آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1397 مشهد عمان 08055010 لیمو خشک 21 9,145,864 Rls. 110 $
202 2 1397 مشهد عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 167 9,114,000 Rls. 217 $
203 11 1397 مشهد عمان 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي، غير ازرديف 85451100 57 9,103,732 Rls. 113 $
204 10 1397 مشهد عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 135 9,003,312 Rls. 108 $
205 12 1397 مشهد عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 58 8,991,736 Rls. 104 $
206 3 1397 مشهد عمان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 38 8,834,430 Rls. 209 $
207 2 1397 مشهد عمان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 68 8,568,000 Rls. 204 $
208 3 1397 مشهد عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 29 8,484,000 Rls. 202 $
209 9 1397 مشهد عمان 08132000 آلو، خشک کرده 45 7,939,080 Rls. 90 $
210 1 1397 مشهد عمان 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 63 7,875,000 Rls. 188 $
211 10 1397 مشهد عمان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 100 7,836,880 Rls. 80 $
212 12 1397 مشهد عمان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 38 7,769,344 Rls. 88 $
213 5 1397 مشهد عمان 12060090 ک ک ک ساير 126 7,759,840 Rls. 176 $
214 2 1397 مشهد عمان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 18 7,476,000 Rls. 178 $
215 5 1397 مشهد عمان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 189 7,274,850 Rls. 165 $
216 10 1397 مشهد عمان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 40 6,747,480 Rls. 72 $
217 10 1397 مشهد عمان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 40 6,669,120 Rls. 80 $
218 2 1397 مشهد عمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 6,509,160 Rls. 155 $
219 7 1397 مشهد عمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 50 6,300,000 Rls. 150 $
220 10 1397 مشهد عمان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 21 6,044,139 Rls. 63 $
221 4 1397 مشهد عمان 54083100 ک ک سفیدنشده یا سفید شده/پارچهکهاي تار و پود باف از نخ رشتهکهاي مصنوعي، همچنين پارچهکهاي تار و پود باف كه از مواد شماره 05  54 به دست ميکآيند. 17 5,816,720 Rls. 136 $
222 2 1397 مشهد عمان 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 4 5,759,460 Rls. 137 $
223 7 1397 مشهد عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 430 5,418,000 Rls. 129 $
224 10 1397 مشهد عمان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 18 5,289,894 Rls. 54 $
225 2 1397 مشهد عمان 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 35 5,082,000 Rls. 121 $
226 12 1397 مشهد عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 35 4,944,128 Rls. 56 $
227 9 1397 مشهد عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 20 4,944,000 Rls. 60 $
228 3 1397 مشهد عمان 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 27 4,879,176 Rls. 116 $
229 7 1397 مشهد عمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 58 4,872,000 Rls. 116 $
230 7 1397 مشهد عمان 09109190 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب) غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 29 4,872,000 Rls. 116 $
231 3 1397 مشهد عمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 23 4,368,000 Rls. 104 $
232 7 1397 مشهد عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 31 4,200,000 Rls. 100 $
233 10 1397 مشهد عمان 08132000 آلو، خشک کرده 30 4,001,472 Rls. 48 $
234 2 1397 مشهد عمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8 3,780,000 Rls. 90 $
235 8 1397 مشهد عمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10 3,713,625 Rls. 42 $
236 10 1397 مشهد عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 18 3,685,522 Rls. 44 $
237 7 1397 مشهد عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 140 3,528,000 Rls. 84 $
238 2 1397 مشهد عمان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 84 3,528,000 Rls. 84 $
239 2 1397 مشهد عمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 18 3,402,000 Rls. 81 $
240 2 1397 مشهد عمان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 60 3,318,000 Rls. 79 $
241 8 1397 مشهد عمان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 14 3,234,000 Rls. 77 $
242 10 1397 مشهد عمان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 23 3,188,673 Rls. 38 $
243 3 1397 مشهد عمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 60 3,024,000 Rls. 72 $
244 11 1397 مشهد عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 20 2,995,308 Rls. 36 $
245 2 1397 مشهد عمان 08131000 زردآلو، خشک کرده 18 2,646,000 Rls. 63 $
246 10 1397 مشهد عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 16 2,624,020 Rls. 28 $
247 2 1397 مشهد عمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 50 2,520,000 Rls. 60 $
248 7 1397 مشهد عمان 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 20 2,520,000 Rls. 60 $
249 5 1397 مشهد عمان 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 20 2,520,000 Rls. 60 $
250 7 1397 مشهد عمان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 71 2,394,000 Rls. 57 $
251 12 1397 مشهد عمان 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 22 2,295,488 Rls. 26 $
252 3 1397 مشهد عمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3 2,268,000 Rls. 54 $
253 10 1397 مشهد عمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18 2,148,885 Rls. 23 $
254 3 1397 مشهد عمان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 26 1,939,046 Rls. 46 $
255 8 1397 مشهد عمان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (به استثناء آينه هاي عقب بين وسائط نقليه زميني) 18 1,890,000 Rls. 45 $
256 2 1397 مشهد عمان 08132000 آلو، خشک کرده 22 1,806,000 Rls. 43 $
257 2 1397 مشهد عمان 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 48 1,722,000 Rls. 41 $
258 3 1397 مشهد عمان 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 20 1,674,784 Rls. 40 $
259 10 1397 مشهد عمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 17 1,568,077 Rls. 19 $
260 12 1397 مشهد عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 100 1,474,631 Rls. 17 $
261 3 1397 مشهد عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 3 1,472,800 Rls. 35 $
262 7 1397 مشهد عمان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 41 1,386,000 Rls. 33 $
263 12 1397 مشهد عمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 12 1,324,320 Rls. 15 $
264 3 1397 مشهد عمان 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 17 1,287,648 Rls. 31 $
265 2 1397 مشهد عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه يا خشك كرده 6 1,260,000 Rls. 30 $
266 2 1397 مشهد عمان 09101110 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 4 1,260,000 Rls. 30 $
267 10 1397 مشهد عمان 08109030 عناب تازه 5 1,250,460 Rls. 15 $
268 3 1397 مشهد عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9 1,136,160 Rls. 27 $
269 7 1397 مشهد عمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1 1,134,000 Rls. 27 $
270 12 1397 مشهد عمان 09012290 ساير قهوه بوداده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09012210و09012220 3 971,168 Rls. 11 $
271 7 1397 مشهد عمان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 22 798,000 Rls. 19 $
272 5 1397 مشهد عمان 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 1 793,620 Rls. 18 $
273 2 1397 مشهد عمان 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 7 756,000 Rls. 18 $
274 3 1397 مشهد عمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 13 549,510 Rls. 13 $
275 7 1397 مشهد عمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 16 504,000 Rls. 12 $
276 10 1397 مشهد عمان 44189900 ک ک ساير 5 468,575 Rls. 5 $
277 2 1397 مشهد عمان 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 11 462,000 Rls. 11 $
278 7 1397 مشهد عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 3 378,000 Rls. 9 $
279 4 1397 مشهد عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4 215,500 Rls. 5 $
280 12 1397 مشهد عمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1 176,576 Rls. 2 $
281 7 1397 مشهد عمان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 15 84,000 Rls. 2 $
مجموع کل
310,969,213 ريال
مجموع کل
5,823 دلار