آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 36,529 3,376,959,934 Rls. 36,567 $
202 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 20,112 3,346,757,472 Rls. 40,224 $
203 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 6,750 3,337,200,000 Rls. 40,500 $
204 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 9,266 3,237,514,786 Rls. 33,506 $
205 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,710 3,207,750,000 Rls. 75,000 $
206 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 41,481 3,173,734,160 Rls. 74,352 $
207 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 74,337 3,171,558,600 Rls. 74,262 $
208 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 75,456 3,169,152,000 Rls. 75,456 $
209 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 34,459 3,153,389,074 Rls. 35,959 $
210 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 74,511 3,142,675,200 Rls. 74,826 $
211 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 26,804 3,122,836,864 Rls. 38,464 $
212 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 75,100 3,071,355,026 Rls. 35,332 $
213 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 45,190 3,057,474,650 Rls. 72,550 $
214 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 1,900 3,034,186,000 Rls. 38,000 $
215 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 40,657 3,026,394,000 Rls. 72,057 $
216 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 17,650 2,962,393,600 Rls. 35,300 $
217 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 53,180 2,867,820,000 Rls. 66,200 $
218 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 26,934 2,835,053,343 Rls. 37,714 $
219 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 2,779,202,140 Rls. 30,580 $
220 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 140,689 2,769,312,000 Rls. 65,936 $
221 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 4,918 2,768,544,995 Rls. 33,116 $
222 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 35,840 2,755,200,000 Rls. 65,600 $
223 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,000 2,750,066,675 Rls. 29,345 $
224 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 65,349 2,744,658,000 Rls. 65,349 $
225 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 30,320 2,717,648,000 Rls. 63,480 $
226 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 21,720 2,715,999,120 Rls. 32,580 $
227 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 36,162 2,709,294,000 Rls. 64,507 $
228 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 8,855 2,701,668,724 Rls. 30,740 $
229 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 63,456 2,694,341,760 Rls. 63,456 $
230 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,131 2,694,032,488 Rls. 30,592 $
231 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 201,600 2,689,155,000 Rls. 63,000 $
232 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 102,240 2,683,800,000 Rls. 63,900 $
233 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,628,164,000 Rls. 61,600 $
234 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 20,730 2,611,980,000 Rls. 62,190 $
235 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 70,950 2,599,800,000 Rls. 61,900 $
236 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 70,636 2,536,296,000 Rls. 60,388 $
237 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 33,712 2,525,619,600 Rls. 60,134 $
238 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04029900 ک کک سایر/شير و خامه شير، غليظکشده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده ديگر اضافه شده. 19,840 2,499,840,000 Rls. 59,520 $
239 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 9,990 2,423,661,140 Rls. 27,980 $
240 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 65,047 2,410,296,840 Rls. 55,524 $
241 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 5,955 2,405,978,545 Rls. 27,680 $
242 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84189940 كندانسور و اپراتوردستگاه هاي شماره 84181000، 84182100،84182900 4,990 2,390,619,180 Rls. 29,940 $
243 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94061010 ک ک ک گلخانه با تجهیزات کامل 33,190 2,375,100,000 Rls. 56,550 $
244 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 54,927 2,314,075,665 Rls. 54,910 $
245 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 54,491 2,294,499,997 Rls. 57,744 $
246 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 24,573 2,268,675,623 Rls. 26,407 $
247 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 17,542 2,265,134,171 Rls. 25,628 $
248 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 34,940 2,263,128,000 Rls. 53,884 $
249 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 5,120 2,199,937,462 Rls. 23,797 $
250 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,488 2,177,868,000 Rls. 25,290 $
251 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04029900 ک کک سایر/شير و خامه شير، غليظکشده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده ديگر اضافه شده. 8,640 2,135,808,000 Rls. 25,920 $
252 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 17,932 2,131,238,142 Rls. 23,463 $
253 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 94,128 2,105,712,000 Rls. 50,136 $
254 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 198,000 2,082,532,857 Rls. 49,499 $
255 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 49,232 2,062,116,000 Rls. 49,098 $
256 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 17,000 2,054,382,000 Rls. 25,500 $
257 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 39,540 2,004,150,000 Rls. 46,500 $
258 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 45,165 1,896,930,000 Rls. 45,165 $
259 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84222000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تميزکردن يا خشک کردن بطري يا سايرظروف 7,500 1,890,000,000 Rls. 21,947 $
260 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 9,000 1,884,350,000 Rls. 50,000 $
261 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 21,120 1,863,037,440 Rls. 21,120 $
262 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,800 1,834,144,000 Rls. 41,600 $
263 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 42,618 1,816,031,520 Rls. 42,597 $
264 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 13,475 1,813,107,771 Rls. 19,947 $
265 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 67,444 1,775,880,724 Rls. 20,233 $
266 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 20,000 1,764,240,000 Rls. 20,000 $
267 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 45,831 1,762,700,084 Rls. 41,838 $
268 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,759,926,000 Rls. 41,903 $
269 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,800 1,753,148,800 Rls. 41,600 $
270 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 46,526 1,749,006,000 Rls. 41,643 $
271 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 55,155 1,749,006,000 Rls. 41,643 $
272 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,800 1,747,200,000 Rls. 41,600 $
273 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 21,810 1,741,463,070 Rls. 21,810 $
274 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 24,660 1,720,710,422 Rls. 43,374 $
275 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 29,330 1,716,624,000 Rls. 40,872 $
276 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,715,943,962 Rls. 45,523 $
277 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84279090 ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر 10,000 1,713,980,000 Rls. 20,000 $
278 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,450 1,709,419,450 Rls. 17,450 $
279 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 129,600 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
280 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 3,220 1,675,874,760 Rls. 19,320 $
281 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73181190 ساير مهره پيچ بزرگ حديده شده، از چدن، اهن يا فولاد غير از جنس ا ستنلس ا ستيل 20,080 1,670,716,240 Rls. 20,080 $
282 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 15,146 1,647,344,479 Rls. 18,568 $
283 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 34,710 1,644,290,000 Rls. 39,100 $
284 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 17,780 1,643,689,880 Rls. 17,780 $
285 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 38,826 1,638,804,960 Rls. 38,826 $
286 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 29,032 1,605,828,000 Rls. 38,234 $
287 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,800 1,573,312,000 Rls. 41,600 $
288 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029990 --- ساير 117,960 1,522,080,000 Rls. 36,240 $
289 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 80,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
290 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 6,850 1,511,895,000 Rls. 35,799 $
291 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 3,000 1,437,246,000 Rls. 18,000 $
292 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 2,438 1,424,719,174 Rls. 16,430 $
293 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 43,327 1,423,986,000 Rls. 33,243 $
294 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 29,874 1,420,627,291 Rls. 33,713 $
295 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07031000 پياز و موسير 20,000 1,412,608,000 Rls. 16,000 $
296 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 14,368 1,390,179,968 Rls. 14,368 $
297 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 2,900 1,389,337,800 Rls. 17,400 $
298 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 12,554 1,372,075,966 Rls. 32,542 $
299 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 5,909 1,368,318,000 Rls. 32,579 $
300 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 18,300 1,360,800,000 Rls. 32,400 $
مجموع کل
222,957,323,594 ريال
مجموع کل
4,110,219 دلار