آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 49,776 6,402,188,392 Rls. 73,668 $
102 4 1397 همدان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 600,000 6,384,375,000 Rls. 150,000 $
103 1 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 4,000,000 6,384,000,000 Rls. 152,000 $
104 10 1397 همدان عراق 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 100,000 6,367,465,000 Rls. 65,000 $
105 10 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 23,500 6,308,835,645 Rls. 75,145 $
106 9 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 30,000 6,266,845,116 Rls. 71,043 $
107 8 1397 همدان عراق 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,000 6,170,328,000 Rls. 72,000 $
108 7 1397 همدان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 42,311 6,128,598,000 Rls. 145,919 $
109 11 1397 همدان عراق 09096190 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه، تخم سرو كوهي در بسته بندي آماده براي خرد نشده و ساييده نشده در بسته بندي براي غير خرده فروشي 49,500 5,928,639,750 Rls. 74,250 $
110 5 1397 همدان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,522,000 5,740,968,660 Rls. 131,869 $
111 5 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 58,860 5,655,662,460 Rls. 131,396 $
112 8 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 384,838 5,644,870,876 Rls. 65,030 $
113 8 1397 همدان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 34,002 5,627,891,725 Rls. 74,988 $
114 10 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 50,675 5,612,313,835 Rls. 62,395 $
115 5 1397 همدان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,511,250,000 Rls. 125,000 $
116 4 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,037,205 5,479,814,060 Rls. 128,359 $
117 10 1397 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 10,000 5,434,920,000 Rls. 60,000 $
118 5 1397 همدان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 41,610 5,419,734,000 Rls. 125,130 $
119 6 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 88,611 5,359,200,000 Rls. 127,600 $
120 1 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 223,210 5,333,376,780 Rls. 133,926 $
121 10 1397 همدان عراق 04031090 ماست 70,273 5,249,522,832 Rls. 57,091 $
122 7 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 4,301,730 5,211,780,000 Rls. 124,090 $
123 8 1397 همدان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 69,220 5,200,937,375 Rls. 64,589 $
124 8 1397 همدان عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 42,500 5,099,090,500 Rls. 59,500 $
125 3 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 67,212 5,098,896,236 Rls. 120,982 $
126 7 1397 همدان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 41,601 4,959,906,000 Rls. 118,093 $
127 3 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,854,394 4,920,910,797 Rls. 116,838 $
128 11 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,446,490 4,917,065,284 Rls. 59,064 $
129 10 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 39,067 4,873,159,013 Rls. 53,052 $
130 3 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 69,819 4,859,077,560 Rls. 115,201 $
131 11 1397 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 20,000 4,839,034,190 Rls. 57,185 $
132 12 1397 همدان عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 34,208 4,823,518,001 Rls. 55,607 $
133 12 1397 همدان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 28,000 4,769,943,030 Rls. 55,170 $
134 5 1397 همدان عراق 04031090 ماست 114,557 4,709,842,570 Rls. 108,828 $
135 12 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 29,200 4,616,667,808 Rls. 52,291 $
136 9 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 22,172 4,596,286,260 Rls. 52,105 $
137 6 1397 همدان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 36,300 4,573,800,000 Rls. 108,900 $
138 3 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 36,160 4,570,547,850 Rls. 108,480 $
139 6 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 344,545 4,485,894,000 Rls. 106,807 $
140 7 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 62,776 4,373,586,000 Rls. 104,133 $
141 8 1397 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 11,200 4,262,827,675 Rls. 49,324 $
142 7 1397 همدان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 97,200 4,231,836,000 Rls. 100,758 $
143 8 1397 همدان عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 884,300 4,219,805,092 Rls. 81,803 $
144 7 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 228,600 4,102,056,000 Rls. 97,668 $
145 10 1397 همدان عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 59,600 4,099,277,715 Rls. 45,105 $
146 5 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,496,260 4,059,302,880 Rls. 94,264 $
147 11 1397 همدان عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 57,690 4,034,187,279 Rls. 47,813 $
148 7 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 48,757 3,971,730,000 Rls. 94,565 $
149 7 1397 همدان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 38,140 3,741,864,000 Rls. 89,092 $
150 7 1397 همدان عراق 04031090 ماست 91,859 3,665,004,000 Rls. 87,262 $
151 11 1397 همدان عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 22,500 3,646,076,760 Rls. 40,140 $
152 4 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 51,063 3,617,294,210 Rls. 84,529 $
153 12 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 16,694 3,563,599,488 Rls. 39,232 $
154 7 1397 همدان عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 18,500 3,496,500,000 Rls. 83,250 $
155 10 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 20,402 3,442,696,435 Rls. 38,242 $
156 9 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 90,531 3,390,861,699 Rls. 40,402 $
157 5 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 33,330 3,351,099,680 Rls. 78,325 $
158 4 1397 همدان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,997,000 3,301,041,000 Rls. 75,886 $
159 2 1397 همدان عراق 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 12,473 3,270,330,000 Rls. 77,865 $
160 6 1397 همدان عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 40,740 3,254,773,200 Rls. 77,495 $
161 9 1397 همدان عراق 69074090 ک ک ک سایر 534,451 3,250,399,218 Rls. 35,716 $
162 4 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 242,850 3,216,876,030 Rls. 75,284 $
163 6 1397 همدان عراق 04031090 ماست 80,461 3,210,354,000 Rls. 76,437 $
164 7 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 50,333 3,182,970,000 Rls. 75,785 $
165 6 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,193,860 3,158,946,000 Rls. 75,213 $
166 9 1397 همدان عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 48,570 3,126,233,280 Rls. 35,440 $
167 11 1397 همدان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 24,447 3,123,215,405 Rls. 39,115 $
168 3 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 44,800 3,023,276,000 Rls. 71,680 $
169 6 1397 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,880 3,008,880,000 Rls. 71,640 $
170 7 1397 همدان عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 23,800 2,998,800,000 Rls. 71,400 $
171 4 1397 همدان عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 22,930 2,992,365,000 Rls. 68,790 $
172 11 1397 همدان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 28,728 2,981,966,062 Rls. 37,346 $
173 5 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 48,948 2,948,040,000 Rls. 69,920 $
174 5 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 218,825 2,936,768,110 Rls. 67,836 $
175 2 1397 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 225,010 2,929,626,000 Rls. 69,753 $
176 8 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 33,664 2,880,900,567 Rls. 53,490 $
177 9 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 24,006 2,870,613,484 Rls. 33,906 $
178 1 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,500 2,835,000,000 Rls. 67,500 $
179 8 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 74,800 2,765,163,000 Rls. 43,605 $
180 8 1397 همدان عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 10,680 2,745,795,960 Rls. 32,040 $
181 9 1397 همدان عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 448,504 2,739,704,000 Rls. 31,330 $
182 6 1397 همدان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 131,040 2,725,212,000 Rls. 64,886 $
183 11 1397 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 5,000 2,725,020,000 Rls. 30,000 $
184 8 1397 همدان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 7,121 2,682,759,178 Rls. 46,997 $
185 9 1397 همدان عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 43,090 2,660,738,556 Rls. 30,163 $
186 4 1397 همدان عراق 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,500 2,628,702,720 Rls. 60,991 $
187 8 1397 همدان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 10,110 2,599,250,670 Rls. 30,330 $
188 8 1397 همدان عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 66,718 2,598,907,874 Rls. 30,326 $
189 9 1397 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 5,200 2,570,880,000 Rls. 31,200 $
190 10 1397 همدان عراق 69074090 ک ک ک سایر 262,678 2,550,876,836 Rls. 27,788 $
191 11 1397 همدان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 30,420 2,547,816,360 Rls. 30,415 $
192 6 1397 همدان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 20,179 2,542,554,000 Rls. 60,537 $
193 10 1397 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 10,200 2,523,275,625 Rls. 26,625 $
194 9 1397 همدان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,557 2,518,928,569 Rls. 30,570 $
195 12 1397 همدان عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 7,200 2,517,974,400 Rls. 28,800 $
196 12 1397 همدان عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 4,800 2,498,198,400 Rls. 28,800 $
197 10 1397 همدان عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 5,000 2,496,090,000 Rls. 30,000 $
198 12 1397 همدان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 33,600 2,491,082,748 Rls. 28,464 $
199 12 1397 همدان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 28,485 2,482,847,550 Rls. 28,485 $
200 8 1397 همدان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 17,704 2,476,285,500 Rls. 52,092 $
مجموع کل
400,396,198,820 ريال
مجموع کل
7,066,439 دلار