293 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 27,000 19,353,735 Rls. 459 $
294 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 2,265 19,026,000 Rls. 453 $
295 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 600 15,831,900 Rls. 420 $
296 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 1,371 11,224,500 Rls. 300 $
297 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,267 10,668,000 Rls. 254 $
298 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 300 5,612,250 Rls. 150 $
مجموع کل
31,028,039,422 ريال
مجموع کل
594,615 دلار