آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 21,600 3,356,640,000 Rls. 79,920 $
102 3 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,950 3,355,264,800 Rls. 79,600 $
103 1 1397 مشهد قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 25,308 3,188,808,000 Rls. 75,924 $
104 7 1397 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششهاي سر، كشباف يا قلاب باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستري شده يا تزئين شده. 9,490 3,188,640,000 Rls. 75,920 $
105 5 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 80,858 3,180,257,470 Rls. 74,731 $
106 4 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 127,480 3,163,068,920 Rls. 73,938 $
107 12 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 26,219 3,154,072,628 Rls. 34,118 $
108 11 1397 مشهد قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,656 3,109,772,937 Rls. 38,607 $
109 6 1397 مشهد قرقيزستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,400 3,104,640,000 Rls. 73,920 $
110 10 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 5,255 3,064,425,784 Rls. 33,112 $
111 8 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 25,494 2,996,516,635 Rls. 34,775 $
112 6 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 35,443 2,977,212,000 Rls. 70,886 $
113 10 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 10,488 2,948,648,760 Rls. 31,464 $
114 12 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 20,785 2,946,803,688 Rls. 33,816 $
115 9 1397 مشهد قرقيزستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 25,415 2,914,436,268 Rls. 33,039 $
116 2 1397 مشهد قرقيزستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 54,000 2,905,728,000 Rls. 69,184 $
117 7 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 44,553 2,894,514,000 Rls. 68,917 $
118 10 1397 مشهد قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,186 2,855,331,930 Rls. 30,558 $
119 2 1397 مشهد قرقيزستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 96,880 2,848,230,000 Rls. 67,815 $
120 9 1397 مشهد قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,239 2,830,111,866 Rls. 32,994 $
121 6 1397 مشهد قرقيزستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 21,855 2,825,424,000 Rls. 67,272 $
122 8 1397 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 19,147 2,824,904,400 Rls. 56,839 $
123 2 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 22,385 2,820,510,000 Rls. 67,155 $
124 3 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 115,012 2,806,753,096 Rls. 66,706 $
125 10 1397 مشهد قرقيزستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,600 2,772,295,032 Rls. 30,504 $
126 8 1397 مشهد قرقيزستان 04015010 ک ک ک خامه شير 11,000 2,723,325,000 Rls. 31,062 $
127 10 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 12,075 2,705,537,640 Rls. 32,419 $
128 7 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 59,568 2,626,932,000 Rls. 62,546 $
129 8 1397 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششهاي سر، كشباف يا قلاب باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستري شده يا تزئين شده. 4,800 2,620,800,000 Rls. 30,433 $
130 11 1397 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 39,995 2,609,595,442 Rls. 29,956 $
131 7 1397 مشهد قرقيزستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 16,304 2,569,308,000 Rls. 61,174 $
132 11 1397 مشهد قرقيزستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 11,760 2,544,014,928 Rls. 30,576 $
133 11 1397 مشهد قرقيزستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 7,802 2,491,430,632 Rls. 29,944 $
134 8 1397 مشهد قرقيزستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 15,099 2,483,335,100 Rls. 58,836 $
135 5 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,293 2,477,570,160 Rls. 57,886 $
136 2 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 64,260 2,460,780,000 Rls. 58,590 $
137 9 1397 مشهد قرقيزستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,980 2,416,126,680 Rls. 27,390 $
138 4 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 53,889 2,408,172,480 Rls. 56,583 $
139 9 1397 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 16,087 2,406,289,877 Rls. 27,347 $
140 5 1397 مشهد قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 60,000 2,380,860,000 Rls. 54,000 $
141 7 1397 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 27,658 2,323,272,000 Rls. 55,316 $
142 5 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 18,893 2,323,197,000 Rls. 54,928 $
143 7 1397 مشهد قرقيزستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 18,388 2,310,672,000 Rls. 55,016 $
144 10 1397 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 24,422 2,308,353,004 Rls. 23,564 $
145 10 1397 مشهد قرقيزستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,731 2,287,291,389 Rls. 24,340 $
146 7 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 59,250 2,265,816,000 Rls. 53,948 $
147 10 1397 مشهد قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,545 2,231,645,510 Rls. 25,885 $
148 12 1397 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,179 2,196,238,887 Rls. 24,396 $
149 1 1397 مشهد قرقيزستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 81,679 2,175,964,400 Rls. 57,175 $
150 9 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 42,592 2,173,641,673 Rls. 24,703 $
151 8 1397 مشهد قرقيزستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 16,103 2,166,642,118 Rls. 25,282 $
152 3 1397 مشهد قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,311 2,136,690,150 Rls. 50,763 $
153 8 1397 مشهد قرقيزستان 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 25,350 2,092,008,750 Rls. 23,861 $
154 9 1397 مشهد قرقيزستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,152 2,077,798,400 Rls. 25,216 $
155 10 1397 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 12,473 2,077,067,083 Rls. 21,203 $
156 12 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 12,464 2,070,751,121 Rls. 22,435 $
157 12 1397 مشهد قرقيزستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 4,600 2,030,624,000 Rls. 23,000 $
158 10 1397 مشهد قرقيزستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 7,955 2,026,127,363 Rls. 24,305 $
159 7 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 66,247 2,023,560,000 Rls. 48,180 $
160 4 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 21,979 2,020,752,760 Rls. 47,027 $
161 7 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 59,850 2,010,960,000 Rls. 47,880 $
162 7 1397 مشهد قرقيزستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,850 1,965,600,000 Rls. 46,800 $
163 6 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 58,475 1,964,760,000 Rls. 46,780 $
164 12 1397 مشهد قرقيزستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 1,972 1,954,215,994 Rls. 21,139 $
165 12 1397 مشهد قرقيزستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,942,336,000 Rls. 22,000 $
166 9 1397 مشهد قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,194 1,907,496,288 Rls. 21,624 $
167 9 1397 مشهد قرقيزستان 08042010 --- انجیر خشک 9,484 1,892,105,540 Rls. 22,383 $
168 7 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 18,550 1,846,446,000 Rls. 43,963 $
169 3 1397 مشهد قرقيزستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 15,960 1,832,415,680 Rls. 43,546 $
170 2 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 53,806 1,807,848,000 Rls. 43,044 $
171 11 1397 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 104,660 1,789,976,740 Rls. 20,932 $
172 12 1397 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 14,864 1,778,122,546 Rls. 19,290 $
173 11 1397 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 14,805 1,773,162,329 Rls. 22,207 $
174 8 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 19,432 1,765,909,250 Rls. 25,133 $
175 9 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 21,209 1,763,316,192 Rls. 19,338 $
176 4 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 51,325 1,755,275,640 Rls. 41,060 $
177 1 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 13,823 1,741,698,000 Rls. 41,469 $
178 4 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 20,116 1,733,999,200 Rls. 40,232 $
179 1 1397 مشهد قرقيزستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 1,769 1,728,676,560 Rls. 45,708 $
180 9 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 10,786 1,708,257,274 Rls. 19,414 $
181 10 1397 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 10,549 1,695,411,027 Rls. 18,298 $
182 2 1397 مشهد قرقيزستان 08081000 سيب، تازه 79,740 1,674,582,000 Rls. 39,871 $
183 10 1397 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 98,620 1,667,500,874 Rls. 18,997 $
184 9 1397 مشهد قرقيزستان 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 6,557 1,665,581,639 Rls. 18,929 $
185 12 1397 مشهد قرقيزستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,948 1,649,606,424 Rls. 17,844 $
186 3 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 23,970 1,604,800,943 Rls. 38,066 $
187 5 1397 مشهد قرقيزستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,255 1,598,990,280 Rls. 36,626 $
188 5 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 62,208 1,590,767,200 Rls. 36,080 $
189 2 1397 مشهد قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 12,550 1,581,300,000 Rls. 37,650 $
190 11 1397 مشهد قرقيزستان 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 4,324 1,567,614,312 Rls. 19,458 $
191 10 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 29,640 1,562,369,653 Rls. 17,191 $
192 6 1397 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 27,399 1,558,830,000 Rls. 37,115 $
193 1 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 63,960 1,558,074,000 Rls. 37,097 $
194 3 1397 مشهد قرقيزستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 28,250 1,556,688,000 Rls. 37,064 $
195 8 1397 مشهد قرقيزستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 1,430 1,534,139,750 Rls. 17,498 $
196 6 1397 مشهد قرقيزستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,600 1,527,792,000 Rls. 36,376 $
197 6 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 62,230 1,515,906,000 Rls. 36,093 $
198 7 1397 مشهد قرقيزستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,265 1,512,462,000 Rls. 36,011 $
199 3 1397 مشهد قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 12,227 1,486,505,160 Rls. 35,369 $
200 10 1397 مشهد قرقيزستان 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 3,787 1,483,913,228 Rls. 17,800 $
مجموع کل
224,530,613,484 ريال
مجموع کل
4,004,375 دلار