آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 67,801 3,523,972,965 Rls. 40,681 $
102 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 3,519,850,000 Rls. 49,741 $
103 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 502,060 3,485,902,992 Rls. 82,840 $
104 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101910 روغن موتور 75,190 3,473,778,000 Rls. 82,709 $
105 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 404,550 3,440,274,100 Rls. 80,910 $
106 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 232,520 3,418,044,000 Rls. 81,382 $
107 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 99,590 3,414,528,616 Rls. 34,856 $
108 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,840 3,314,330,400 Rls. 38,674 $
109 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 70,375 3,251,304,000 Rls. 77,412 $
110 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 287,933 3,164,758,300 Rls. 56,505 $
111 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 25,000 3,150,000,000 Rls. 75,000 $
112 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 72,998 3,140,886,000 Rls. 74,783 $
113 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آن ها باهم 701,980 3,098,820,512 Rls. 35,099 $
114 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 134,330 2,989,437,774 Rls. 34,576 $
115 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29126000 پارا فرمالدئيد 60,000 2,853,147,000 Rls. 33,000 $
116 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 192,280 2,826,516,000 Rls. 67,298 $
117 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 28,000 2,775,360,000 Rls. 66,080 $
118 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 24,291 2,694,708,454 Rls. 29,149 $
119 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 179,563 2,689,719,000 Rls. 62,874 $
120 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 38,000 2,629,200,000 Rls. 62,600 $
121 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,000 2,620,800,000 Rls. 62,400 $
122 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55,902 2,614,164,000 Rls. 62,242 $
123 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 94,919 2,549,148,000 Rls. 60,694 $
124 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 529,120 2,445,751,376 Rls. 26,456 $
125 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 54050000 تک رشته ها، 67 دسي تكس يا يشتر، نوارها واشکال همانند، از مواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتر از5 ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 22,000 2,370,784,000 Rls. 26,000 $
126 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 04090000 عسل طبيعي 7,290 2,330,029,800 Rls. 55,477 $
127 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 4,340 2,299,019,520 Rls. 26,040 $
128 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 132,230 2,179,150,400 Rls. 26,446 $
129 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 43,392 2,166,190,105 Rls. 26,035 $
130 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 30,000 2,142,000,000 Rls. 51,000 $
131 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 27,317 2,042,208,000 Rls. 48,624 $
132 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 24,460 2,024,717,642 Rls. 22,851 $
133 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 17,380 1,999,105,184 Rls. 22,643 $
134 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,998,348,000 Rls. 22,000 $
135 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 46,320 1,995,840,000 Rls. 47,520 $
136 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 442,460 1,946,624,893 Rls. 22,123 $
137 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 40,832 1,936,911,440 Rls. 45,101 $
138 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 3,550 1,934,764,200 Rls. 21,300 $
139 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 228,875 1,922,550,000 Rls. 45,775 $
140 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 120,137 1,892,058,000 Rls. 45,049 $
141 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,885,378,000 Rls. 22,881 $
142 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 40,900 1,841,952,000 Rls. 43,856 $
143 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 112,880 1,784,208,191 Rls. 42,337 $
144 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,767,604,590 Rls. 41,817 $
145 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,756,314,000 Rls. 41,817 $
146 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 6,798 1,717,519,000 Rls. 26,358 $
147 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 98,990 1,681,246,160 Rls. 39,596 $
148 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 1,665,337,000 Rls. 17,000 $
149 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 195,472 1,648,398,510 Rls. 39,094 $
150 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 100,905 1,616,727,695 Rls. 38,363 $
151 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,980 1,526,437,000 Rls. 35,950 $
152 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 101,760 1,495,872,000 Rls. 35,616 $
153 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 31,750 1,466,850,000 Rls. 34,925 $
154 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 317,260 1,441,677,029 Rls. 15,863 $
155 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 40,500 1,434,996,000 Rls. 17,415 $
156 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 96,220 1,433,293,120 Rls. 33,677 $
157 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,428,000,000 Rls. 34,000 $
158 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,428,000,000 Rls. 34,000 $
159 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,428,000,000 Rls. 34,000 $
160 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 15,200 1,409,076,480 Rls. 15,242 $
161 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 24,087 1,407,452,560 Rls. 15,656 $
162 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,734 1,379,839,599 Rls. 16,101 $
163 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 16,000 1,318,400,000 Rls. 16,000 $
164 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,508 1,290,455,550 Rls. 15,510 $
165 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 1,281,301,560 Rls. 13,860 $
166 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 233,170 1,273,104,000 Rls. 30,312 $
167 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 1,268,960,000 Rls. 15,400 $
168 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 231,658 1,264,830,000 Rls. 30,115 $
169 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 5,460 1,261,887,900 Rls. 13,650 $
170 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,588 1,231,734,768 Rls. 13,556 $
171 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 54050000 تک رشته ها، 67 دسي تكس يا يشتر، نوارها واشکال همانند، از مواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتر از5 ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 18,240 1,228,640,000 Rls. 28,000 $
172 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 140,234 1,222,620,140 Rls. 28,047 $
173 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 41,150 1,209,810,000 Rls. 28,805 $
174 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 45,116 1,194,430,010 Rls. 28,305 $
175 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 54050000 تک رشته ها، 67 دسي تكس يا يشتر، نوارها واشکال همانند، از مواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتر از5 ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 17,550 1,191,680,000 Rls. 28,000 $
176 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 87,847 1,158,536,160 Rls. 27,408 $
177 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 180,786 1,136,218,505 Rls. 12,469 $
178 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08109010 انار تازه 15,509 1,136,165,950 Rls. 12,477 $
179 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 131,256 1,106,873,415 Rls. 26,251 $
180 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,112 1,092,388,760 Rls. 25,696 $
181 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 24,760 1,091,916,000 Rls. 25,998 $
182 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,250 1,085,280,000 Rls. 25,500 $
183 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 19,820 1,019,132,508 Rls. 11,892 $
184 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03063300 -- خرچنگ­ها 18,000 1,006,072,200 Rls. 12,600 $
185 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,300 976,101,000 Rls. 23,241 $
186 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 12,980 926,772,000 Rls. 22,066 $
187 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 21,450 904,439,250 Rls. 21,450 $
188 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,500 900,900,000 Rls. 21,450 $
189 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 21,450 900,900,000 Rls. 21,450 $
190 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,344 887,937,960 Rls. 23,478 $
191 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 18,560 879,929,600 Rls. 20,416 $
192 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 99,070 873,768,000 Rls. 20,804 $
193 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 18,620 861,669,380 Rls. 20,482 $
194 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,560 857,472,000 Rls. 20,416 $
195 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 100,440 843,696,000 Rls. 20,088 $
196 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,800 836,557,740 Rls. 10,035 $
197 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 832,040,000 Rls. 22,000 $
198 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 54050000 تک رشته ها، 67 دسي تكس يا يشتر، نوارها واشکال همانند، از مواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتر از5 ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 17,456 794,220,000 Rls. 21,000 $
199 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08055020 لیمو تازه 18,837 769,253,344 Rls. 8,586 $
200 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151120 ک کک ک تراورتن 76,700 767,282,256 Rls. 9,204 $
مجموع کل
180,792,257,563 ريال
مجموع کل
3,383,525 دلار