آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1397 مهاباد عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 667 282,198,000 Rls. 6,719 $
102 1 1397 مهاباد عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 1,083 280,476,000 Rls. 6,678 $
103 7 1397 مهاباد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 3,879 260,694,000 Rls. 6,207 $
104 6 1397 مهاباد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,263 257,712,000 Rls. 6,136 $
105 4 1397 مهاباد عراق 62089100 تنکه، ربدوشامبر، لباس خانه واشياء همانند زنانه يا دخترا نه، ا ز پنبه. 350 251,575,500 Rls. 5,925 $
106 7 1397 مهاباد عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,557 247,002,000 Rls. 5,881 $
107 9 1397 مهاباد عراق 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 3,880 243,619,768 Rls. 2,716 $
108 10 1397 مهاباد عراق 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 6,850 211,610,648 Rls. 2,272 $
109 6 1397 مهاباد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 25,090 210,756,000 Rls. 5,018 $
110 6 1397 مهاباد عراق 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 24,700 207,480,000 Rls. 4,940 $
111 6 1397 مهاباد عراق 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 50 201,810,000 Rls. 4,805 $
112 2 1397 مهاباد عراق 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 687 189,000,000 Rls. 4,500 $
113 4 1397 مهاباد عراق 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 45 185,337,900 Rls. 4,365 $
114 6 1397 مهاباد عراق 85287300 تلويزيون هاى سياه و سفيد يا ساير تك رنگ ها يا تك فام 1,210 179,592,000 Rls. 4,276 $
115 6 1397 مهاباد عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,045 164,724,000 Rls. 3,922 $
116 7 1397 مهاباد عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 3,878 160,524,000 Rls. 3,822 $
117 9 1397 مهاباد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 7,480 136,411,264 Rls. 1,496 $
118 4 1397 مهاباد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 45 126,360,960 Rls. 2,976 $
119 11 1397 مهاباد عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 418 125,759,025 Rls. 1,575 $
120 11 1397 مهاباد عراق 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 1,950 113,572,095 Rls. 1,365 $
121 12 1397 مهاباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,332 107,792,036 Rls. 1,166 $
122 6 1397 مهاباد عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 509 105,798,000 Rls. 2,519 $
123 9 1397 مهاباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,875 85,530,592 Rls. 938 $
124 7 1397 مهاباد عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,544 81,060,000 Rls. 1,930 $
125 3 1397 مهاباد عراق 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 205 80,136,000 Rls. 1,908 $
126 8 1397 مهاباد عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 580 77,574,000 Rls. 1,847 $
127 7 1397 مهاباد عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 332 76,692,000 Rls. 1,826 $
128 6 1397 مهاباد عراق 62159000 کراوات، پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 190 75,768,000 Rls. 1,804 $
129 4 1397 مهاباد عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 660 66,152,680 Rls. 1,558 $
130 6 1397 مهاباد عراق 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 500 63,924,000 Rls. 1,522 $
131 9 1397 مهاباد عراق 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 3,600 63,512,640 Rls. 720 $
132 3 1397 مهاباد عراق 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 200 59,262,000 Rls. 1,411 $
133 6 1397 مهاباد عراق 87149190 اجزاء و قطعات تنه و دوشاخه، براي دوچرخه 340 39,522,000 Rls. 941 $
134 3 1397 مهاباد عراق 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 285 34,062,000 Rls. 811 $
135 1 1397 مهاباد عراق 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آن هاكه با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا كار مي كند 7 34,062,000 Rls. 811 $
136 6 1397 مهاباد عراق 61161000 دستکش، دستكش انگشتي و نيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته، ا ندوده يا پوشانده با مواد پلاستيک يا کائوچو. 634 24,360,000 Rls. 580 $
137 3 1397 مهاباد عراق 27101910 روغن موتور 220 20,244,000 Rls. 482 $
138 6 1397 مهاباد عراق 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 400 14,154,000 Rls. 337 $
139 1 1397 مهاباد عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 256 13,188,000 Rls. 314 $
140 1 1397 مهاباد عراق 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 320 11,970,000 Rls. 285 $
141 1 1397 مهاباد عراق 34011110 صابون حمام و دستشويي 384 5,754,000 Rls. 137 $
142 1 1397 مهاباد عراق 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 50 4,998,000 Rls. 119 $
143 7 1397 مهاباد عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 5 1,260,000 Rls. 30 $
مجموع کل
5,182,991,108 ريال
مجموع کل
109,590 دلار