آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 24,078 11,805,086,782 Rls. 137,497 $
102 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,963,750 11,797,716,000 Rls. 280,898 $
103 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 41,352 11,773,061,520 Rls. 137,840 $
104 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 320,819 11,663,904,000 Rls. 277,712 $
105 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 39,000 11,630,200,000 Rls. 126,852 $
106 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 258,519 11,355,999,500 Rls. 263,158 $
107 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 752,550 11,123,028,000 Rls. 264,834 $
108 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 20,020 10,982,877,923 Rls. 112,115 $
109 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 36,429 10,602,502,993 Rls. 128,671 $
110 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 174,109 10,407,248,681 Rls. 120,946 $
111 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 36,965 10,330,445,166 Rls. 129,378 $
112 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 50,206 10,244,094,615 Rls. 118,485 $
113 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 150,207 10,204,427,418 Rls. 116,129 $
114 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 239,490 10,198,181,000 Rls. 119,000 $
115 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 20,437 10,001,792,760 Rls. 116,079 $
116 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 53,317 9,979,156,653 Rls. 111,527 $
117 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 292,480 9,827,328,000 Rls. 233,984 $
118 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 551,430 9,790,152,582 Rls. 110,814 $
119 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 75,050 9,456,300,000 Rls. 225,150 $
120 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 14,843 9,442,834,583 Rls. 103,901 $
121 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 249,719 9,355,960,690 Rls. 216,474 $
122 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,000 8,969,800,000 Rls. 100,000 $
123 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 60,966 8,959,969,800 Rls. 203,220 $
124 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 18,978 8,778,381,126 Rls. 101,532 $
125 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,000 8,737,350,000 Rls. 100,000 $
126 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,000 8,569,900,000 Rls. 100,000 $
127 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 19,580 8,550,351,100 Rls. 97,917 $
128 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 8,513,441,250 Rls. 97,500 $
129 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,000 8,405,750,000 Rls. 100,000 $
130 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 62,044 8,401,523,846 Rls. 93,247 $
131 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 47,710 8,360,274,600 Rls. 100,820 $
132 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 382,270 8,169,799,297 Rls. 112,562 $
133 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 189,700 8,165,385,700 Rls. 189,700 $
134 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 75,000 7,875,000,000 Rls. 187,500 $
135 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 35,617 7,864,328,874 Rls. 181,895 $
136 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 60,800 7,811,029,200 Rls. 182,400 $
137 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 199,120 7,801,986,742 Rls. 93,589 $
138 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 82,612 7,745,832,376 Rls. 82,612 $
139 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 32,039 7,730,218,578 Rls. 81,198 $
140 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 26,505 7,723,722,297 Rls. 87,051 $
141 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 220,190 7,599,899,112 Rls. 83,668 $
142 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 77,674 7,595,070,000 Rls. 180,835 $
143 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 463,600 7,471,306,936 Rls. 94,245 $
144 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 171,890 7,342,346,687 Rls. 80,789 $
145 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 391,860 7,254,819,968 Rls. 84,897 $
146 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 33,129 7,228,342,800 Rls. 172,103 $
147 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 428,920 7,191,618,000 Rls. 171,229 $
148 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 31,662 7,132,373,926 Rls. 166,580 $
149 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,028,799 7,079,722,577 Rls. 79,547 $
150 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 125,000 7,028,775,000 Rls. 162,500 $
151 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21,000 6,857,270,000 Rls. 70,000 $
152 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 393,380 6,794,327,659 Rls. 80,417 $
153 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,456,000 6,640,316,220 Rls. 154,731 $
154 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 50,363 6,625,683,400 Rls. 77,776 $
155 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 75,000 6,609,933,750 Rls. 71,250 $
156 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 349,686 6,567,015,350 Rls. 149,465 $
157 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 302,770 6,307,204,559 Rls. 105,054 $
158 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 464,680 6,275,778,994 Rls. 86,453 $
159 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 27,073 6,129,446,400 Rls. 145,939 $
160 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 26,404 6,086,106,600 Rls. 144,907 $
161 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 996,460 6,076,854,000 Rls. 144,687 $
162 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 33,309 5,986,108,573 Rls. 67,935 $
163 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 29,320 5,711,409,855 Rls. 66,645 $
164 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 29,240 5,631,651,712 Rls. 132,893 $
165 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 44,620 5,622,120,000 Rls. 133,860 $
166 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 44,220 5,571,720,000 Rls. 132,660 $
167 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,208 5,444,496,154 Rls. 61,526 $
168 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 454,660 5,418,055,500 Rls. 127,292 $
169 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,404 5,373,155,902 Rls. 62,698 $
170 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 55,328 5,356,428,000 Rls. 127,534 $
171 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 26,000 5,311,950,216 Rls. 60,218 $
172 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,000 5,250,000,000 Rls. 125,000 $
173 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 18,240 5,226,701,952 Rls. 58,368 $
174 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 04031090 ماست 63,499 5,169,277,981 Rls. 60,319 $
175 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 73,445 5,120,189,420 Rls. 73,445 $
176 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 64,128 5,050,044,330 Rls. 119,048 $
177 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 33,770 4,997,118,000 Rls. 118,979 $
178 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 55,005 4,996,324,170 Rls. 55,005 $
179 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 62,164 4,965,408,000 Rls. 118,224 $
180 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 20,000 4,951,500,000 Rls. 56,477 $
181 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 70,100 4,927,240,272 Rls. 55,912 $
182 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 52,904 4,848,906,620 Rls. 55,640 $
183 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 41,033 4,785,606,000 Rls. 113,943 $
184 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 28,798 4,695,564,000 Rls. 56,985 $
185 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 103,060 4,628,243,200 Rls. 56,168 $
186 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 20,459 4,616,375,400 Rls. 109,914 $
187 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 389,950 4,605,207,320 Rls. 107,640 $
188 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 04031090 ماست 57,157 4,566,567,238 Rls. 55,420 $
189 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 450,500 4,543,770,000 Rls. 108,185 $
190 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 15,620 4,478,329,216 Rls. 49,984 $
191 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,330 4,458,725,708 Rls. 50,482 $
192 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 33,657 4,452,010,688 Rls. 50,426 $
193 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 117,824 4,377,276,296 Rls. 50,192 $
194 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,326,000 4,356,964,916 Rls. 49,660 $
195 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 32,050 4,307,520,000 Rls. 102,560 $
196 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 93,520 4,300,968,000 Rls. 102,404 $
197 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 58,770 4,233,397,846 Rls. 49,073 $
198 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 29,608 4,107,575,208 Rls. 46,736 $
199 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 93,400 3,933,258,000 Rls. 93,649 $
200 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 155,440 3,910,335,690 Rls. 47,875 $
مجموع کل
713,288,056,973 ريال
مجموع کل
11,422,234 دلار