آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 446,707 61,469,226,000 Rls. 1,463,553 $
102 9 1397 پيرانشهر عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,083,890 61,017,663,369 Rls. 705,533 $
103 4 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 86,614 60,186,704,952 Rls. 1,410,367 $
104 6 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,442,000 59,757,432,000 Rls. 1,422,796 $
105 5 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 495,656 59,435,913,780 Rls. 1,375,846 $
106 7 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 501,549 59,150,855,367 Rls. 1,408,354 $
107 10 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 111,398 58,747,169,289 Rls. 665,823 $
108 11 1397 پيرانشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 405,510 57,869,983,184 Rls. 684,346 $
109 9 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب، تازه 2,302,770 57,592,431,471 Rls. 646,782 $
110 5 1397 پيرانشهر عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 950,741 56,790,660,980 Rls. 1,297,185 $
111 12 1397 پيرانشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 372,416 55,897,827,950 Rls. 638,211 $
112 9 1397 پيرانشهر عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 809,037 55,373,092,065 Rls. 616,200 $
113 10 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 633,826 54,222,984,760 Rls. 595,519 $
114 11 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 81,300 53,353,996,917 Rls. 622,261 $
115 11 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 295,945 53,267,683,860 Rls. 639,115 $
116 10 1397 پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 303,964 53,146,211,930 Rls. 584,087 $
117 7 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,139,633 52,745,700,000 Rls. 1,255,850 $
118 9 1397 پيرانشهر عراق 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 238,569 52,505,894,100 Rls. 605,242 $
119 10 1397 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 295,146 51,520,072,077 Rls. 566,344 $
120 3 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 553,779 50,968,001,205 Rls. 1,208,802 $
121 2 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,770,968 50,933,694,000 Rls. 1,212,707 $
122 12 1397 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 514,979 50,817,331,279 Rls. 573,657 $
123 12 1397 پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 415,963 50,310,357,782 Rls. 570,665 $
124 4 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,213,092 50,267,069,380 Rls. 1,176,987 $
125 5 1397 پيرانشهر عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 1,088,512 49,139,799,800 Rls. 1,138,045 $
126 9 1397 پيرانشهر عراق 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,029,721 49,056,672,449 Rls. 575,191 $
127 4 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 413,757 48,786,587,030 Rls. 1,141,380 $
128 7 1397 پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 687,737 48,771,828,000 Rls. 1,161,234 $
129 6 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 439,395 47,577,432,000 Rls. 1,132,796 $
130 2 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,153,115 46,315,500,000 Rls. 1,102,750 $
131 9 1397 پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 219,843 46,166,303,613 Rls. 548,111 $
132 12 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 272,427 45,845,824,638 Rls. 517,769 $
133 1 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 70,750 45,195,147,030 Rls. 1,153,394 $
134 9 1397 پيرانشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 989,518 44,994,648,011 Rls. 532,009 $
135 11 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 671,412 44,770,794,097 Rls. 535,363 $
136 12 1397 پيرانشهر عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 291,498 44,656,083,756 Rls. 503,900 $
137 10 1397 پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 235,504 44,616,978,954 Rls. 488,123 $
138 4 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 154,412 43,651,667,040 Rls. 1,022,988 $
139 9 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,397,121 43,541,751,958 Rls. 507,539 $
140 12 1397 پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 162,308 43,438,986,613 Rls. 491,086 $
141 8 1397 پيرانشهر عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,938,420 43,215,224,520 Rls. 899,149 $
142 9 1397 پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 37,782 43,083,318,501 Rls. 507,492 $
143 5 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 283,575 43,013,818,290 Rls. 990,353 $
144 8 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 287,596 42,813,316,669 Rls. 649,435 $
145 8 1397 پيرانشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 405,723 42,186,813,932 Rls. 652,281 $
146 7 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,819,706 41,996,808,000 Rls. 999,924 $
147 8 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 279,932 41,470,129,145 Rls. 516,105 $
148 12 1397 پيرانشهر عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 1,163,196 41,191,520,122 Rls. 473,242 $
149 6 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 108,297 40,936,266,000 Rls. 974,673 $
150 9 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 485,712 40,397,664,255 Rls. 463,380 $
151 10 1397 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 260,914 40,296,641,391 Rls. 435,907 $
152 12 1397 پيرانشهر عراق 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 226,051 40,091,671,256 Rls. 452,102 $
153 5 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 72,185 38,948,435,510 Rls. 902,261 $
154 11 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 130,281 38,871,621,326 Rls. 455,986 $
155 12 1397 پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 269,373 38,801,977,354 Rls. 437,658 $
156 8 1397 پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 52,232 38,699,841,549 Rls. 521,614 $
157 8 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,164,037 38,610,213,905 Rls. 624,867 $
158 11 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 130,700 37,687,400,790 Rls. 457,552 $
159 6 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,263,185 37,119,138,000 Rls. 883,789 $
160 11 1397 پيرانشهر عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,154,402 36,900,984,480 Rls. 439,362 $
161 7 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 675,765 36,896,580,000 Rls. 878,490 $
162 5 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,117,377 36,739,909,780 Rls. 850,262 $
163 11 1397 پيرانشهر عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 148,427 36,647,003,110 Rls. 436,740 $
164 5 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,552,288 36,126,465,760 Rls. 828,550 $
165 3 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 322,166 36,095,861,624 Rls. 857,022 $
166 9 1397 پيرانشهر عراق 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 207,988 35,898,528,352 Rls. 415,976 $
167 8 1397 پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 255,594 35,853,102,581 Rls. 600,327 $
168 9 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 196,315 35,801,573,920 Rls. 392,630 $
169 1 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,251,838 35,796,417,381 Rls. 900,732 $
170 4 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 238,991 35,770,320,370 Rls. 836,485 $
171 12 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 213,872 35,519,747,920 Rls. 406,357 $
172 2 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 93,677 35,409,906,000 Rls. 843,093 $
173 9 1397 پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 183,283 35,241,604,047 Rls. 410,845 $
174 12 1397 پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 233,657 35,212,394,950 Rls. 390,866 $
175 12 1397 پيرانشهر عراق 07031000 پياز و موسير 934,028 35,005,711,500 Rls. 396,725 $
176 12 1397 پيرانشهر عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 163,880 34,973,950,037 Rls. 393,753 $
177 10 1397 پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 200,363 34,952,914,368 Rls. 395,786 $
178 11 1397 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 353,897 34,707,759,103 Rls. 416,875 $
179 12 1397 پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 230,924 34,408,193,376 Rls. 383,335 $
180 9 1397 پيرانشهر عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 78,018 34,309,703,870 Rls. 390,091 $
181 1 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 330,094 34,073,697,169 Rls. 855,271 $
182 8 1397 پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 282,734 34,028,646,789 Rls. 414,850 $
183 3 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 272,745 33,323,230,129 Rls. 791,062 $
184 8 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب، تازه 1,797,543 32,934,126,769 Rls. 468,043 $
185 8 1397 پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 236,784 32,818,035,481 Rls. 507,514 $
186 7 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 137,158 32,596,248,384 Rls. 776,101 $
187 12 1397 پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 225,263 32,278,472,965 Rls. 366,830 $
188 11 1397 پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 226,198 32,057,323,858 Rls. 385,305 $
189 7 1397 پيرانشهر عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,415,821 31,939,562,573 Rls. 760,466 $
190 3 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 215,945 31,881,415,099 Rls. 755,806 $
191 12 1397 پيرانشهر عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 829,939 31,866,718,900 Rls. 360,381 $
192 12 1397 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبر لباس حوله اي حمام واشياء همانند مردانه ياپسرا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي. 29,559 31,841,495,032 Rls. 357,408 $
193 12 1397 پيرانشهر عراق 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 89,789 31,759,156,000 Rls. 359,580 $
194 9 1397 پيرانشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 196,906 31,517,455,434 Rls. 365,849 $
195 10 1397 پيرانشهر عراق 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 24,603 31,407,599,328 Rls. 345,583 $
196 12 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 74,283 31,285,904,714 Rls. 349,830 $
197 9 1397 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 167,956 31,186,018,654 Rls. 363,381 $
198 12 1397 پيرانشهر عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,182,281 31,111,877,637 Rls. 350,620 $
199 12 1397 پيرانشهر عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 195,900 31,056,767,332 Rls. 349,229 $
200 5 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 205,958 31,051,262,200 Rls. 720,862 $
مجموع کل
4,223,589,430,177 ريال
مجموع کل
68,663,953 دلار