آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 28,500 658,350,000 Rls. 15,675 $
102 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 3,900 655,200,000 Rls. 15,600 $
103 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 3,500 647,122,000 Rls. 7,000 $
104 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 3,200 564,352,000 Rls. 12,800 $
105 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,400 471,240,000 Rls. 11,220 $
106 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 15,580 379,512,000 Rls. 9,036 $
107 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 24,210 355,908,000 Rls. 8,474 $
108 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 1,220 307,440,000 Rls. 7,320 $
109 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 2,000 263,280,000 Rls. 6,000 $
110 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73051200 لوله ا زآهن يافولاد، جوش دا ده ا زدرا زا(غير ازرديف 73051100) بامقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406، براي استفاده درخطوط نفت وگاز 17,710 260,316,000 Rls. 6,198 $
111 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,980 250,992,000 Rls. 5,976 $
112 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 3,000 247,575,000 Rls. 2,824 $
113 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 5,550 233,100,000 Rls. 5,550 $
114 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 6,955 161,281,125 Rls. 3,825 $
115 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,245 150,864,000 Rls. 3,592 $
116 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش از5/0ميليمتر وپهناي كمتر از 600ميلي متر 6,060 139,986,000 Rls. 3,333 $
117 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 380 119,952,000 Rls. 2,856 $
118 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 700 117,600,000 Rls. 2,800 $
119 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 830 104,990,850 Rls. 2,490 $
120 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,070 90,233,100 Rls. 2,140 $
121 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 110 36,311,000 Rls. 414 $
مجموع کل
6,215,605,075 ريال
مجموع کل
135,123 دلار