آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,480 2,450,337,984 Rls. 26,976 $
202 6 1397 همدان عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 10,500 2,446,290,000 Rls. 58,245 $
203 8 1397 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 20,000 2,438,346,250 Rls. 46,131 $
204 3 1397 همدان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 19,200 2,423,808,000 Rls. 57,600 $
205 4 1397 همدان عراق 84137010 پمپ کولر آبي 14,500 2,418,371,998 Rls. 56,823 $
206 1 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,400 2,402,400,000 Rls. 57,200 $
207 6 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 31,240 2,361,744,000 Rls. 56,232 $
208 9 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 14,862 2,358,574,464 Rls. 26,752 $
209 9 1397 همدان عراق 04031090 ماست 27,546 2,305,608,421 Rls. 26,167 $
210 7 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 171,065 2,277,303,000 Rls. 54,222 $
211 5 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 36,759 2,274,484,500 Rls. 52,287 $
212 10 1397 همدان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,010 2,263,976,671 Rls. 23,111 $
213 9 1397 همدان عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 8,610 2,256,717,600 Rls. 25,830 $
214 11 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 19,335 2,243,688,268 Rls. 27,986 $
215 2 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 29,418 2,223,984,000 Rls. 52,952 $
216 12 1397 همدان عراق 04031090 ماست 48,520 2,193,560,598 Rls. 24,259 $
217 11 1397 همدان عراق 04031090 ماست 51,979 2,180,082,367 Rls. 25,989 $
218 3 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 166,610 2,172,264,000 Rls. 51,649 $
219 5 1397 همدان عراق 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,024,000 2,125,200,000 Rls. 50,600 $
220 12 1397 همدان عراق 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 18,504 2,117,371,763 Rls. 24,056 $
221 7 1397 همدان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 83,020 2,100,924,000 Rls. 50,022 $
222 10 1397 همدان عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 21,125 2,092,671,958 Rls. 23,026 $
223 11 1397 همدان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 500,996 1,987,603,060 Rls. 24,397 $
224 4 1397 همدان عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 25,641 1,979,530,640 Rls. 46,081 $
225 9 1397 همدان عراق 63026000 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه، ا ز پارچه حوله باف ا سفنجي، ساير پارچه هاي ا سفنجي همانند، ا زپنبه 5,800 1,968,334,632 Rls. 23,888 $
226 5 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,130 1,945,330,750 Rls. 44,990 $
227 8 1397 همدان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,600 1,931,085,000 Rls. 22,026 $
228 11 1397 همدان عراق 69074090 ک ک ک سایر 552,830 1,920,880,614 Rls. 23,416 $
229 5 1397 همدان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 59,461 1,850,859,000 Rls. 43,917 $
230 1 1397 همدان عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 34,400 1,818,377,120 Rls. 48,160 $
231 3 1397 همدان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 171,000 1,802,625,000 Rls. 42,750 $
232 3 1397 همدان عراق 04031090 ماست 44,968 1,797,859,245 Rls. 42,719 $
233 10 1397 همدان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 47,490 1,788,448,247 Rls. 20,327 $
234 7 1397 همدان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 14,100 1,776,600,000 Rls. 42,300 $
235 4 1397 همدان عراق 04031090 ماست 43,391 1,775,490,360 Rls. 41,221 $
236 5 1397 همدان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 96,350 1,768,090,300 Rls. 41,238 $
237 9 1397 همدان عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 23,930 1,765,627,406 Rls. 20,066 $
238 1 1397 همدان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 115,050 1,760,277,420 Rls. 46,020 $
239 3 1397 همدان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,088,160 1,736,968,380 Rls. 41,350 $
240 11 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 66,475 1,718,706,170 Rls. 19,942 $
241 2 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 1,072,140 1,711,122,000 Rls. 40,741 $
242 12 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 65,565 1,706,712,775 Rls. 19,696 $
243 3 1397 همدان عراق 04090000 عسل طبيعي 7,938 1,672,655,670 Rls. 39,690 $
244 11 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 8,827 1,671,139,052 Rls. 20,743 $
245 9 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,874 1,670,315,407 Rls. 19,392 $
246 7 1397 همدان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 44,100 1,666,980,000 Rls. 39,690 $
247 2 1397 همدان عراق 04090000 عسل طبيعي 7,884 1,655,640,000 Rls. 39,420 $
248 8 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 1,351,250 1,645,854,000 Rls. 38,445 $
249 12 1397 همدان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 12,600 1,634,075,100 Rls. 18,900 $
250 2 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 21,073 1,605,828,000 Rls. 38,234 $
251 7 1397 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 11,000 1,589,070,000 Rls. 37,835 $
252 11 1397 همدان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 6,224 1,538,811,384 Rls. 19,272 $
253 3 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 20,723 1,497,296,995 Rls. 35,516 $
254 2 1397 همدان عراق 04031090 ماست 37,097 1,480,122,000 Rls. 35,241 $
255 4 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 19,055 1,476,763,660 Rls. 34,298 $
256 11 1397 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 16,823 1,423,809,268 Rls. 17,214 $
257 10 1397 همدان عراق 73231000 پشم آهن يافولاد، ا سفنج، قاب دستمال براي پاک کردن يا صيقلي کردن ظروف، دستکش. 8,700 1,423,227,780 Rls. 15,660 $
258 2 1397 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا7011 نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي 5,600 1,411,200,000 Rls. 33,600 $
259 9 1397 همدان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 7,606 1,407,948,871 Rls. 17,087 $
260 10 1397 همدان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,420 1,398,808,080 Rls. 16,260 $
261 8 1397 همدان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 144,400 1,392,196,750 Rls. 15,879 $
262 5 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 17,601 1,386,270,072 Rls. 31,682 $
263 7 1397 همدان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,920 1,378,944,000 Rls. 32,832 $
264 12 1397 همدان عراق 09096190 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه، تخم سرو كوهي در بسته بندي آماده براي خرد نشده و ساييده نشده در بسته بندي براي غير خرده فروشي 9,800 1,358,956,200 Rls. 14,700 $
265 6 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,850 1,358,280,000 Rls. 32,340 $
266 6 1397 همدان عراق 04090000 عسل طبيعي 9,320 1,327,200,000 Rls. 31,600 $
267 9 1397 همدان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 17,670 1,321,536,829 Rls. 15,019 $
268 2 1397 همدان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 125,000 1,312,500,000 Rls. 31,250 $
269 7 1397 همدان عراق 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي خرد شده وساييده شده به جزدربسته بندي آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 15,500 1,302,000,000 Rls. 31,000 $
270 2 1397 همدان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,820 1,299,900,000 Rls. 30,950 $
271 9 1397 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 14,598 1,284,492,618 Rls. 14,598 $
272 9 1397 همدان عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 53,300 1,277,467,800 Rls. 15,503 $
273 6 1397 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 29,877 1,254,834,000 Rls. 29,877 $
274 9 1397 همدان عراق 25151120 ک کک ک تراورتن 122,000 1,236,000,000 Rls. 15,000 $
275 5 1397 همدان عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 16,100 1,233,820,800 Rls. 28,980 $
276 4 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 15,940 1,229,627,240 Rls. 28,693 $
277 7 1397 همدان عراق 25140000 سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل./سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر؛ به صورت بلوك (Block) يا به شكل لو 186,000 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
278 5 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 14,460 1,207,690,500 Rls. 27,763 $
279 7 1397 همدان عراق 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 10,400 1,201,200,000 Rls. 28,600 $
280 12 1397 همدان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,416 1,199,896,167 Rls. 13,689 $
281 2 1397 همدان عراق 91039000 ساعت هاي ديواري، روميزي و همانند داراي محرک ساعت مچي،جيبي و همانند غير برقي 9,400 1,184,400,000 Rls. 28,200 $
282 11 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 13,500 1,181,938,500 Rls. 13,500 $
283 5 1397 همدان عراق 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 4,682 1,178,613,880 Rls. 26,732 $
284 11 1397 همدان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 30,300 1,178,026,146 Rls. 12,969 $
285 10 1397 همدان عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 12,000 1,175,532,000 Rls. 12,000 $
286 11 1397 همدان عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 369,528 1,172,444,707 Rls. 14,280 $
287 7 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 15,251 1,152,984,000 Rls. 27,452 $
288 9 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 24,750 1,144,230,600 Rls. 13,074 $
289 10 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 13,500 1,125,414,000 Rls. 13,500 $
290 8 1397 همدان عراق 25140000 سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل./سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر؛ به صورت بلوك (Block) يا به شكل لو 76,500 1,114,087,500 Rls. 12,707 $
291 8 1397 همدان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,720 1,109,136,000 Rls. 12,651 $
292 7 1397 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 26,287 1,104,054,000 Rls. 26,287 $
293 7 1397 همدان عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 12,770 1,072,680,000 Rls. 25,540 $
294 7 1397 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 10,160 1,046,850,000 Rls. 24,925 $
295 9 1397 همدان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 3,820 1,044,968,640 Rls. 11,460 $
296 5 1397 همدان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 1,200 1,043,994,000 Rls. 24,857 $
297 10 1397 همدان عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 14,800 1,043,284,650 Rls. 10,650 $
298 11 1397 همدان عراق 84209900 اجزاء و قطعات ماشينهاي تخت کردن يا ساير ماشينهاي نوردکردن، به جز غلتك 8,700 1,042,498,160 Rls. 12,940 $
299 12 1397 همدان عراق 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 2,990 1,038,708,320 Rls. 11,765 $
300 11 1397 همدان عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 2,960 1,027,745,420 Rls. 11,840 $
مجموع کل
162,461,786,727 ريال
مجموع کل
2,955,941 دلار