آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 4,624,310 45,153,820,316 Rls. 554,917 $
202 7 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 358,651 44,768,850,000 Rls. 1,065,925 $
203 5 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 549,386 44,657,504,640 Rls. 1,031,640 $
204 2 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,259,510 44,435,202,000 Rls. 1,057,981 $
205 10 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 184,977 44,326,597,632 Rls. 481,704 $
206 4 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,617,746 44,263,984,630 Rls. 1,034,128 $
207 12 1397 مهران عراق 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 27,085 43,948,120,040 Rls. 505,060 $
208 12 1397 مهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 695,540 43,925,696,863 Rls. 494,305 $
209 5 1397 مهران عراق 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 1,469,256 43,870,929,460 Rls. 1,017,195 $
210 6 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,781,899 43,675,506,000 Rls. 1,039,893 $
211 12 1397 مهران عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 314,600 43,221,402,160 Rls. 484,760 $
212 7 1397 مهران عراق 07031000 پياز و موسير 2,621,180 42,600,894,000 Rls. 1,014,307 $
213 12 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 154,428 42,375,053,693 Rls. 481,026 $
214 7 1397 مهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 335,915 42,303,450,000 Rls. 1,007,225 $
215 6 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,188,950 42,198,786,000 Rls. 1,004,733 $
216 8 1397 مهران عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 33,858 42,082,541,030 Rls. 484,799 $
217 12 1397 مهران عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 50,796 42,065,156,333 Rls. 482,150 $
218 11 1397 مهران عراق 91052900 ساعت هاي ديوا ري غير برقي 163,513 41,893,093,932 Rls. 489,435 $
219 12 1397 مهران عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 525,100 41,755,622,895 Rls. 470,568 $
220 12 1397 مهران عراق 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 116,340 41,753,312,160 Rls. 465,180 $
221 2 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 374,370 41,711,334,000 Rls. 993,127 $
222 3 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,560,524 41,651,362,453 Rls. 989,513 $
223 2 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 504,366 41,436,654,000 Rls. 986,587 $
224 9 1397 مهران عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,398,880 41,404,694,479 Rls. 488,647 $
225 9 1397 مهران عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 156,320 40,617,920,100 Rls. 469,380 $
226 2 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 322,253 40,561,878,000 Rls. 965,759 $
227 2 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,047,900 40,561,416,000 Rls. 965,748 $
228 12 1397 مهران عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 56,028 40,388,542,740 Rls. 457,142 $
229 10 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 188,970 40,356,260,879 Rls. 444,812 $
230 6 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,431,290 40,165,944,000 Rls. 956,332 $
231 6 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 488,580 39,790,926,000 Rls. 947,403 $
232 12 1397 مهران عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,093,240 39,680,350,388 Rls. 451,097 $
233 1 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 332,704 39,616,764,950 Rls. 997,097 $
234 9 1397 مهران عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 308,191 39,363,704,578 Rls. 453,669 $
235 9 1397 مهران عراق 44219990 --- ساير 193,867 39,112,637,160 Rls. 456,579 $
236 8 1397 مهران عراق 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 112,050 39,074,413,750 Rls. 448,624 $
237 9 1397 مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 104,337 38,838,575,400 Rls. 456,922 $
238 9 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 119,435 38,498,858,182 Rls. 437,312 $
239 12 1397 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 178,394 38,408,903,809 Rls. 429,181 $
240 11 1397 مهران عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 55,878 38,011,596,173 Rls. 460,642 $
241 12 1397 مهران عراق 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 281,535 37,901,135,336 Rls. 428,865 $
242 5 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,036,040 37,647,160,350 Rls. 871,415 $
243 8 1397 مهران عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 338,200 37,586,708,250 Rls. 433,803 $
244 6 1397 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 429,440 37,527,462,000 Rls. 893,511 $
245 3 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 536,707 37,477,922,161 Rls. 889,519 $
246 4 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 472,550 37,279,491,160 Rls. 871,087 $
247 12 1397 مهران عراق 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 153,730 37,269,968,966 Rls. 422,488 $
248 9 1397 مهران عراق 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 310,200 36,918,200,391 Rls. 419,752 $
249 10 1397 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 302,000 36,802,132,620 Rls. 404,909 $
250 11 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 156,771 36,757,949,082 Rls. 439,754 $
251 9 1397 مهران عراق 84262000 جرثقيلهاي برجي (Tower cranes) 67,000 36,655,968,000 Rls. 402,000 $
252 10 1397 مهران عراق 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 303,000 36,630,672,324 Rls. 389,052 $
253 8 1397 مهران عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 3,037,762 36,605,060,775 Rls. 423,683 $
254 10 1397 مهران عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 21,975,415 36,443,605,947 Rls. 410,460 $
255 11 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 261,210 36,349,532,407 Rls. 425,720 $
256 5 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,586,000 36,254,766,100 Rls. 822,290 $
257 11 1397 مهران عراق 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 66,050 36,121,381,523 Rls. 447,646 $
258 7 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 78,377 35,864,262,000 Rls. 853,911 $
259 11 1397 مهران عراق 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 43,070 35,741,849,880 Rls. 394,680 $
260 11 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 174,424 35,663,787,214 Rls. 421,506 $
261 12 1397 مهران عراق 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 137,983 35,653,413,821 Rls. 406,270 $
262 4 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 151,416 35,534,803,480 Rls. 832,788 $
263 12 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 180,497 35,475,529,402 Rls. 400,956 $
264 2 1397 مهران عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,485,759 34,964,664,000 Rls. 832,492 $
265 11 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 767,930 34,937,488,425 Rls. 404,093 $
266 9 1397 مهران عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 741,470 34,934,168,715 Rls. 389,000 $
267 12 1397 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 51,031 34,829,074,019 Rls. 383,703 $
268 2 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 155,047 34,572,804,000 Rls. 823,162 $
269 12 1397 مهران عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 230,330 34,470,478,490 Rls. 387,416 $
270 12 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 763,490 34,333,085,272 Rls. 383,164 $
271 12 1397 مهران عراق 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 94,876 34,296,003,424 Rls. 379,504 $
272 12 1397 مهران عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 126,720 34,292,358,500 Rls. 384,380 $
273 11 1397 مهران عراق 83063000 قاب عکس، قاب تصويرياقابهاي همانند، اينه از فلزات معمولي. 153,271 34,217,173,769 Rls. 417,145 $
274 2 1397 مهران عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 587,320 33,946,416,000 Rls. 808,248 $
275 8 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 74,840 33,878,163,000 Rls. 388,144 $
276 3 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 142,048 33,790,965,340 Rls. 802,065 $
277 11 1397 مهران عراق 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 297,520 33,595,130,153 Rls. 414,295 $
278 12 1397 مهران عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 126,930 33,448,599,720 Rls. 380,040 $
279 11 1397 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 262,624 32,987,190,901 Rls. 400,145 $
280 8 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 147,912 32,917,354,650 Rls. 378,985 $
281 12 1397 مهران عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 173,775 32,852,942,990 Rls. 373,200 $
282 6 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 3,476,540 32,611,950,000 Rls. 776,475 $
283 12 1397 مهران عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 129,260 32,599,062,292 Rls. 365,164 $
284 6 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 141,100 32,432,400,000 Rls. 772,200 $
285 9 1397 مهران عراق 91052900 ساعت هاي ديوا ري غير برقي 124,644 32,323,860,585 Rls. 371,160 $
286 7 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,580,500 32,098,668,000 Rls. 764,254 $
287 12 1397 مهران عراق 44219990 --- ساير 139,838 31,753,920,566 Rls. 361,608 $
288 8 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 73,872 31,750,631,935 Rls. 365,778 $
289 7 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 124,534 31,553,886,000 Rls. 751,283 $
290 5 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,142,360 31,212,367,280 Rls. 724,258 $
291 8 1397 مهران عراق 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 135,500 31,040,850,000 Rls. 356,570 $
292 9 1397 مهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 123,610 30,974,781,870 Rls. 358,330 $
293 11 1397 مهران عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,061,995 30,972,411,105 Rls. 374,086 $
294 1 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 253,554 30,825,960,000 Rls. 760,662 $
295 4 1397 مهران عراق 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 287,158 30,631,619,830 Rls. 717,896 $
296 9 1397 مهران عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 117,200 30,608,193,355 Rls. 350,709 $
297 11 1397 مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 61,064 30,430,471,140 Rls. 360,180 $
298 6 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 322,483 30,392,544,000 Rls. 723,632 $
299 8 1397 مهران عراق 62033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 23,862 30,264,485,000 Rls. 349,963 $
300 9 1397 مهران عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 41,439 30,045,528,634 Rls. 348,425 $
مجموع کل
3,714,478,676,974 ريال
مجموع کل
59,310,384 دلار