آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 258,355 25,353,449,609 Rls. 308,735 $
202 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 107,253 25,150,443,229 Rls. 273,263 $
203 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 70,343 24,903,450,709 Rls. 272,074 $
204 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07031000 پياز و موسير 813,932 24,782,801,878 Rls. 282,153 $
205 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 118,296 24,683,748,030 Rls. 296,426 $
206 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 48,120 24,508,680,000 Rls. 583,540 $
207 2 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 167,156 24,400,824,000 Rls. 580,972 $
208 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 677,556 24,355,468,040 Rls. 295,336 $
209 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 238,134 24,205,806,900 Rls. 576,329 $
210 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 356,803 24,026,939,433 Rls. 263,811 $
211 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 267,781 23,670,033,087 Rls. 285,915 $
212 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08052100 شرح نامشخص 458,869 23,330,824,218 Rls. 262,700 $
213 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 141,636 23,286,124,007 Rls. 255,101 $
214 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 222,519 23,275,531,403 Rls. 254,510 $
215 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 04031090 ماست 352,829 23,244,883,237 Rls. 313,964 $
216 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,153,895 23,015,244,000 Rls. 547,982 $
217 5 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو، تازه 885,501 23,013,787,260 Rls. 533,393 $
218 5 1397 پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 206,180 22,876,178,372 Rls. 525,813 $
219 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,539,086 22,865,264,379 Rls. 340,475 $
220 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,283,243 22,862,835,410 Rls. 274,250 $
221 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 58,381 22,628,776,341 Rls. 267,462 $
222 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72125090 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتراز600mm آبکاري يا اندودشده با ساير موادغير مذکور 1,008,000 22,438,080,000 Rls. 534,240 $
223 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 66,718 22,320,231,988 Rls. 271,709 $
224 5 1397 پيرانشهر عراق 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 56,823 22,246,204,500 Rls. 511,407 $
225 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 22,808 22,239,563,160 Rls. 270,360 $
226 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08052100 شرح نامشخص 633,312 21,820,931,123 Rls. 240,554 $
227 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84663000 ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ا بزا رها 61,287 21,615,310,012 Rls. 245,148 $
228 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 681,041 21,582,838,627 Rls. 255,921 $
229 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 110,381 21,562,862,950 Rls. 234,826 $
230 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 61,000 21,550,396,000 Rls. 247,363 $
231 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 120,992 21,464,799,608 Rls. 258,384 $
232 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 257,792 21,384,474,614 Rls. 345,751 $
233 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 155,953 21,345,595,502 Rls. 324,527 $
234 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 128,616 21,307,520,096 Rls. 258,311 $
235 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 50,238 21,261,322,750 Rls. 329,122 $
236 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 106,620 21,111,475,146 Rls. 242,347 $
237 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 177,781 21,097,482,000 Rls. 502,321 $
238 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 309,782 20,984,466,394 Rls. 254,420 $
239 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 730,569 20,788,213,715 Rls. 238,376 $
240 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 756,496 20,760,603,097 Rls. 228,785 $
241 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39161010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 656,771 20,721,935,532 Rls. 260,875 $
242 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 139,774 20,546,778,000 Rls. 489,209 $
243 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,185,382 20,336,274,000 Rls. 484,197 $
244 5 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 130,685 20,145,895,810 Rls. 457,397 $
245 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 186,634 20,077,092,000 Rls. 478,026 $
246 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 39,737 20,053,572,000 Rls. 477,466 $
247 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 60,962 20,016,864,296 Rls. 230,448 $
248 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 129,105 19,999,005,972 Rls. 241,291 $
249 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 60,587 19,872,626,089 Rls. 227,956 $
250 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 45,927 19,783,317,637 Rls. 216,574 $
251 4 1397 پيرانشهر عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 293,406 19,737,605,540 Rls. 459,071 $
252 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 130,471 19,686,473,519 Rls. 235,317 $
253 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 58011000 پارچه هاي مخمل و پلوش تاروپودباف و پارچه هاي شنيل ا زپشم يا از موي نرم (کرک) حيوا ن. 58,794 19,637,184,000 Rls. 467,552 $
254 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 464,255 19,465,494,111 Rls. 221,795 $
255 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 120,764 19,444,785,309 Rls. 230,833 $
256 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 82,622 19,085,628,798 Rls. 224,786 $
257 3 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,772,453 18,903,072,150 Rls. 447,762 $
258 3 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 207,115 18,875,959,200 Rls. 447,120 $
259 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 14,291 18,457,579,555 Rls. 207,124 $
260 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 87,801 18,315,181,795 Rls. 276,155 $
261 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 206,381 18,299,022,000 Rls. 435,691 $
262 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 28,255 18,267,806,670 Rls. 206,986 $
263 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72112390 ساير محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده داراي کمتر از 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش از5/0ميليمتر و بيشتر وپهناي كمتر از600ميلي متر 292,907 18,223,069,156 Rls. 213,725 $
264 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 73,374 18,180,121,623 Rls. 220,588 $
265 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبر لباس حوله اي حمام واشياء همانند مردانه ياپسرا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي. 14,251 18,167,401,155 Rls. 208,703 $
266 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 129,364 18,141,318,189 Rls. 205,831 $
267 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 14,544 18,098,966,344 Rls. 210,486 $
268 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 95,155 18,070,463,640 Rls. 206,561 $
269 4 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو، تازه 703,814 18,070,370,510 Rls. 422,583 $
270 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 110,613 18,015,862,411 Rls. 295,497 $
271 2 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 120,669 17,738,322,000 Rls. 422,341 $
272 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهداشتي 17,138 17,666,964,370 Rls. 188,518 $
273 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 209,378 17,453,226,000 Rls. 415,553 $
274 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 42,888 17,390,771,037 Rls. 195,687 $
275 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 30,706 17,370,571,101 Rls. 201,050 $
276 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08061000 انگور تازه 437,716 17,360,642,181 Rls. 250,017 $
277 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 223,768 17,335,248,000 Rls. 412,744 $
278 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 91,171 17,269,619,402 Rls. 203,702 $
279 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 31,556 17,264,413,824 Rls. 189,336 $
280 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 116,577 17,188,632,930 Rls. 177,510 $
281 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 327,367 17,163,510,000 Rls. 408,655 $
282 2 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,341 17,138,646,000 Rls. 408,063 $
283 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 185,643 17,055,007,800 Rls. 406,072 $
284 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 64,318 16,986,056,371 Rls. 187,441 $
285 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 110,983 16,969,263,026 Rls. 192,521 $
286 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 68,624 16,861,194,000 Rls. 401,457 $
287 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 109,012 16,707,972,772 Rls. 200,975 $
288 4 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 234,811 16,705,674,810 Rls. 390,000 $
289 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 04015010 شرح نامشخص 61,302 16,661,238,208 Rls. 183,908 $
290 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 108,762 16,648,228,344 Rls. 206,646 $
291 4 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 147,140 16,522,713,050 Rls. 384,028 $
292 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 36,331 16,472,440,092 Rls. 203,091 $
293 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08052100 شرح نامشخص 462,981 16,467,049,679 Rls. 197,833 $
294 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 215,418 16,408,818,311 Rls. 181,240 $
295 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 50,748 16,399,184,605 Rls. 180,395 $
296 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72221900 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با مقطع غير دا يره. 517,015 16,381,216,103 Rls. 196,657 $
297 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 17,726 16,254,812,904 Rls. 194,986 $
298 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08105000 کيوي، تازه 326,290 16,205,128,467 Rls. 179,902 $
299 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 133,716 16,166,640,000 Rls. 384,920 $
300 5 1397 پيرانشهر عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 243,582 16,143,641,680 Rls. 366,152 $
مجموع کل
1,990,377,038,902 ريال
مجموع کل
30,907,080 دلار