آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 20,160 3,894,912,000 Rls. 92,736 $
202 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 214,450 3,809,339,404 Rls. 42,890 $
203 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 68,200 3,799,036,670 Rls. 44,330 $
204 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 17,171 3,789,983,120 Rls. 42,928 $
205 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 32,840 3,765,946,704 Rls. 42,692 $
206 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 37,016 3,640,916,009 Rls. 46,281 $
207 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 37,516 3,491,030,618 Rls. 39,273 $
208 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 73,160 3,429,502,582 Rls. 41,620 $
209 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 19,439 3,413,816,650 Rls. 81,093 $
210 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 22,188 3,366,090,981 Rls. 36,458 $
211 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 56,510 3,322,788,000 Rls. 79,114 $
212 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 114,410 3,234,548,140 Rls. 35,236 $
213 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 124,368 3,170,622,000 Rls. 75,491 $
214 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 123,920 3,122,784,000 Rls. 74,352 $
215 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 955,000 3,117,748,878 Rls. 35,764 $
216 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70161000 مکعب بزرگ، کوچک و ساير شيشه آلات، براي موزائيك يا تزئين از شيشه 43,165 3,079,286,764 Rls. 34,532 $
217 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,953 3,043,470,716 Rls. 32,900 $
218 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 6,006 2,985,324,665 Rls. 34,835 $
219 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 45,120 2,963,520,000 Rls. 70,560 $
220 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 135,000 2,929,500,000 Rls. 69,750 $
221 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 343,660 2,911,776,000 Rls. 69,328 $
222 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 22,560 2,900,054,160 Rls. 33,840 $
223 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 16,303 2,875,572,000 Rls. 68,466 $
224 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 28,624 2,832,702,132 Rls. 45,075 $
225 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 6,075 2,810,025,574 Rls. 32,501 $
226 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 101,630 2,780,108,976 Rls. 30,489 $
227 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 25,000 2,755,625,000 Rls. 62,500 $
228 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 4,995 2,740,165,092 Rls. 27,972 $
229 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,060 2,649,911,907 Rls. 30,549 $
230 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 996,000 2,635,416,000 Rls. 62,748 $
231 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 69,340 2,632,395,008 Rls. 29,816 $
232 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 103,860 2,551,836,000 Rls. 60,758 $
233 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 250,000 2,495,203,500 Rls. 28,500 $
234 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 94,771 2,462,321,870 Rls. 56,863 $
235 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 195,520 2,461,953,080 Rls. 35,315 $
236 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 71,960 2,434,390,249 Rls. 28,064 $
237 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 61,200 2,362,016,000 Rls. 26,000 $
238 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 27,165 2,356,373,595 Rls. 27,165 $
239 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 145,900 2,348,778,220 Rls. 29,180 $
240 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 16,064 2,346,688,470 Rls. 26,346 $
241 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 90,000 2,324,430,000 Rls. 54,000 $
242 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 3,143 2,308,471,825 Rls. 26,330 $
243 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 269,800 2,287,992,000 Rls. 54,476 $
244 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 48,820 2,250,112,944 Rls. 26,256 $
245 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 66,180 2,223,648,000 Rls. 25,821 $
246 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,205,000,000 Rls. 52,500 $
247 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39073010 رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 9,600 2,118,884,718 Rls. 23,327 $
248 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 17,619 2,066,064,000 Rls. 49,192 $
249 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,058,000,000 Rls. 49,000 $
250 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 116,040 2,046,583,196 Rls. 23,208 $
251 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 2,725 2,042,987,000 Rls. 21,800 $
252 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39073010 رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 9,600 1,951,975,888 Rls. 21,407 $
253 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 9,887 1,942,987,200 Rls. 46,261 $
254 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 43,800 1,899,671,700 Rls. 21,900 $
255 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 22,520 1,863,209,425 Rls. 21,175 $
256 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 116,450 1,848,715,706 Rls. 44,017 $
257 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 44,946 1,802,697,000 Rls. 19,500 $
258 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 12,152 1,787,528,767 Rls. 20,417 $
259 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70071110 شيشه ا يمني آ ب دا ده درا ندا زه و شکل مناسب براي نصب دروسائل نقليه زميني 19,790 1,784,653,498 Rls. 18,218 $
260 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 1,776,595,750 Rls. 22,250 $
261 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 12,620 1,737,651,476 Rls. 20,495 $
262 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 39,880 1,726,911,980 Rls. 19,940 $
263 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 22,125 1,696,840,200 Rls. 19,800 $
264 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 1,680,005,360 Rls. 38,104 $
265 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101950 روغن صنعتي 47,559 1,616,591,816 Rls. 18,770 $
266 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70071110 شيشه ا يمني آ ب دا ده درا ندا زه و شکل مناسب براي نصب دروسائل نقليه زميني 19,700 1,609,082,650 Rls. 18,550 $
267 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 16,271 1,499,316,000 Rls. 35,698 $
268 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 21,000 1,464,697,920 Rls. 16,590 $
269 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 43,500 1,461,600,000 Rls. 34,800 $
270 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101950 روغن صنعتي 37,724 1,443,170,592 Rls. 15,888 $
271 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 343,100 1,441,020,000 Rls. 34,310 $
272 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 26,217 1,412,040,000 Rls. 33,620 $
273 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 76,600 1,383,396,000 Rls. 32,938 $
274 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 6,697 1,346,304,574 Rls. 14,730 $
275 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 3,960 1,330,560,000 Rls. 31,680 $
276 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 39,170 1,316,112,000 Rls. 31,336 $
277 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 25,760 1,303,575,650 Rls. 13,910 $
278 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 24,192 1,279,932,700 Rls. 29,030 $
279 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 17,900 1,264,284,160 Rls. 14,320 $
280 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,350 1,206,108,293 Rls. 13,271 $
281 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 23,030 1,184,419,800 Rls. 28,090 $
282 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 23,420 1,143,556,670 Rls. 11,710 $
283 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,024 1,132,226,424 Rls. 13,608 $
284 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101920 گريس 66,800 1,122,240,000 Rls. 13,032 $
285 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 130,740 1,108,833,200 Rls. 26,148 $
286 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 26,390 1,108,380,000 Rls. 26,390 $
287 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 4,063 1,107,766,296 Rls. 12,558 $
288 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 43,400 1,093,680,000 Rls. 26,040 $
289 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 9,003 1,092,633,325 Rls. 12,891 $
290 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,900 1,087,164,960 Rls. 11,760 $
291 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101950 روغن صنعتي 17,481 1,086,540,000 Rls. 25,870 $
292 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 143,900 1,083,474,000 Rls. 25,797 $
293 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 24,802 1,083,148,000 Rls. 13,145 $
294 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 23,300 1,041,611,956 Rls. 12,929 $
295 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 7,730 1,038,912,000 Rls. 24,736 $
296 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 52,600 1,030,549,720 Rls. 10,520 $
297 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 13,577 1,027,362,000 Rls. 24,461 $
298 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 15,032 1,002,414,000 Rls. 23,867 $
299 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70071110 شيشه ا يمني آ ب دا ده درا ندا زه و شکل مناسب براي نصب دروسائل نقليه زميني 20,800 995,862,000 Rls. 23,711 $
300 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 14,760 984,362,112 Rls. 11,808 $
مجموع کل
211,078,027,185 ريال
مجموع کل
3,372,217 دلار