آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1397 اينچه برون قزاقستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 63,800 486,696,000 Rls. 5,652 $
202 12 1397 اينچه برون قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,480 482,568,120 Rls. 5,220 $
203 2 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 21,020 482,034,000 Rls. 11,477 $
204 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 11,195 478,203,683 Rls. 5,989 $
205 8 1397 اينچه برون قزاقستان 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 9,430 475,272,000 Rls. 5,519 $
206 10 1397 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 3,627 470,007,082 Rls. 4,798 $
207 9 1397 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 3,702 469,999,711 Rls. 5,328 $
208 7 1397 اينچه برون قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 60,800 469,823,040 Rls. 10,656 $
209 7 1397 اينچه برون قزاقستان 40161090 ساير اشيا از کائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 7,003 463,121,360 Rls. 10,504 $
210 6 1397 اينچه برون قزاقستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,766 445,368,000 Rls. 10,604 $
211 4 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 127,400 430,356,678 Rls. 10,135 $
212 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب، تازه 15,355 426,115,750 Rls. 4,929 $
213 4 1397 اينچه برون قزاقستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 22,061 410,035,990 Rls. 9,587 $
214 10 1397 اينچه برون قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 19,828 405,084,962 Rls. 4,323 $
215 12 1397 اينچه برون قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,540 397,884,318 Rls. 4,587 $
216 10 1397 اينچه برون قزاقستان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 3,488 397,609,490 Rls. 4,375 $
217 10 1397 اينچه برون قزاقستان 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 2,625 393,134,175 Rls. 4,725 $
218 3 1397 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 22,687 382,647,375 Rls. 9,075 $
219 11 1397 اينچه برون قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 61,000 373,842,770 Rls. 4,270 $
220 11 1397 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,514 364,202,901 Rls. 4,503 $
221 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08083000 گلابي ها، تازه 3,077 358,495,869 Rls. 3,951 $
222 6 1397 اينچه برون قزاقستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 1,104 347,760,000 Rls. 8,280 $
223 1 1397 اينچه برون قزاقستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,000 339,183,000 Rls. 9,000 $
224 6 1397 اينچه برون قزاقستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 3,664 332,388,000 Rls. 7,914 $
225 6 1397 اينچه برون قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 950 329,994,000 Rls. 7,857 $
226 7 1397 اينچه برون قزاقستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 1,375 315,000,000 Rls. 7,500 $
227 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 14,876 314,888,035 Rls. 8,182 $
228 3 1397 اينچه برون قزاقستان 68029210 ک ک ک رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کندهککاری و حکاکی نشده/سنگ تراشکپذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيكکكاري و همانند، از سنگ 59,690 297,539,932 Rls. 7,039 $
229 2 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 64,000 288,010,921 Rls. 6,857 $
230 10 1397 اينچه برون قزاقستان 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 980 288,005,340 Rls. 2,940 $
231 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 4,877 286,689,742 Rls. 3,130 $
232 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 2,000 282,521,600 Rls. 3,200 $
233 6 1397 اينچه برون قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 1,680 282,240,000 Rls. 6,720 $
234 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08109010 انار تازه 2,595 252,382,091 Rls. 2,777 $
235 12 1397 اينچه برون قزاقستان 62113300 لباس هاي مردانه ياپسرا نه، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 179 247,618,576 Rls. 2,805 $
236 11 1397 اينچه برون قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 135,428 241,465,313 Rls. 3,024 $
237 10 1397 اينچه برون قزاقستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 3,210 232,968,400 Rls. 2,800 $
238 5 1397 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 1,036 225,330,000 Rls. 5,180 $
239 6 1397 اينچه برون قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 375 212,625,000 Rls. 5,062 $
240 9 1397 اينچه برون قزاقستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,295 201,939,345 Rls. 2,295 $
241 11 1397 اينچه برون قزاقستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,750 199,999,967 Rls. 2,505 $
242 12 1397 اينچه برون قزاقستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 300 195,985,520 Rls. 2,120 $
243 8 1397 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 1,489 195,006,575 Rls. 2,224 $
244 6 1397 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 926 194,460,000 Rls. 4,630 $
245 7 1397 اينچه برون قزاقستان 70193910 پشم شيشه 4,260 187,823,400 Rls. 4,260 $
246 12 1397 اينچه برون قزاقستان 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 179 185,713,932 Rls. 2,104 $
247 2 1397 اينچه برون قزاقستان 70193910 پشم شيشه 4,342 182,364,000 Rls. 4,342 $
248 8 1397 اينچه برون قزاقستان 28212000 ک خاککرنگی (Earth colours)/اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن؛ خاكکهاي رنگي كه بر حسب وزن 70 درصد يا بيشتر آهن تركيب شده به صورت Fe2O3 داشته باشد. 30,000 176,400,000 Rls. 3,124 $
249 10 1397 اينچه برون قزاقستان 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 672 171,005,453 Rls. 1,882 $
250 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 3,755 169,361,228 Rls. 2,682 $
251 11 1397 اينچه برون قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 2,414 164,499,991 Rls. 2,060 $
252 5 1397 اينچه برون قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 156,600,000 Rls. 3,600 $
253 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08109010 انار تازه 1,560 146,856,979 Rls. 1,669 $
254 12 1397 اينچه برون قزاقستان 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 940 138,612,160 Rls. 1,570 $
255 7 1397 اينچه برون قزاقستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,066 134,316,000 Rls. 3,198 $
256 11 1397 اينچه برون قزاقستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,959 129,476,821 Rls. 1,607 $
257 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 4,600 110,188,860 Rls. 1,380 $
258 5 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,900 106,583,505 Rls. 2,417 $
259 2 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 7,001 102,900,000 Rls. 2,450 $
260 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08055020 لیمو تازه 960 99,429,830 Rls. 1,130 $
261 5 1397 اينچه برون قزاقستان 68029210 ک ک ک رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کندهککاری و حکاکی نشده/سنگ تراشکپذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيكکكاري و همانند، از سنگ 28,400 97,677,592 Rls. 2,215 $
262 6 1397 اينچه برون قزاقستان 84615090 ماشين هاي اره کردن ياقطع کردن براي کاربرروي فلزات ياسرمت ها 580 97,440,000 Rls. 2,320 $
263 8 1397 اينچه برون قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 796 85,260,000 Rls. 2,030 $
264 12 1397 اينچه برون قزاقستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 303 84,033,414 Rls. 909 $
265 8 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,660 79,381,407 Rls. 1,081 $
266 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,625 74,176,413 Rls. 843 $
267 12 1397 اينچه برون قزاقستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,005 67,661,269 Rls. 769 $
268 6 1397 اينچه برون قزاقستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 800 67,200,000 Rls. 1,600 $
269 7 1397 اينچه برون قزاقستان 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 15,000 66,135,000 Rls. 1,500 $
270 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08109010 انار تازه 1,460 65,646,000 Rls. 762 $
271 9 1397 اينچه برون قزاقستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 885 65,377,313 Rls. 743 $
272 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08061000 انگور تازه 1,960 61,656,000 Rls. 716 $
273 11 1397 اينچه برون قزاقستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,867 60,397,686 Rls. 699 $
274 7 1397 اينچه برون قزاقستان 82055900 ا بزا رهاي دستي، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري). 411 51,786,000 Rls. 1,233 $
275 5 1397 اينچه برون قزاقستان 22029990 --- ساير 4,760 51,765,000 Rls. 1,190 $
276 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب، تازه 855 49,274,383 Rls. 503 $
277 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,100 45,570,000 Rls. 1,085 $
278 1 1397 اينچه برون قزاقستان 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 1,002 43,754,607 Rls. 1,161 $
279 12 1397 اينچه برون قزاقستان 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 489 38,299,248 Rls. 422 $
280 11 1397 اينچه برون قزاقستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 125 36,299,245 Rls. 455 $
281 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07031000 پياز و موسير 1,095 35,648,731 Rls. 405 $
282 8 1397 اينچه برون قزاقستان 68071090 سايراشياء ساخته شده ا زآسفالت يا موادهمانند بصورت رول غير مذکور در جاي ديگر 650 32,340,000 Rls. 376 $
283 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 1,850 27,174,000 Rls. 647 $
284 1 1397 اينچه برون قزاقستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 366 26,198,025 Rls. 695 $
285 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 930 25,074,000 Rls. 291 $
286 5 1397 اينچه برون قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 5,300 23,010,720 Rls. 522 $
287 8 1397 اينچه برون قزاقستان 07032000 سير 500 22,470,000 Rls. 261 $
288 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 588 19,358,020 Rls. 220 $
289 5 1397 اينچه برون قزاقستان 70193910 پشم شيشه 368 16,008,000 Rls. 368 $
290 1 1397 اينچه برون قزاقستان 07032000 سير 310 13,020,000 Rls. 310 $
291 10 1397 اينچه برون قزاقستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 340 11,901,805 Rls. 127 $
292 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08084000 به تازه 500 9,423,750 Rls. 250 $
293 8 1397 اينچه برون قزاقستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 74 9,324,000 Rls. 222 $
294 8 1397 اينچه برون قزاقستان 07031000 پياز و موسير 500 8,569,900 Rls. 100 $
295 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08071100 هندوا نه، تازه 1,060 6,678,000 Rls. 159 $
296 4 1397 اينچه برون قزاقستان 68029210 ک ک ک رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کندهککاری و حکاکی نشده/سنگ تراشکپذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيكکكاري و همانند، از سنگ 1,450 5,283,056 Rls. 124 $
297 12 1397 اينچه برون قزاقستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 63 4,899,638 Rls. 53 $
298 6 1397 اينچه برون قزاقستان 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 136 2,856,000 Rls. 68 $
مجموع کل
19,116,665,012 ريال
مجموع کل
321,154 دلار