آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 603,748 8,653,176,000 Rls. 206,028 $
102 2 1397 پرويزخان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 90,509 8,240,274,000 Rls. 196,197 $
103 5 1397 پرويزخان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 28,879 8,138,850,000 Rls. 191,741 $
104 2 1397 پرويزخان عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 116,454 8,125,866,000 Rls. 193,473 $
105 3 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 224,921 7,960,370,024 Rls. 188,932 $
106 3 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 74,500 7,880,741,000 Rls. 187,000 $
107 2 1397 پرويزخان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 62,080 7,822,080,000 Rls. 186,240 $
108 4 1397 پرويزخان عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 76,000 7,801,248,000 Rls. 182,400 $
109 2 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,857 7,775,922,000 Rls. 185,141 $
110 2 1397 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 24,034 7,773,612,000 Rls. 185,086 $
111 5 1397 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 456,888 7,680,621,490 Rls. 177,732 $
112 2 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 216,362 7,636,566,000 Rls. 181,823 $
113 2 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 360,956 7,579,908,000 Rls. 180,474 $
114 3 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 103,250 7,412,593,125 Rls. 175,875 $
115 5 1397 پرويزخان عراق 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 175,800 7,264,209,960 Rls. 165,852 $
116 2 1397 پرويزخان عراق 72191100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، باپهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت بيش از10.mm 110,330 7,228,788,000 Rls. 172,114 $
117 3 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 85,052 7,034,806,264 Rls. 167,103 $
118 3 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,628,990 6,865,893,057 Rls. 162,899 $
119 5 1397 پرويزخان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 63,177 6,798,253,590 Rls. 157,462 $
120 4 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 77,843 6,724,846,930 Rls. 157,178 $
121 1 1397 پرويزخان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 53,529 6,491,591,100 Rls. 160,587 $
122 1 1397 پرويزخان عراق 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 53,633 6,419,138,406 Rls. 160,899 $
123 1 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 48,550 6,395,465,800 Rls. 160,214 $
124 4 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 178,447 6,383,855,520 Rls. 149,268 $
125 5 1397 پرويزخان عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 93,792 6,328,210,940 Rls. 147,413 $
126 4 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 195,880 6,323,227,610 Rls. 147,641 $
127 4 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 96,500 6,162,090,000 Rls. 144,750 $
128 2 1397 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 42,731 6,154,134,000 Rls. 146,527 $
129 5 1397 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 204,080 6,125,427,560 Rls. 142,856 $
130 3 1397 پرويزخان عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 89,590 5,886,741,870 Rls. 139,662 $
131 3 1397 پرويزخان عراق 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 397,115 5,847,368,141 Rls. 138,985 $
132 4 1397 پرويزخان عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 45,553 5,814,765,060 Rls. 136,659 $
133 2 1397 پرويزخان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 83,861 5,684,112,000 Rls. 135,336 $
134 4 1397 پرويزخان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 285,472 5,657,430,280 Rls. 131,819 $
135 2 1397 پرويزخان عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 133,061 5,588,562,000 Rls. 133,061 $
136 5 1397 پرويزخان عراق 84791090 ساير ماشين آلات و دستگاه ها براي كارهاي عمومي، ساختماني و همانند غير از فنيشرها 33,000 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
137 3 1397 پرويزخان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,240,000 5,406,445,252 Rls. 128,261 $
138 4 1397 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سایر 730,870 5,349,554,000 Rls. 125,108 $
139 2 1397 پرويزخان عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 174,101 5,337,864,000 Rls. 127,092 $
140 5 1397 پرويزخان عراق 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 49,600 5,165,958,000 Rls. 122,999 $
141 5 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 142,100 5,150,281,670 Rls. 119,363 $
142 1 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 74,500 5,072,853,450 Rls. 125,850 $
143 4 1397 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 41,958 5,024,045,520 Rls. 117,481 $
144 4 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 39,140 5,022,475,500 Rls. 117,420 $
145 4 1397 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 19,600 4,973,395,200 Rls. 115,392 $
146 2 1397 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 333,170 4,897,368,000 Rls. 116,604 $
147 2 1397 پرويزخان عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 38,860 4,896,360,000 Rls. 116,580 $
148 3 1397 پرويزخان عراق 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 1,263,400 4,842,735,627 Rls. 114,967 $
149 4 1397 پرويزخان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 51,759 4,808,282,040 Rls. 112,546 $
150 1 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 49,100 4,634,372,500 Rls. 122,750 $
151 1 1397 پرويزخان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 16,560 4,527,597,033 Rls. 109,295 $
152 5 1397 پرويزخان عراق 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 67,765 4,481,616,230 Rls. 101,647 $
153 4 1397 پرويزخان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 88,000 4,450,300,800 Rls. 105,600 $
154 2 1397 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 66,600 4,335,240,000 Rls. 103,220 $
155 2 1397 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 47,485 4,318,524,000 Rls. 102,822 $
156 5 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 32,510 4,220,839,800 Rls. 97,530 $
157 4 1397 پرويزخان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 58,827 4,190,205,610 Rls. 97,760 $
158 3 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 225,940 4,057,934,040 Rls. 96,024 $
159 4 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 77,112 3,922,168,440 Rls. 91,493 $
160 4 1397 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 29,800 3,810,890,400 Rls. 89,400 $
161 5 1397 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 34,164 3,705,136,520 Rls. 85,128 $
162 3 1397 پرويزخان عراق 72191100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، باپهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت بيش از10.mm 136,354 3,657,827,040 Rls. 86,652 $
163 2 1397 پرويزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 115,416 3,655,680,000 Rls. 87,040 $
164 1 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 52,796 3,594,675,830 Rls. 90,115 $
165 2 1397 پرويزخان عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي، رنگرزي شده، کمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر، مخلوط با پنبه به وزن هرمتر بيش از170 گرم 9,300 3,593,520,000 Rls. 85,560 $
166 1 1397 پرويزخان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 7,912 3,576,888,000 Rls. 85,164 $
167 2 1397 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 28,300 3,565,800,000 Rls. 84,900 $
168 1 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 108,900 3,500,301,600 Rls. 87,210 $
169 1 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 226,900 3,458,196,280 Rls. 85,440 $
170 2 1397 پرويزخان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 26,998 3,401,748,000 Rls. 80,994 $
171 1 1397 پرويزخان عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 114,675 3,371,424,000 Rls. 80,272 $
172 2 1397 پرويزخان عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 49,500 3,326,400,000 Rls. 79,200 $
173 4 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 76,500 3,273,720,000 Rls. 76,500 $
174 5 1397 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 101,116 3,237,921,470 Rls. 75,732 $
175 3 1397 پرويزخان عراق 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده. 94,090 3,193,661,430 Rls. 75,742 $
176 5 1397 پرويزخان عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 38,000 3,192,000,000 Rls. 76,000 $
177 1 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 75,066 3,143,196,800 Rls. 76,932 $
178 1 1397 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 282,458 3,132,154,884 Rls. 81,716 $
179 2 1397 پرويزخان عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 210,479 3,093,762,000 Rls. 73,661 $
180 1 1397 پرويزخان عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 24,180 3,046,680,000 Rls. 72,540 $
181 1 1397 پرويزخان عراق 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 96,750 3,041,981,600 Rls. 75,498 $
182 1 1397 پرويزخان عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 50,000 3,025,600,000 Rls. 80,000 $
183 5 1397 پرويزخان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 23,340 3,023,636,400 Rls. 70,020 $
184 1 1397 پرويزخان عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 218,595 3,013,361,271 Rls. 76,503 $
185 4 1397 پرويزخان عراق 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 109,900 2,925,980,840 Rls. 68,212 $
186 2 1397 پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 87,792 2,925,216,000 Rls. 69,648 $
187 1 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 144,755 2,923,833,926 Rls. 72,375 $
188 4 1397 پرويزخان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,726,150 2,805,455,380 Rls. 65,594 $
189 2 1397 پرويزخان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 66,500 2,793,000,000 Rls. 66,500 $
190 5 1397 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 22,708 2,732,783,720 Rls. 63,422 $
191 4 1397 پرويزخان عراق 08091000 زردآلو، تازه 113,560 2,714,042,400 Rls. 63,885 $
192 4 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 25,000 2,673,125,000 Rls. 62,500 $
193 4 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 124,135 2,669,307,200 Rls. 62,067 $
194 3 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 175,720 2,662,962,920 Rls. 63,240 $
195 3 1397 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 89,700 2,643,367,664 Rls. 62,790 $
196 3 1397 پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 77,100 2,591,342,720 Rls. 61,680 $
197 3 1397 پرويزخان عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 30,340 2,563,263,600 Rls. 60,680 $
198 4 1397 پرويزخان عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 59,850 2,547,216,000 Rls. 59,850 $
199 5 1397 پرويزخان عراق 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 23,000 2,523,100,000 Rls. 57,500 $
200 1 1397 پرويزخان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20,872 2,521,426,080 Rls. 62,616 $
مجموع کل
485,142,749,414 ريال
مجموع کل
11,536,709 دلار