آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 100 22,281,740 Rls. 270 $
102 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 930 21,000,000 Rls. 500 $
103 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 168 16,212,000 Rls. 386 $
104 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08042010 --- انجیر خشک 80 15,755,796 Rls. 189 $
105 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 120 15,120,000 Rls. 360 $
106 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 75 14,740,228 Rls. 179 $
107 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 1,470 12,348,000 Rls. 294 $
108 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 96 10,500,000 Rls. 250 $
109 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 108 10,416,000 Rls. 248 $
110 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 30 10,332,000 Rls. 246 $
111 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 530 10,017,000 Rls. 238 $
112 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08042010 --- انجیر خشک 96 9,534,000 Rls. 227 $
113 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زساير مواد نسجي، آماده مصرف، غير مذکور در جاي ديگر 30 8,240,000 Rls. 100 $
114 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 10 8,240,000 Rls. 100 $
115 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 60 5,040,000 Rls. 120 $
116 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 19 4,685,750 Rls. 50 $
117 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 40 3,360,000 Rls. 80 $
118 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 61083900 از ساير مواد نسجي 35 2,993,900 Rls. 70 $
119 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 50 2,520,000 Rls. 60 $
120 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زساير مواد نسجي، آماده مصرف، غير مذکور در جاي ديگر 83 2,268,000 Rls. 54 $
121 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست، تازه يا خشك کرده، حتي پوست كنده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 60 1,806,000 Rls. 43 $
122 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 50 1,764,000 Rls. 42 $
123 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 780 1,146,600 Rls. 27 $
124 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08131000 زردآلو، خشک کرده 21 1,134,000 Rls. 27 $
125 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07132010 لپه 10 1,008,000 Rls. 24 $
126 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 10 756,000 Rls. 18 $
127 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08022100 فندق با پوست، تازه يا خشک کرده 15 756,000 Rls. 18 $
128 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 600 252,000 Rls. 6 $
مجموع کل
214,227,014 ريال
مجموع کل
4,226 دلار