آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 کرمانشاه عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 141,523 37,443,637,053 Rls. 426,254 $
202 12 1397 کرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 69,030 37,010,858,220 Rls. 414,180 $
203 7 1397 کرمانشاه عراق 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 1,661,240 36,861,594,000 Rls. 877,657 $
204 11 1397 کرمانشاه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 371,209 36,667,503,538 Rls. 432,895 $
205 10 1397 کرمانشاه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,132,460 36,303,839,140 Rls. 409,360 $
206 11 1397 کرمانشاه عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 224,740 35,912,861,642 Rls. 432,062 $
207 10 1397 کرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 130,587 35,882,668,626 Rls. 391,761 $
208 7 1397 کرمانشاه عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,629,890 35,635,782,000 Rls. 848,471 $
209 6 1397 کرمانشاه عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,858,990 35,605,543,134 Rls. 847,751 $
210 11 1397 کرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 142,462 35,568,884,862 Rls. 423,040 $
211 6 1397 کرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,533,790 35,431,200,000 Rls. 843,600 $
212 6 1397 کرمانشاه عراق 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 242,000 35,397,978,000 Rls. 842,809 $
213 8 1397 کرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 138,674 35,174,944,367 Rls. 455,455 $
214 7 1397 کرمانشاه عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 5,098,600 34,920,060,000 Rls. 831,430 $
215 8 1397 کرمانشاه عراق 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 177,250 34,864,758,750 Rls. 516,203 $
216 11 1397 کرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 132,780 34,597,649,460 Rls. 398,340 $
217 7 1397 کرمانشاه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 378,860 34,509,594,000 Rls. 821,657 $
218 7 1397 کرمانشاه عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 297,630 34,489,980,000 Rls. 821,190 $
219 9 1397 کرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 695,480 34,484,344,126 Rls. 397,095 $
220 12 1397 کرمانشاه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 487,990 34,431,555,227 Rls. 393,514 $
221 8 1397 کرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 280,411 34,389,181,738 Rls. 427,690 $
222 9 1397 کرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 218,350 34,361,329,440 Rls. 396,460 $
223 8 1397 کرمانشاه عراق 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 19,985,970 34,283,762,770 Rls. 530,260 $
224 10 1397 کرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 182,500 34,282,870,000 Rls. 365,000 $
225 10 1397 کرمانشاه عراق 04031090 ماست 418,183 33,887,167,009 Rls. 366,274 $
226 7 1397 کرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 269,259 33,771,234,000 Rls. 804,077 $
227 12 1397 کرمانشاه عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 640,521 33,608,815,852 Rls. 379,789 $
228 10 1397 کرمانشاه عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 186,605 32,577,866,116 Rls. 374,019 $
229 7 1397 کرمانشاه عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 140,100 32,363,100,000 Rls. 770,550 $
230 7 1397 کرمانشاه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 261,515 32,236,890,000 Rls. 767,545 $
231 10 1397 کرمانشاه عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 190,852 32,162,106,754 Rls. 347,278 $
232 6 1397 کرمانشاه عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 253,910 31,992,660,000 Rls. 761,730 $
233 10 1397 کرمانشاه عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 125,108 31,752,203,532 Rls. 345,884 $
234 9 1397 کرمانشاه عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 99,509 31,521,298,811 Rls. 368,217 $
235 8 1397 کرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 63,100 31,474,397,400 Rls. 360,632 $
236 11 1397 کرمانشاه عراق 04031090 ماست 637,534 31,415,291,315 Rls. 374,498 $
237 6 1397 کرمانشاه عراق 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 107,800 31,331,664,000 Rls. 745,992 $
238 12 1397 کرمانشاه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 310,283 31,327,025,626 Rls. 356,507 $
239 10 1397 کرمانشاه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,319,005 30,711,894,921 Rls. 336,153 $
240 10 1397 کرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 190,663 30,575,213,324 Rls. 332,830 $
241 10 1397 کرمانشاه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 107,162 30,500,377,279 Rls. 329,181 $
242 7 1397 کرمانشاه عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 248,378 30,465,708,000 Rls. 725,374 $
243 12 1397 کرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 165,200 30,418,265,640 Rls. 346,920 $
244 7 1397 کرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 343,400 30,376,080,000 Rls. 723,240 $
245 9 1397 کرمانشاه عراق 04031090 ماست 364,576 30,361,839,914 Rls. 347,815 $
246 8 1397 کرمانشاه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 174,560 30,182,036,600 Rls. 383,697 $
247 8 1397 کرمانشاه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,259,726 30,157,752,259 Rls. 352,436 $
248 6 1397 کرمانشاه عراق 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 25,462,300 30,136,050,000 Rls. 717,525 $
249 6 1397 کرمانشاه عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 285,125 29,938,146,000 Rls. 712,813 $
250 12 1397 کرمانشاه عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 101,070 29,734,744,913 Rls. 338,985 $
251 10 1397 کرمانشاه عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,344,367 29,583,157,099 Rls. 323,536 $
252 8 1397 کرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 185,500 29,438,025,750 Rls. 343,290 $
253 9 1397 کرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,491,950 29,275,240,058 Rls. 334,814 $
254 9 1397 کرمانشاه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 451,139 29,265,797,653 Rls. 342,834 $
255 9 1397 کرمانشاه عراق 73066990 ک ک ک با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا/ساير لولهکها و پروفيلکهاي توخالي (مثلاً، با درز جوشکدادهکشده يا جوش داده نشده، پرچکشده يا به طريق مشابهي مسدود شده)، از آهن يا از فولاد. 440,985 29,070,895,706 Rls. 334,053 $
256 8 1397 کرمانشاه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,959,105 28,331,681,536 Rls. 378,200 $
257 8 1397 کرمانشاه عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 165,000 28,274,055,600 Rls. 463,607 $
258 9 1397 کرمانشاه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,839,210 28,248,608,672 Rls. 322,120 $
259 12 1397 کرمانشاه عراق 04031090 ماست 549,629 28,062,973,671 Rls. 318,772 $
260 10 1397 کرمانشاه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 101,210 27,809,754,090 Rls. 303,630 $
261 11 1397 کرمانشاه عراق 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 212,500 27,808,839,850 Rls. 331,450 $
262 11 1397 کرمانشاه عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 98,036 27,607,741,152 Rls. 336,576 $
263 11 1397 کرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 154,000 27,437,829,300 Rls. 323,400 $
264 7 1397 کرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 98,315 27,253,170,000 Rls. 648,885 $
265 9 1397 کرمانشاه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 124,475 27,121,803,300 Rls. 316,782 $
266 11 1397 کرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 159,918 27,070,451,770 Rls. 327,842 $
267 9 1397 کرمانشاه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 175,079 26,996,221,612 Rls. 315,141 $
268 12 1397 کرمانشاه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 480,913 26,925,665,961 Rls. 304,827 $
269 7 1397 کرمانشاه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 297,543 26,793,018,000 Rls. 637,929 $
270 12 1397 کرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 146,038 26,652,951,768 Rls. 300,633 $
271 8 1397 کرمانشاه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 948,200 26,498,160,840 Rls. 305,943 $
272 9 1397 کرمانشاه عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 145,460 26,340,808,900 Rls. 315,226 $
273 8 1397 کرمانشاه عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 502,770 26,142,667,961 Rls. 408,264 $
274 9 1397 کرمانشاه عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 316,580 26,140,076,487 Rls. 303,176 $
275 7 1397 کرمانشاه عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 197,871 26,107,704,000 Rls. 621,612 $
276 11 1397 کرمانشاه عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 102,950 26,006,466,000 Rls. 308,850 $
277 6 1397 کرمانشاه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 22,669,610 25,948,062,000 Rls. 617,811 $
278 8 1397 کرمانشاه عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 126,871 25,623,010,638 Rls. 341,239 $
279 10 1397 کرمانشاه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 112,901 25,542,608,329 Rls. 275,449 $
280 10 1397 کرمانشاه عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 387,480 25,463,177,266 Rls. 288,671 $
281 11 1397 کرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 157,550 25,208,261,000 Rls. 293,950 $
282 11 1397 کرمانشاه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 626,270 25,109,869,871 Rls. 305,681 $
283 6 1397 کرمانشاه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,839,821 25,081,266,000 Rls. 597,173 $
284 12 1397 کرمانشاه عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 114,210 24,768,998,104 Rls. 280,608 $
285 9 1397 کرمانشاه عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 37,140 24,587,914,368 Rls. 278,152 $
286 9 1397 کرمانشاه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 100,430 24,475,026,360 Rls. 278,510 $
287 7 1397 کرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 287,070 24,438,330,000 Rls. 581,865 $
288 6 1397 کرمانشاه عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 115,440 24,284,360,000 Rls. 578,199 $
289 12 1397 کرمانشاه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 123,616 24,149,858,024 Rls. 271,956 $
290 11 1397 کرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,546,000 23,873,110,164 Rls. 278,280 $
291 9 1397 کرمانشاه عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 55,300 23,771,786,900 Rls. 276,500 $
292 9 1397 کرمانشاه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 733,484 23,727,938,060 Rls. 271,880 $
293 9 1397 کرمانشاه عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 115,748 23,621,712,838 Rls. 275,788 $
294 6 1397 کرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 278,178 23,229,864,000 Rls. 553,092 $
295 12 1397 کرمانشاه عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,048,250 23,171,991,911 Rls. 263,089 $
296 9 1397 کرمانشاه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 34,785 23,157,254,397 Rls. 268,153 $
297 8 1397 کرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,895,500 22,929,254,670 Rls. 464,892 $
298 11 1397 کرمانشاه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 798,200 22,852,539,788 Rls. 279,076 $
299 11 1397 کرمانشاه عراق 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 288,420 22,836,171,869 Rls. 264,978 $
300 11 1397 کرمانشاه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 139,577 22,787,281,243 Rls. 279,469 $
مجموع کل
2,960,395,623,894 ريال
مجموع کل
44,349,949 دلار