آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 899,285 70,219,674,000 Rls. 1,671,897 $
102 9 1397 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 275,252 70,046,931,930 Rls. 829,077 $
103 4 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 547,224 69,948,266,300 Rls. 1,633,132 $
104 11 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 216,100 69,498,039,072 Rls. 816,584 $
105 7 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 717,460 69,123,348,000 Rls. 1,645,794 $
106 9 1397 مهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 258,351 68,612,949,396 Rls. 777,695 $
107 4 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 865,788 68,612,239,440 Rls. 1,602,577 $
108 8 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 74,181 68,462,760,795 Rls. 791,188 $
109 4 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 535,833 67,998,153,582 Rls. 1,588,658 $
110 6 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 951,224 67,811,646,000 Rls. 1,614,563 $
111 10 1397 مهران عراق 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 163,154 67,669,176,105 Rls. 728,791 $
112 6 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 13,393,166 67,509,036,000 Rls. 1,607,358 $
113 5 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 156,230 67,303,621,840 Rls. 1,564,996 $
114 7 1397 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 532,299 67,069,674,000 Rls. 1,596,897 $
115 1 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,368,700 64,668,327,888 Rls. 1,605,977 $
116 11 1397 مهران عراق 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 143,164 64,488,111,846 Rls. 780,742 $
117 6 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 500,618 63,823,788,000 Rls. 1,519,614 $
118 4 1397 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 483,255 63,477,662,200 Rls. 1,485,220 $
119 8 1397 مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 55,026 61,536,495,000 Rls. 707,976 $
120 8 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 3,063,084 61,329,597,970 Rls. 711,141 $
121 4 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,604,497 60,915,413,410 Rls. 1,421,553 $
122 10 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,982,595 60,216,950,445 Rls. 636,565 $
123 10 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 134,347 60,048,385,655 Rls. 652,559 $
124 8 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,191,105 58,123,223,730 Rls. 668,237 $
125 10 1397 مهران عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 187,860 57,710,336,473 Rls. 624,634 $
126 11 1397 مهران عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 57,606 56,540,536,828 Rls. 686,270 $
127 11 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 122,330 56,452,125,675 Rls. 673,365 $
128 7 1397 مهران عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 346,004 56,410,074,000 Rls. 1,343,097 $
129 10 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 211,223 56,125,793,700 Rls. 607,129 $
130 9 1397 مهران عراق 83063000 قاب عکس، قاب تصويرياقابهاي همانند، اينه از فلزات معمولي. 228,509 56,042,493,127 Rls. 650,124 $
131 6 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 507,938 55,573,644,000 Rls. 1,323,182 $
132 7 1397 مهران عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 146,131 55,464,276,000 Rls. 1,320,578 $
133 5 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 242,156 55,302,073,600 Rls. 1,287,942 $
134 5 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 436,419 55,206,543,120 Rls. 1,286,128 $
135 11 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 390,889 54,278,268,697 Rls. 645,270 $
136 8 1397 مهران عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,861,291 53,521,792,740 Rls. 615,228 $
137 6 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 132,510 53,142,264,000 Rls. 1,265,292 $
138 9 1397 مهران عراق 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 139,428 53,136,104,620 Rls. 609,335 $
139 8 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,111,130 52,604,947,675 Rls. 605,586 $
140 6 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,074,225 52,582,950,000 Rls. 1,251,975 $
141 8 1397 مهران عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 196,296 52,565,936,895 Rls. 603,911 $
142 9 1397 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 407,540 52,075,088,185 Rls. 611,825 $
143 7 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,441,430 51,761,094,000 Rls. 1,232,407 $
144 10 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,942,210 51,620,334,102 Rls. 601,727 $
145 5 1397 مهران عراق 08091000 زردآلو، تازه 1,157,200 51,493,350,300 Rls. 1,178,074 $
146 11 1397 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 367,800 51,388,313,860 Rls. 593,664 $
147 9 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 328,145 51,378,637,146 Rls. 582,208 $
148 7 1397 مهران عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 337,360 51,312,240,000 Rls. 1,221,720 $
149 9 1397 مهران عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 47,904 51,273,197,108 Rls. 592,979 $
150 11 1397 مهران عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 230,947 50,844,949,057 Rls. 605,282 $
151 1 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 11,107,600 50,671,593,264 Rls. 1,272,372 $
152 6 1397 مهران عراق 48202000 دفترچه مشق 303,548 50,406,804,000 Rls. 1,200,162 $
153 11 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 53,824 49,123,168,568 Rls. 589,351 $
154 5 1397 مهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 571,450 48,017,438,500 Rls. 1,135,300 $
155 9 1397 مهران عراق 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 125,170 47,855,546,533 Rls. 573,553 $
156 4 1397 مهران عراق 08091000 زردآلو، تازه 1,209,512 47,619,760,390 Rls. 1,110,507 $
157 11 1397 مهران عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 215,625 47,601,771,777 Rls. 558,715 $
158 10 1397 مهران عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 237,660 47,392,676,935 Rls. 525,526 $
159 6 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,319,150 47,383,938,000 Rls. 1,128,189 $
160 8 1397 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 390,032 46,916,893,800 Rls. 541,813 $
161 10 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,127,100 46,478,813,042 Rls. 509,370 $
162 9 1397 مهران عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 214,437 46,152,274,094 Rls. 535,123 $
163 8 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 370,800 45,857,068,850 Rls. 527,828 $
164 6 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,428,000 45,747,240,000 Rls. 1,089,220 $
165 10 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 549,025 45,554,428,467 Rls. 485,935 $
166 10 1397 مهران عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 40,749 45,468,285,480 Rls. 493,644 $
167 8 1397 مهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,649,980 45,229,409,625 Rls. 520,267 $
168 11 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 4,624,310 45,153,820,316 Rls. 554,917 $
169 7 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 358,651 44,768,850,000 Rls. 1,065,925 $
170 5 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 549,386 44,657,504,640 Rls. 1,031,640 $
171 2 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,259,510 44,435,202,000 Rls. 1,057,981 $
172 10 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 184,977 44,326,597,632 Rls. 481,704 $
173 4 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,617,746 44,263,984,630 Rls. 1,034,128 $
174 5 1397 مهران عراق 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 1,469,256 43,870,929,460 Rls. 1,017,195 $
175 6 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,781,899 43,675,506,000 Rls. 1,039,893 $
176 7 1397 مهران عراق 07031000 پياز و موسير 2,621,180 42,600,894,000 Rls. 1,014,307 $
177 7 1397 مهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 335,915 42,303,450,000 Rls. 1,007,225 $
178 6 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,188,950 42,198,786,000 Rls. 1,004,733 $
179 8 1397 مهران عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 33,858 42,082,541,030 Rls. 484,799 $
180 11 1397 مهران عراق 91052900 ساعت هاي ديوا ري غير برقي 163,513 41,893,093,932 Rls. 489,435 $
181 2 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 374,370 41,711,334,000 Rls. 993,127 $
182 3 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,560,524 41,651,362,453 Rls. 989,513 $
183 2 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 504,366 41,436,654,000 Rls. 986,587 $
184 9 1397 مهران عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,398,880 41,404,694,479 Rls. 488,647 $
185 9 1397 مهران عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 156,320 40,617,920,100 Rls. 469,380 $
186 2 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 322,253 40,561,878,000 Rls. 965,759 $
187 2 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,047,900 40,561,416,000 Rls. 965,748 $
188 10 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 188,970 40,356,260,879 Rls. 444,812 $
189 6 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,431,290 40,165,944,000 Rls. 956,332 $
190 6 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 488,580 39,790,926,000 Rls. 947,403 $
191 1 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 332,704 39,616,764,950 Rls. 997,097 $
192 9 1397 مهران عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 308,191 39,363,704,578 Rls. 453,669 $
193 9 1397 مهران عراق 44219990 --- ساير 193,867 39,112,637,160 Rls. 456,579 $
194 8 1397 مهران عراق 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 112,050 39,074,413,750 Rls. 448,624 $
195 9 1397 مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 104,337 38,838,575,400 Rls. 456,922 $
196 9 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 119,435 38,498,858,182 Rls. 437,312 $
197 11 1397 مهران عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 55,878 38,011,596,173 Rls. 460,642 $
198 5 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,036,040 37,647,160,350 Rls. 871,415 $
199 8 1397 مهران عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 338,200 37,586,708,250 Rls. 433,803 $
200 6 1397 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 429,440 37,527,462,000 Rls. 893,511 $
مجموع کل
5,137,565,379,181 ريال
مجموع کل
89,475,362 دلار