آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,177 10,249,304,645 Rls. 128,362 $
2 8 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,002 8,964,741,300 Rls. 102,885 $
3 11 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 77 6,948,303,936 Rls. 85,155 $
4 12 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 60 5,963,675,589 Rls. 66,488 $
5 5 1397 مشهد عمان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 635,940 5,341,896,000 Rls. 127,188 $
6 2 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 74 5,152,442,820 Rls. 122,677 $
7 5 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 78 4,814,692,372 Rls. 112,461 $
8 9 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 35 4,429,574,405 Rls. 50,315 $
9 1 1397 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 66 4,095,936,000 Rls. 102,180 $
10 5 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 57 3,545,598,000 Rls. 81,925 $
11 9 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 27 3,405,119,581 Rls. 38,651 $
12 5 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,800 3,347,197,080 Rls. 76,701 $
13 3 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 50 3,313,077,551 Rls. 78,812 $
14 11 1397 مشهد عمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 16,000 3,054,986,880 Rls. 37,920 $
15 7 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 47 2,886,744,000 Rls. 68,732 $
16 6 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 46 2,871,033,900 Rls. 68,359 $
17 2 1397 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 44 2,855,141,940 Rls. 67,980 $
18 10 1397 مشهد عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 10,280 2,570,945,760 Rls. 30,842 $
19 11 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25 2,291,541,700 Rls. 27,800 $
20 12 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,850 2,229,295,100 Rls. 25,700 $
21 10 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 2,097,505,573 Rls. 21,757 $
22 8 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 2,008,633,742 Rls. 22,911 $
23 2 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,498 1,943,172,000 Rls. 46,266 $
24 12 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18 1,784,655,400 Rls. 20,350 $
25 10 1397 مشهد عمان 44219990 --- ساير 5,603 1,757,726,474 Rls. 19,334 $
26 4 1397 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 65 1,716,582,500 Rls. 39,575 $
27 4 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 27 1,694,176,200 Rls. 39,055 $
28 12 1397 مشهد عمان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 9,758 1,692,876,388 Rls. 19,516 $
29 10 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,599,703,130 Rls. 16,330 $
30 1 1397 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 23 1,572,361,612 Rls. 38,650 $
31 4 1397 مشهد عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,600 1,385,748,000 Rls. 32,400 $
32 10 1397 مشهد عمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,025 1,289,140,896 Rls. 15,464 $
33 7 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,050 1,286,208,000 Rls. 30,624 $
34 4 1397 مشهد عمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 9,060 1,270,012,380 Rls. 29,694 $
35 12 1397 مشهد عمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 10,800 1,217,871,720 Rls. 14,040 $
36 3 1397 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 114 1,184,837,618 Rls. 28,064 $
37 8 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,184,646,375 Rls. 13,512 $
38 7 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 19 1,175,370,000 Rls. 27,985 $
39 10 1397 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,088,265,650 Rls. 11,750 $
40 8 1397 مشهد عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,771 1,023,557,575 Rls. 11,675 $
41 10 1397 مشهد عمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 17,185 1,010,075,871 Rls. 10,311 $
42 6 1397 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 895,272,000 Rls. 21,316 $
43 1 1397 مشهد عمان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 9,805 840,000,000 Rls. 20,000 $
44 8 1397 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,333 839,678,802 Rls. 9,798 $
45 10 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,659 773,081,919 Rls. 8,491 $
46 9 1397 مشهد عمان 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 1,529 767,267,976 Rls. 8,698 $
47 5 1397 مشهد عمان 69074090 ک ک ک سایر 96,950 727,692,000 Rls. 17,326 $
48 2 1397 مشهد عمان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 33,598 705,558,000 Rls. 16,799 $
49 5 1397 مشهد عمان 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,100 679,140,000 Rls. 16,170 $
50 5 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 3,300 582,078,000 Rls. 13,859 $
51 8 1397 مشهد عمان 15060000 ساير چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 2,000 577,675,000 Rls. 6,589 $
52 12 1397 مشهد عمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,429 543,500,928 Rls. 6,156 $
53 3 1397 مشهد عمان 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 21,600 500,076,900 Rls. 11,860 $
54 10 1397 مشهد عمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 3,391 478,554,447 Rls. 5,728 $
55 10 1397 مشهد عمان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 1,240 464,826,400 Rls. 4,960 $
56 10 1397 مشهد عمان 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 1,575 429,422,175 Rls. 4,725 $
57 11 1397 مشهد عمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 8,500 424,335,300 Rls. 5,100 $
58 9 1397 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,596 409,686,096 Rls. 4,656 $
59 3 1397 مشهد عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 1,150 373,371,075 Rls. 8,855 $
60 9 1397 مشهد عمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,944 371,548,944 Rls. 4,212 $
61 4 1397 مشهد عمان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,424 370,782,720 Rls. 8,712 $
62 10 1397 مشهد عمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,495 365,687,110 Rls. 4,368 $
63 2 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,070 365,400,000 Rls. 8,700 $
64 1 1397 مشهد عمان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 3,360 359,856,000 Rls. 8,568 $
65 10 1397 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 842 350,962,440 Rls. 4,210 $
66 3 1397 مشهد عمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 3,400 340,611,660 Rls. 8,058 $
67 10 1397 مشهد عمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,000 339,902,420 Rls. 3,740 $
68 6 1397 مشهد عمان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,201 334,026,000 Rls. 7,953 $
69 4 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,648 296,053,940 Rls. 6,922 $
70 6 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,658 292,530,000 Rls. 6,965 $
71 10 1397 مشهد عمان 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 800 273,739,596 Rls. 3,012 $
72 9 1397 مشهد عمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 77 254,050,560 Rls. 2,880 $
73 9 1397 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 402 252,447,392 Rls. 3,001 $
74 10 1397 مشهد عمان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 616 250,947,620 Rls. 2,860 $
75 12 1397 مشهد عمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 96 244,204,608 Rls. 2,766 $
76 3 1397 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,258 222,308,640 Rls. 5,283 $
77 4 1397 مشهد عمان 58013390 ساير پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي بجز مخمل دستباف 356 213,165,680 Rls. 4,984 $
78 1 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,200 211,680,000 Rls. 5,040 $
79 5 1397 مشهد عمان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 674 192,720,650 Rls. 4,450 $
80 3 1397 مشهد عمان 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 1,480 186,875,784 Rls. 4,441 $
81 7 1397 مشهد عمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,813 185,556,000 Rls. 4,418 $
82 7 1397 مشهد عمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 46,800 182,910,000 Rls. 4,355 $
83 3 1397 مشهد عمان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 618 171,859,154 Rls. 4,078 $
84 2 1397 مشهد عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,511 163,632,000 Rls. 3,896 $
85 2 1397 مشهد عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 365 156,534,000 Rls. 3,727 $
86 2 1397 مشهد عمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 798 150,822,000 Rls. 3,591 $
87 10 1397 مشهد عمان 85393120 لامپ کم مصرف Comract 15 147,529,266 Rls. 1,506 $
88 10 1397 مشهد عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 540 147,230,460 Rls. 1,620 $
89 8 1397 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 432 146,412,000 Rls. 1,700 $
90 5 1397 مشهد عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 828 138,001,700 Rls. 3,130 $
91 6 1397 مشهد عمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 19,314 137,004,000 Rls. 3,262 $
92 12 1397 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 365 135,168,928 Rls. 1,531 $
93 10 1397 مشهد عمان 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 480 130,871,520 Rls. 1,440 $
94 10 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 944 129,130,836 Rls. 1,550 $
95 10 1397 مشهد عمان 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 270 123,795,540 Rls. 1,488 $
96 3 1397 مشهد عمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 685 121,245,411 Rls. 2,877 $
97 6 1397 مشهد عمان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 3,538 118,860,000 Rls. 2,830 $
98 6 1397 مشهد عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,848 116,970,000 Rls. 2,785 $
99 3 1397 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 265 115,179,272 Rls. 2,737 $
100 10 1397 مشهد عمان 83100000 تابلوهاي را هنما، تابلوهاي اماکن، تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند، ارقام، حروف وعلائم ديگر، ا ز فلزمعمولي. 280 109,716,320 Rls. 1,120 $
مجموع کل
139,243,522,852 ريال
مجموع کل
2,366,247 دلار