آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 5,697 624,162,000 Rls. 14,861 $
102 2 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
103 1 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
104 3 1397 شهيدرجايي عمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 72,590 613,675,860 Rls. 14,518 $
105 3 1397 شهيدرجايي عمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,400 593,328,000 Rls. 14,100 $
106 5 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 6,000 593,209,500 Rls. 13,637 $
107 3 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 69,520 586,262,160 Rls. 13,904 $
108 1 1397 شهيدرجايي عمان 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 1,870 573,300,000 Rls. 13,650 $
109 2 1397 شهيدرجايي عمان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,195 553,140,000 Rls. 13,170 $
110 5 1397 شهيدرجايي عمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 5,570 546,000,000 Rls. 13,000 $
111 1 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 5,100 516,810,000 Rls. 12,305 $
112 4 1397 شهيدرجايي عمان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 108,000 512,028,000 Rls. 11,880 $
113 5 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 67,600 499,869,000 Rls. 11,622 $
114 2 1397 شهيدرجايي عمان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 18,400 494,592,000 Rls. 11,776 $
115 2 1397 شهيدرجايي عمان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 104,000 480,480,000 Rls. 11,440 $
116 4 1397 شهيدرجايي عمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، و غيره 1,800 459,648,000 Rls. 10,800 $
117 4 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 3,520 451,651,200 Rls. 10,560 $
118 4 1397 شهيدرجايي عمان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 13,370 424,600,000 Rls. 10,000 $
119 5 1397 شهيدرجايي عمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 24,000 421,248,000 Rls. 9,600 $
120 4 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 47,760 411,691,200 Rls. 9,552 $
121 5 1397 شهيدرجايي عمان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 10,167 407,171,150 Rls. 9,235 $
122 2 1397 شهيدرجايي عمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 24,000 403,200,000 Rls. 9,600 $
123 2 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 63,500 403,032,000 Rls. 9,596 $
124 3 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,160 398,918,400 Rls. 9,480 $
125 5 1397 شهيدرجايي عمان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 2,040 397,698,000 Rls. 9,469 $
126 3 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 4,626 391,082,040 Rls. 9,252 $
127 3 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 43,000 379,822,320 Rls. 9,008 $
128 2 1397 شهيدرجايي عمان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 5,000 357,000,000 Rls. 8,500 $
129 3 1397 شهيدرجايي عمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 9,970 335,630,080 Rls. 7,976 $
130 1 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,394 333,572,400 Rls. 8,820 $
131 4 1397 شهيدرجايي عمان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 21,600 321,753,600 Rls. 7,560 $
132 4 1397 شهيدرجايي عمان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 14,954 310,018,300 Rls. 7,193 $
133 5 1397 شهيدرجايي عمان 27101940 روغن پايه معدني 20,040 307,774,320 Rls. 7,014 $
134 2 1397 شهيدرجايي عمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 21,000 273,420,000 Rls. 6,510 $
135 2 1397 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 2,587 271,635,000 Rls. 6,468 $
136 4 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 3,180 270,045,600 Rls. 6,360 $
137 3 1397 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 2,580 260,248,860 Rls. 6,162 $
138 5 1397 شهيدرجايي عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 740 256,340,700 Rls. 6,103 $
139 5 1397 شهيدرجايي عمان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري، وفوتوني كارمي كند) براي کار کردن روي هر نوع مواد از طريق برداشتن آن ها 2,000 255,722,000 Rls. 5,800 $
140 4 1397 شهيدرجايي عمان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,700 250,487,708 Rls. 5,857 $
141 3 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 73,600 247,296,000 Rls. 5,888 $
142 3 1397 شهيدرجايي عمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 5,500 231,000,000 Rls. 5,500 $
143 1 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 25,000 220,416,000 Rls. 5,248 $
144 2 1397 شهيدرجايي عمان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,270 215,670,000 Rls. 5,135 $
145 4 1397 شهيدرجايي عمان 70132220 ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني با كليشه يا بگونه اي ديگر تزئين شده 5,000 200,835,800 Rls. 4,730 $
146 2 1397 شهيدرجايي عمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 23,500 181,802,880 Rls. 4,329 $
147 5 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 1,920 167,040,000 Rls. 3,840 $
148 1 1397 شهيدرجايي عمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، و غيره 606 165,019,825 Rls. 4,439 $
149 2 1397 شهيدرجايي عمان 08129000 انواع ميوه غير از081210موقت محفوظ شده بلافاصله غير قابل خوردن به همان حالت 3,381 142,002,000 Rls. 3,381 $
150 5 1397 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,240 136,028,000 Rls. 3,100 $
151 3 1397 شهيدرجايي عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,916 122,759,180 Rls. 2,911 $
152 5 1397 شهيدرجايي عمان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 23,330 116,361,159 Rls. 2,675 $
153 1 1397 شهيدرجايي عمان 25151120 ک کک ک تراورتن 23,020 116,004,000 Rls. 2,762 $
154 2 1397 شهيدرجايي عمان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 5,300 100,800,000 Rls. 2,400 $
155 4 1397 شهيدرجايي عمان 25301010 پرليت 9,560 94,051,230 Rls. 2,199 $
156 3 1397 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 20,800 87,921,600 Rls. 2,080 $
157 2 1397 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 20,600 87,528,000 Rls. 2,084 $
158 2 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 22,200 79,254,000 Rls. 1,887 $
159 5 1397 شهيدرجايي عمان 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 400 66,696,000 Rls. 1,588 $
160 3 1397 شهيدرجايي عمان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,320 61,560,900 Rls. 1,460 $
161 4 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 6,000 46,875,920 Rls. 1,096 $
162 4 1397 شهيدرجايي عمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,000 42,560,000 Rls. 1,000 $
163 3 1397 شهيدرجايي عمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,879 30,822,615 Rls. 731 $
164 2 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 245 25,725,000 Rls. 612 $
165 4 1397 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 300 25,662,000 Rls. 600 $
166 4 1397 شهيدرجايي عمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 400 25,536,000 Rls. 600 $
167 4 1397 شهيدرجايي عمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 720 21,280,000 Rls. 500 $
168 5 1397 شهيدرجايي عمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 400 16,754,200 Rls. 380 $
169 5 1397 شهيدرجايي عمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 500 15,431,500 Rls. 350 $
170 4 1397 شهيدرجايي عمان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 79 9,189,555 Rls. 216 $
171 5 1397 شهيدرجايي عمان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 700 7,606,725 Rls. 175 $
172 4 1397 شهيدرجايي عمان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 88 4,799,917 Rls. 113 $
173 5 1397 شهيدرجايي عمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 105 4,567,500 Rls. 105 $
174 5 1397 شهيدرجايي عمان 84729010 ماشين ا سکناس شمار 45 1,957,500 Rls. 45 $
175 4 1397 شهيدرجايي عمان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن، اهن يا فولاد غير ازجنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده 9 1,199,766 Rls. 28 $
176 5 1397 شهيدرجايي عمان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5 217,500 Rls. 5 $
مجموع کل
20,288,999,670 ريال
مجموع کل
479,780 دلار