آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1397 پرويزخان عراق 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 7,960 2,520,000,000 Rls. 60,000 $
202 5 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 118,960 2,498,160,000 Rls. 59,480 $
203 5 1397 پرويزخان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 372,170 2,472,191,360 Rls. 57,378 $
204 5 1397 پرويزخان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 84,280 2,460,150,000 Rls. 58,575 $
205 5 1397 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 32,960 2,458,684,160 Rls. 56,032 $
206 2 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 62,832 2,454,522,000 Rls. 58,441 $
207 5 1397 پرويزخان عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 38,500 2,447,175,000 Rls. 56,400 $
208 1 1397 پرويزخان عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 53,579 2,431,599,080 Rls. 64,294 $
209 1 1397 پرويزخان عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 9,160 2,425,018,400 Rls. 64,120 $
210 3 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 143,915 2,420,592,426 Rls. 57,566 $
211 3 1397 پرويزخان عراق 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 19,200 2,419,200,000 Rls. 57,600 $
212 1 1397 پرويزخان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 30,030 2,330,580,000 Rls. 55,490 $
213 3 1397 پرويزخان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 25,259 2,320,197,590 Rls. 55,080 $
214 5 1397 پرويزخان عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 43,200 2,285,625,600 Rls. 51,840 $
215 4 1397 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 88,720 2,274,079,020 Rls. 53,232 $
216 1 1397 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 169,350 2,249,922,324 Rls. 59,267 $
217 1 1397 پرويزخان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,958,860 2,234,414,588 Rls. 59,164 $
218 1 1397 پرويزخان عراق 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 429,181 2,232,215,300 Rls. 58,265 $
219 1 1397 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 33,509 2,215,279,547 Rls. 58,781 $
220 5 1397 پرويزخان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 23,421 2,209,438,200 Rls. 51,524 $
221 1 1397 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 32,520 2,204,174,474 Rls. 55,284 $
222 4 1397 پرويزخان عراق 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده. 34,050 2,193,387,750 Rls. 51,075 $
223 4 1397 پرويزخان عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 72,630 2,161,549,410 Rls. 50,478 $
224 2 1397 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 25,300 2,125,200,000 Rls. 50,600 $
225 1 1397 پرويزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 66,528 2,121,506,282 Rls. 54,772 $
226 3 1397 پرويزخان عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 16,537 2,091,847,815 Rls. 49,611 $
227 5 1397 پرويزخان عراق 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 16,400 2,066,400,000 Rls. 49,200 $
228 5 1397 پرويزخان عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 15,877 2,053,534,200 Rls. 47,631 $
229 2 1397 پرويزخان عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 24,200 2,032,800,000 Rls. 48,400 $
230 1 1397 پرويزخان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 40,811 2,009,864,795 Rls. 48,664 $
231 4 1397 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,300 2,006,305,000 Rls. 46,550 $
232 5 1397 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 19,060 1,973,211,600 Rls. 44,820 $
233 5 1397 پرويزخان عراق 72162200 پروفيل بامقطعT ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط؛گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 105,310 1,968,246,000 Rls. 46,863 $
234 3 1397 پرويزخان عراق 08091000 زردآلو، تازه 77,498 1,959,661,256 Rls. 46,498 $
235 4 1397 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 65,080 1,940,653,960 Rls. 45,556 $
236 3 1397 پرويزخان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 25,500 1,932,662,700 Rls. 45,900 $
237 1 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,580 1,926,036,000 Rls. 47,112 $
238 1 1397 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 65,000 1,911,000,000 Rls. 45,500 $
239 5 1397 پرويزخان عراق 84261190 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 10,774 1,900,102,640 Rls. 43,096 $
240 3 1397 پرويزخان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 4,232 1,896,901,200 Rls. 45,120 $
241 4 1397 پرويزخان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 100,000 1,896,400,000 Rls. 44,000 $
242 1 1397 پرويزخان عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 22,515 1,891,260,000 Rls. 45,030 $
243 3 1397 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 85,250 1,886,080,714 Rls. 44,710 $
244 4 1397 پرويزخان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 14,560 1,871,322,000 Rls. 43,680 $
245 3 1397 پرويزخان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,777 1,868,241,333 Rls. 44,331 $
246 1 1397 پرويزخان عراق 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 20,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
247 5 1397 پرويزخان عراق 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 52,110 1,837,724,540 Rls. 42,679 $
248 3 1397 پرويزخان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 48,000 1,820,577,600 Rls. 43,200 $
249 2 1397 پرويزخان عراق 73231000 پشم آهن يافولاد، ا سفنج، قاب دستمال براي پاک کردن يا صيقلي کردن ظروف، دستکش. 24,000 1,814,400,000 Rls. 43,200 $
250 4 1397 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 24,810 1,803,444,320 Rls. 42,177 $
251 5 1397 پرويزخان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 47,760 1,793,280,000 Rls. 41,784 $
252 4 1397 پرويزخان عراق 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 49,750 1,786,341,220 Rls. 41,789 $
253 4 1397 پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 20,800 1,779,232,000 Rls. 41,600 $
254 1 1397 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 14,100 1,776,600,000 Rls. 42,300 $
255 5 1397 پرويزخان عراق 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم، غير مذکور در جاي ديگر 94,740 1,775,283,850 Rls. 40,265 $
256 4 1397 پرويزخان عراق 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 117,810 1,770,914,840 Rls. 41,674 $
257 2 1397 پرويزخان عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 13,490 1,765,092,000 Rls. 42,026 $
258 4 1397 پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 41,300 1,755,448,000 Rls. 41,300 $
259 3 1397 پرويزخان عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي، رنگرزي شده، کمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر، مخلوط با پنبه به وزن هرمتر بيش از170 گرم 11,580 1,708,947,450 Rls. 40,530 $
260 3 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 44,655 1,692,847,935 Rls. 40,189 $
261 1 1397 پرويزخان عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 40,284 1,655,720,365 Rls. 40,284 $
262 5 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 76,338 1,636,843,600 Rls. 38,168 $
263 1 1397 پرويزخان عراق 96170000 فلاسک و ساير ظروف عايق حرا رت با محفظه، عايق خلاء، و همچنين اجزاء و قطعات آن ها (غير از شيشه يدکي داخلي) 9,958 1,605,954,000 Rls. 38,237 $
264 3 1397 پرويزخان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 44,379 1,566,718,861 Rls. 37,203 $
265 5 1397 پرويزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 44,503 1,550,052,000 Rls. 36,906 $
266 5 1397 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,701 1,533,582,470 Rls. 34,783 $
267 4 1397 پرويزخان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 12,000 1,532,160,000 Rls. 36,000 $
268 5 1397 پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 42,270 1,519,782,300 Rls. 34,470 $
269 3 1397 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 21,100 1,511,669,410 Rls. 35,870 $
270 4 1397 پرويزخان عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 9,860 1,501,385,600 Rls. 35,360 $
271 5 1397 پرويزخان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 17,000 1,499,060,000 Rls. 34,000 $
272 3 1397 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 12,600 1,486,952,880 Rls. 35,280 $
273 5 1397 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 2,670 1,464,210,000 Rls. 33,660 $
274 1 1397 پرويزخان عراق 39011061 کامپاند پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% به صورت پودر 24,700 1,452,360,000 Rls. 34,580 $
275 5 1397 پرويزخان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 3,082 1,446,660,000 Rls. 33,840 $
276 2 1397 پرويزخان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 90,384 1,429,554,000 Rls. 34,037 $
277 3 1397 پرويزخان عراق 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 13,320 1,403,361,900 Rls. 33,300 $
278 3 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,962 1,395,870,000 Rls. 33,147 $
279 2 1397 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 13,200 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
280 3 1397 پرويزخان عراق 95059000 اشياء براي جشن، کارناوال، شعبده بازي و اشياء اعجاب آور (غير از اشياء براي جشن کريسمس). 12,480 1,314,861,600 Rls. 31,200 $
281 5 1397 پرويزخان عراق 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 11,880 1,303,236,000 Rls. 29,700 $
282 3 1397 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 87,645 1,289,858,080 Rls. 30,674 $
283 2 1397 پرويزخان عراق 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 1,366,776 1,287,720,000 Rls. 30,660 $
284 3 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 31,284 1,277,369,673 Rls. 30,333 $
285 1 1397 پرويزخان عراق 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 11,520 1,272,474,000 Rls. 30,297 $
286 5 1397 پرويزخان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 309,641 1,261,582,670 Rls. 29,415 $
287 2 1397 پرويزخان عراق 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 35,559 1,254,456,000 Rls. 29,868 $
288 3 1397 پرويزخان عراق 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 5,800 1,236,138,476 Rls. 29,332 $
289 2 1397 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,402 1,210,608,000 Rls. 28,824 $
290 5 1397 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,400 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
291 4 1397 پرويزخان عراق 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 15,350 1,179,470,880 Rls. 27,630 $
292 5 1397 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سایر 144,650 1,165,757,480 Rls. 26,810 $
293 3 1397 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 11,100 1,165,500,000 Rls. 27,750 $
294 5 1397 پرويزخان عراق 25081000 بنتونيت 295,900 1,137,900,840 Rls. 26,382 $
295 4 1397 پرويزخان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,200 1,135,680,000 Rls. 26,400 $
296 2 1397 پرويزخان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 15,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
297 3 1397 پرويزخان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 13,224 1,115,179,920 Rls. 26,448 $
298 2 1397 پرويزخان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 58,735 1,110,060,000 Rls. 26,430 $
299 1 1397 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,896 1,109,279,832 Rls. 29,376 $
300 2 1397 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 2,116 1,108,800,000 Rls. 26,400 $
مجموع کل
177,832,958,316 ريال
مجموع کل
4,237,577 دلار