آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 2,322 1,462,860,000 Rls. 34,830 $
202 5 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 16,606 1,457,342,560 Rls. 33,212 $
203 12 1397 مشهد قرقيزستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,659 1,439,066,370 Rls. 16,590 $
204 3 1397 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 34,044 1,434,716,292 Rls. 34,044 $
205 5 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 14,623 1,420,275,000 Rls. 32,650 $
206 11 1397 مشهد قرقيزستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 2,475 1,408,432,937 Rls. 16,087 $
207 2 1397 مشهد قرقيزستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 11,330 1,386,084,000 Rls. 33,002 $
208 2 1397 مشهد قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 10,968 1,381,968,000 Rls. 32,904 $
209 11 1397 مشهد قرقيزستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 5,672 1,370,877,024 Rls. 17,016 $
210 9 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,120 1,364,539,968 Rls. 15,360 $
211 4 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 14,345 1,347,467,300 Rls. 31,405 $
212 3 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 35,088 1,345,107,360 Rls. 31,992 $
213 12 1397 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 20,177 1,334,296,544 Rls. 15,113 $
214 8 1397 مشهد قرقيزستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,754 1,327,557,150 Rls. 15,175 $
215 11 1397 مشهد قرقيزستان 58081000 قيطان باف ها، بصورت توپ. 2,960 1,311,581,920 Rls. 16,280 $
216 4 1397 مشهد قرقيزستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,272 1,311,528,960 Rls. 30,816 $
217 11 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,016 1,299,336,192 Rls. 16,128 $
218 3 1397 مشهد قرقيزستان 87099000 اجزاء و قطعات ارابه هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاه هاي راه آهن بكار مي رود 12,021 1,264,588,160 Rls. 30,052 $
219 8 1397 مشهد قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 5,100 1,262,632,500 Rls. 14,402 $
220 12 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 8,514 1,259,299,412 Rls. 13,622 $
221 12 1397 مشهد قرقيزستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 9,368 1,214,921,868 Rls. 14,052 $
222 4 1397 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 136,288 1,204,309,250 Rls. 28,189 $
223 12 1397 مشهد قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 15,150 1,203,806,880 Rls. 13,635 $
224 1 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,576 1,201,536,000 Rls. 28,608 $
225 2 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 12,000 1,194,480,000 Rls. 28,440 $
226 2 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 19,796 1,186,332,000 Rls. 28,246 $
227 3 1397 مشهد قرقيزستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,000 1,170,753,390 Rls. 27,766 $
228 11 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 7,320 1,153,571,976 Rls. 13,176 $
229 11 1397 مشهد قرقيزستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,982 1,153,112,532 Rls. 14,442 $
230 8 1397 مشهد قرقيزستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 2,160 1,140,826,680 Rls. 13,012 $
231 11 1397 مشهد قرقيزستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,608 1,103,804,928 Rls. 13,824 $
232 8 1397 مشهد قرقيزستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 13,277 1,095,684,425 Rls. 12,497 $
233 1 1397 مشهد قرقيزستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,000 1,091,636,480 Rls. 28,864 $
234 8 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 21,600 1,088,640,000 Rls. 25,920 $
235 9 1397 مشهد قرقيزستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 5,008 1,081,405,244 Rls. 12,076 $
236 11 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 8,120 1,066,371,180 Rls. 12,180 $
237 6 1397 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 96,340 1,054,284,000 Rls. 25,102 $
238 8 1397 مشهد قرقيزستان 19053200 وافل ها و ويفرها 5,795 1,049,362,695 Rls. 11,969 $
239 5 1397 مشهد قرقيزستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 12,103 1,025,503,500 Rls. 24,282 $
240 3 1397 مشهد قرقيزستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 2,062 1,017,999,360 Rls. 24,192 $
241 3 1397 مشهد قرقيزستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 29,082 983,453,820 Rls. 23,266 $
242 10 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,555 954,412,320 Rls. 10,683 $
243 9 1397 مشهد قرقيزستان 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 2,605 950,137,280 Rls. 10,420 $
244 7 1397 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 20,424 943,572,000 Rls. 22,466 $
245 11 1397 مشهد قرقيزستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,896 943,404,440 Rls. 11,710 $
246 9 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 4,456 942,519,739 Rls. 11,243 $
247 11 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 13,570 938,546,720 Rls. 10,720 $
248 1 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,249 932,813,418 Rls. 24,747 $
249 9 1397 مشهد قرقيزستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 2,445 931,456,352 Rls. 10,572 $
250 4 1397 مشهد قرقيزستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 18,130 928,935,728 Rls. 21,756 $
251 4 1397 مشهد قرقيزستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 8,604 916,261,710 Rls. 21,423 $
252 2 1397 مشهد قرقيزستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 13,512 907,032,000 Rls. 21,596 $
253 6 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 11,889 898,800,000 Rls. 21,400 $
254 12 1397 مشهد قرقيزستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,650 878,465,600 Rls. 9,950 $
255 11 1397 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 6,418 871,130,770 Rls. 10,910 $
256 2 1397 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 69,480 864,108,000 Rls. 20,574 $
257 12 1397 مشهد قرقيزستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 5,360 860,420,434 Rls. 9,361 $
258 8 1397 مشهد قرقيزستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 19,274 858,961,077 Rls. 10,023 $
259 3 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 7,944 855,303,960 Rls. 20,299 $
260 10 1397 مشهد قرقيزستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 17,511 851,391,944 Rls. 9,368 $
261 2 1397 مشهد قرقيزستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,563 847,518,000 Rls. 20,179 $
262 11 1397 مشهد قرقيزستان 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 2,600 837,865,600 Rls. 10,493 $
263 11 1397 مشهد قرقيزستان 69141000 ساير اشياءکه در جاي ديگر ذکرنشده، ا زچيني. 2,229 834,526,090 Rls. 10,030 $
264 11 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 6,119 816,355,728 Rls. 10,224 $
265 6 1397 مشهد قرقيزستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 4,284 809,676,000 Rls. 19,278 $
266 9 1397 مشهد قرقيزستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 6,758 809,630,022 Rls. 9,125 $
267 7 1397 مشهد قرقيزستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 8,000 800,016,000 Rls. 19,048 $
268 5 1397 مشهد قرقيزستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 2,160 777,747,600 Rls. 17,640 $
269 9 1397 مشهد قرقيزستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 800 774,320,800 Rls. 8,800 $
270 11 1397 مشهد قرقيزستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 10,481 753,116,904 Rls. 8,602 $
271 1 1397 مشهد قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 17,806 747,852,000 Rls. 17,806 $
272 12 1397 مشهد قرقيزستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 2,160 747,005,760 Rls. 8,640 $
273 5 1397 مشهد قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 13,797 745,248,000 Rls. 17,744 $
274 5 1397 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 16,732 737,713,880 Rls. 16,732 $
275 11 1397 مشهد قرقيزستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 3,640 733,132,400 Rls. 9,100 $
276 7 1397 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 10,149 724,626,000 Rls. 17,253 $
277 6 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,740 723,240,000 Rls. 17,220 $
278 3 1397 مشهد قرقيزستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 6,986 717,499,680 Rls. 17,001 $
279 9 1397 مشهد قرقيزستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 6,256 713,194,598 Rls. 7,882 $
280 3 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 7,270 709,649,200 Rls. 16,860 $
281 11 1397 مشهد قرقيزستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 2,160 699,707,592 Rls. 7,992 $
282 10 1397 مشهد قرقيزستان 69074090 ک ک ک سایر 64,700 690,233,206 Rls. 8,280 $
283 6 1397 مشهد قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 18,142 688,422,000 Rls. 16,391 $
284 4 1397 مشهد قرقيزستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,500 670,320,000 Rls. 15,750 $
285 12 1397 مشهد قرقيزستان 32041610 گرانول مستربچ 10,320 669,192,660 Rls. 7,740 $
286 3 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,912 668,880,480 Rls. 15,824 $
287 10 1397 مشهد قرقيزستان 08042010 --- انجیر خشک 3,080 660,628,527 Rls. 7,269 $
288 12 1397 مشهد قرقيزستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 37,986 657,862,783 Rls. 7,533 $
289 3 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,200 656,448,000 Rls. 15,600 $
290 1 1397 مشهد قرقيزستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5,185 653,310,000 Rls. 15,555 $
291 2 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,942 652,512,000 Rls. 15,536 $
292 2 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 22,097 649,656,000 Rls. 15,468 $
293 10 1397 مشهد قرقيزستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 5,929 646,632,545 Rls. 7,115 $
294 8 1397 مشهد قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,986 635,888,250 Rls. 12,448 $
295 10 1397 مشهد قرقيزستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 20,189 632,926,021 Rls. 7,592 $
296 3 1397 مشهد قرقيزستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 40,192 627,035,715 Rls. 14,871 $
297 5 1397 مشهد قرقيزستان 69141000 ساير اشياءکه در جاي ديگر ذکرنشده، ا زچيني. 5,726 622,702,500 Rls. 14,315 $
298 7 1397 مشهد قرقيزستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يا مدآکريليک، مخلوط با الياف غير مذکور در جاي ديگر غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,690 619,920,000 Rls. 14,760 $
299 6 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 10,285 600,852,000 Rls. 14,306 $
300 8 1397 مشهد قرقيزستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 6,420 597,728,575 Rls. 6,818 $
مجموع کل
96,259,820,465 ريال
مجموع کل
1,714,459 دلار