آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 166,470 9,703,321,448 Rls. 116,534 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,561 8,668,509,708 Rls. 108,564 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,401 8,652,819,000 Rls. 206,019 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 28,600 8,405,053,800 Rls. 85,800 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,443 7,763,988,814 Rls. 90,090 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,474 6,194,041,932 Rls. 145,393 $
7 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 59,712 5,244,666,000 Rls. 124,873 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,100 5,202,126,240 Rls. 63,133 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 21,000 5,197,488,000 Rls. 57,000 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 24,890 4,181,520,000 Rls. 99,560 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 20,800 3,843,840,000 Rls. 91,520 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 45,900 3,168,900,693 Rls. 35,568 $
13 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,902 2,988,258,000 Rls. 71,149 $
14 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 592,500 2,534,122,500 Rls. 59,250 $
15 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,560 2,421,342,000 Rls. 57,651 $
16 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,450 1,787,801,138 Rls. 20,318 $
17 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,560 1,757,155,600 Rls. 41,758 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 499,900 1,754,438,515 Rls. 18,721 $
19 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 20,000 1,733,025,000 Rls. 19,767 $
20 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 10,200 1,713,600,000 Rls. 40,800 $
21 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 400,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 5,445 1,644,592,040 Rls. 38,452 $
23 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,300 1,522,080,000 Rls. 36,240 $
24 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 507,211 1,492,974,000 Rls. 35,547 $
25 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 69074090 ک ک ک سایر 14,100 1,480,500,000 Rls. 35,250 $
26 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 8,250 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
27 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 85,900 1,263,486,000 Rls. 30,083 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي 600ميليمتريابيشتر، ابکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 12,655 1,207,462,560 Rls. 13,920 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 39233010 --- پریفرم (PET) 12,000 1,162,675,200 Rls. 12,800 $
30 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 14,800 1,141,510,680 Rls. 13,320 $
31 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,894 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
32 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 23,290 1,035,756,464 Rls. 12,570 $
33 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,710 972,762,000 Rls. 23,161 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 12,420 918,543,456 Rls. 9,936 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 13,302 862,486,534 Rls. 10,802 $
36 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,770 861,599,610 Rls. 20,434 $
37 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 24,800 831,643,200 Rls. 9,486 $
38 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,700 746,832,400 Rls. 9,064 $
39 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,062 682,416,000 Rls. 16,248 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,300 667,800,000 Rls. 15,900 $
41 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,195 663,852,000 Rls. 15,806 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 9,700 637,584,589 Rls. 7,663 $
43 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08131000 زردآلو، خشک کرده 1,364 584,467,180 Rls. 7,093 $
44 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 6,337 573,636,000 Rls. 13,658 $
45 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 2,370 497,700,000 Rls. 11,850 $
46 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 5,490 462,971,700 Rls. 10,980 $
47 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,972 451,500,000 Rls. 10,750 $
48 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 6,210 451,263,312 Rls. 4,968 $
49 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 2,966 429,786,000 Rls. 10,233 $
50 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد 8,700 420,000,000 Rls. 10,000 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,417 381,390,300 Rls. 4,575 $
52 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 1,231 325,766,916 Rls. 3,693 $
53 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 4,704 297,516,240 Rls. 7,056 $
54 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 53039000 ک سایر/كنف و ساير الياف نسجي از پوستة ساقة نباتات (باستثناي كتان، شاهدانه و رامي)، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات اين اليافکها (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted Stock). 1,303 288,231,030 Rls. 3,458 $
55 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 108,000 285,768,000 Rls. 6,804 $
56 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,607 272,916,000 Rls. 6,498 $
57 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 900 268,409,268 Rls. 3,132 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,460 258,300,000 Rls. 6,150 $
59 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 108,000 249,480,000 Rls. 5,940 $
60 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 716 221,182,200 Rls. 2,684 $
61 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 300 210,819,540 Rls. 2,558 $
62 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,500 209,962,550 Rls. 2,450 $
63 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 950 207,648,677 Rls. 2,423 $
64 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,980 192,019,410 Rls. 4,554 $
65 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,300 183,132,160 Rls. 4,352 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 644 182,710,268 Rls. 2,217 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 581 168,991,288 Rls. 1,828 $
68 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 100 164,800,000 Rls. 2,000 $
69 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 990 150,132,304 Rls. 1,624 $
70 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 8,616 144,774,000 Rls. 3,447 $
71 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 428 140,196,000 Rls. 3,338 $
72 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 28289010 هيپوکلريت سديم 11,500 134,975,925 Rls. 1,638 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 220 131,976,460 Rls. 1,602 $
74 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,283 130,116,000 Rls. 3,098 $
75 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 240 130,047,840 Rls. 1,560 $
76 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زساير مواد نسجي، آماده مصرف، غير مذکور در جاي ديگر 1,590 120,432,960 Rls. 2,862 $
77 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست، تازه يا خشك کرده، حتي پوست كنده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 450 112,541,400 Rls. 1,350 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 300 112,044,552 Rls. 1,212 $
79 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,940 97,902,000 Rls. 2,331 $
80 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 3,043 93,248,021 Rls. 1,119 $
81 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 520 73,235,720 Rls. 1,669 $
82 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 570 71,820,000 Rls. 1,710 $
83 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 840 63,504,000 Rls. 1,512 $
84 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08072000 ک پاپایا/خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپايا (papaya)، تازه. 2,880 60,480,000 Rls. 1,440 $
85 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 66019900 چترباراني و چترآفتابي، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 194 51,030,192 Rls. 552 $
86 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,016 50,496,000 Rls. 1,200 $
87 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 357 47,376,000 Rls. 1,128 $
88 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 756 44,610,570 Rls. 1,058 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 94017100 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه شده 485 44,100,000 Rls. 1,050 $
90 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 132 38,808,000 Rls. 924 $
91 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 213 34,226,400 Rls. 780 $
92 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 966 33,096,000 Rls. 788 $
93 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08042010 --- انجیر خشک 90 30,080,349 Rls. 365 $
94 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 523 26,376,000 Rls. 628 $
95 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 135 24,486,000 Rls. 583 $
96 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 180 24,402,000 Rls. 581 $
97 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,920 24,192,000 Rls. 576 $
98 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زساير مواد نسجي، آماده مصرف، غير مذکور در جاي ديگر 200 23,184,000 Rls. 552 $
99 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90 22,680,000 Rls. 540 $
100 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 216 22,680,000 Rls. 540 $
مجموع کل
127,462,193,853 ريال
مجموع کل
2,215,411 دلار