آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 9 1397 پيرانشهر عراق 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 464,255 19,465,494,111 Rls. 221,795 $
302 11 1397 پيرانشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 120,764 19,444,785,309 Rls. 230,833 $
303 9 1397 پيرانشهر عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 82,622 19,085,628,798 Rls. 224,786 $
304 12 1397 پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 16,043 18,907,022,509 Rls. 214,353 $
305 3 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,772,453 18,903,072,150 Rls. 447,762 $
306 3 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 207,115 18,875,959,200 Rls. 447,120 $
307 12 1397 پيرانشهر عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 15,337 18,625,890,675 Rls. 214,725 $
308 10 1397 پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 14,291 18,457,579,555 Rls. 207,124 $
309 12 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,039,391 18,430,312,427 Rls. 209,179 $
310 8 1397 پيرانشهر عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 87,801 18,315,181,795 Rls. 276,155 $
311 7 1397 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 206,381 18,299,022,000 Rls. 435,691 $
312 9 1397 پيرانشهر عراق 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 28,255 18,267,806,670 Rls. 206,986 $
313 9 1397 پيرانشهر عراق 72112390 ساير محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده داراي کمتر از 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش از5/0ميليمتر و بيشتر وپهناي كمتر از600ميلي متر 292,907 18,223,069,156 Rls. 213,725 $
314 11 1397 پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 73,374 18,180,121,623 Rls. 220,588 $
315 9 1397 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبر لباس حوله اي حمام واشياء همانند مردانه ياپسرا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي. 14,251 18,167,401,155 Rls. 208,703 $
316 9 1397 پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 129,364 18,141,318,189 Rls. 205,831 $
317 9 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 14,544 18,098,966,344 Rls. 210,486 $
318 9 1397 پيرانشهر عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 95,155 18,070,463,640 Rls. 206,561 $
319 4 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو، تازه 703,814 18,070,370,510 Rls. 422,583 $
320 8 1397 پيرانشهر عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 110,613 18,015,862,411 Rls. 295,497 $
321 12 1397 پيرانشهر عراق 08131000 زردآلو، خشک کرده 87,619 17,815,538,978 Rls. 201,523 $
322 2 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 120,669 17,738,322,000 Rls. 422,341 $
323 10 1397 پيرانشهر عراق 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهداشتي 17,138 17,666,964,370 Rls. 188,518 $
324 6 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 209,378 17,453,226,000 Rls. 415,553 $
325 10 1397 پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 42,888 17,390,771,037 Rls. 195,687 $
326 9 1397 پيرانشهر عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 30,706 17,370,571,101 Rls. 201,050 $
327 8 1397 پيرانشهر عراق 08061000 انگور تازه 437,716 17,360,642,181 Rls. 250,017 $
328 6 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 223,768 17,335,248,000 Rls. 412,744 $
329 11 1397 پيرانشهر عراق 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 91,171 17,269,619,402 Rls. 203,702 $
330 9 1397 پيرانشهر عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 31,556 17,264,413,824 Rls. 189,336 $
331 10 1397 پيرانشهر عراق 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 116,577 17,188,632,930 Rls. 177,510 $
332 7 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 327,367 17,163,510,000 Rls. 408,655 $
333 2 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,341 17,138,646,000 Rls. 408,063 $
334 7 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 185,643 17,055,007,800 Rls. 406,072 $
335 9 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 64,318 16,986,056,371 Rls. 187,441 $
336 9 1397 پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 110,983 16,969,263,026 Rls. 192,521 $
337 6 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 68,624 16,861,194,000 Rls. 401,457 $
338 12 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 16,042 16,744,305,922 Rls. 189,867 $
339 11 1397 پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 109,012 16,707,972,772 Rls. 200,975 $
340 4 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 234,811 16,705,674,810 Rls. 390,000 $
341 9 1397 پيرانشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 61,302 16,661,238,208 Rls. 183,908 $
342 11 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 108,762 16,648,228,344 Rls. 206,646 $
343 4 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 147,140 16,522,713,050 Rls. 384,028 $
344 12 1397 پيرانشهر عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,421,774 16,494,531,292 Rls. 189,691 $
345 11 1397 پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 36,331 16,472,440,092 Rls. 203,091 $
346 11 1397 پيرانشهر عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 462,981 16,467,049,679 Rls. 197,833 $
347 10 1397 پيرانشهر عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 215,418 16,408,818,311 Rls. 181,240 $
348 10 1397 پيرانشهر عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 50,748 16,399,184,605 Rls. 180,395 $
349 8 1397 پيرانشهر عراق 72221900 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با مقطع غير دا يره. 517,015 16,381,216,103 Rls. 196,657 $
350 12 1397 پيرانشهر عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 33,693 16,354,884,961 Rls. 183,378 $
351 12 1397 پيرانشهر عراق 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، مردانه يا پسرا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 15,377 16,286,237,200 Rls. 184,405 $
352 10 1397 پيرانشهر عراق 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 17,726 16,254,812,904 Rls. 194,986 $
353 10 1397 پيرانشهر عراق 08105000 کيوي، تازه 326,290 16,205,128,467 Rls. 179,902 $
354 7 1397 پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 133,716 16,166,640,000 Rls. 384,920 $
355 5 1397 پيرانشهر عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 243,582 16,143,641,680 Rls. 366,152 $
356 4 1397 پيرانشهر عراق 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 886,707 16,078,237,580 Rls. 376,846 $
357 7 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 73,069 16,055,634,000 Rls. 382,277 $
358 5 1397 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 855,493 16,053,835,890 Rls. 374,313 $
359 1 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 113,735 16,034,022,365 Rls. 400,890 $
360 6 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 399,496 16,025,165,546 Rls. 381,552 $
361 10 1397 پيرانشهر عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 472,882 15,998,722,375 Rls. 176,345 $
362 9 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 544,331 15,981,553,768 Rls. 185,126 $
363 11 1397 پيرانشهر عراق 08131000 زردآلو، خشک کرده 82,202 15,914,018,088 Rls. 189,061 $
364 11 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 94,428 15,886,070,826 Rls. 188,846 $
365 2 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 220,282 15,803,466,000 Rls. 376,273 $
366 10 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 13,862 15,742,064,718 Rls. 169,652 $
367 10 1397 پيرانشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 85,671 15,720,262,514 Rls. 169,739 $
368 4 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 124,114 15,717,941,980 Rls. 367,303 $
369 2 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,597,851 15,715,812,000 Rls. 374,186 $
370 9 1397 پيرانشهر عراق 69074090 ک ک ک سایر 914,373 15,595,917,184 Rls. 181,311 $
371 8 1397 پيرانشهر عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 40,884 15,555,977,883 Rls. 247,842 $
372 5 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 109,713 15,519,931,780 Rls. 361,676 $
373 11 1397 پيرانشهر عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 80,365 15,504,262,304 Rls. 191,560 $
374 6 1397 پيرانشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 519,336 15,453,144,000 Rls. 367,932 $
375 6 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,513 15,432,564,000 Rls. 367,442 $
376 11 1397 پيرانشهر عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 28,391 15,355,452,494 Rls. 187,778 $
377 12 1397 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 93,408 15,290,018,063 Rls. 173,252 $
378 12 1397 پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 14,522 15,275,276,232 Rls. 174,222 $
379 8 1397 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبر لباس حوله اي حمام واشياء همانند مردانه ياپسرا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي. 18,186 15,204,452,802 Rls. 215,803 $
380 10 1397 پيرانشهر عراق 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 43,000 15,194,708,000 Rls. 171,316 $
381 2 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 180,915 15,163,344,000 Rls. 361,032 $
382 10 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 447,314 15,136,463,815 Rls. 169,213 $
383 11 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 14,887 15,021,295,606 Rls. 179,734 $
384 8 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 25,101 15,018,768,082 Rls. 289,105 $
385 3 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 101,457 14,950,024,564 Rls. 355,105 $
386 10 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 164,434 14,888,169,453 Rls. 164,434 $
387 9 1397 پيرانشهر عراق 39161010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 224,359 14,805,854,928 Rls. 167,844 $
388 10 1397 پيرانشهر عراق 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 333,555 14,762,837,097 Rls. 159,530 $
389 10 1397 پيرانشهر عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 433,030 14,707,135,753 Rls. 161,471 $
390 10 1397 پيرانشهر عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 29,667 14,704,909,816 Rls. 154,292 $
391 8 1397 پيرانشهر عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,000,000 14,700,000,000 Rls. 350,000 $
392 10 1397 پيرانشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 52,791 14,696,965,325 Rls. 157,810 $
393 11 1397 پيرانشهر عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,566,095 14,661,711,121 Rls. 174,396 $
394 10 1397 پيرانشهر عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 16,803 14,652,829,800 Rls. 156,541 $
395 9 1397 پيرانشهر عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 444,137 14,632,561,728 Rls. 166,703 $
396 8 1397 پيرانشهر عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 288,519 14,585,834,800 Rls. 231,129 $
397 7 1397 پيرانشهر عراق 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)تندبر،فقطسردشکل دا ده شده، ياسردتمام شده. 222,502 14,578,284,000 Rls. 347,102 $
398 7 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 290,661 14,552,958,000 Rls. 346,499 $
399 12 1397 پيرانشهر عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,242,616 14,517,315,554 Rls. 164,407 $
400 9 1397 پيرانشهر عراق 58011000 پارچه هاي مخمل و پلوش تاروپودباف و پارچه هاي شنيل ا زپشم يا از موي نرم (کرک) حيوا ن. 14,874 14,416,304,292 Rls. 161,594 $
مجموع کل
1,647,359,753,773 ريال
مجموع کل
25,551,231 دلار