آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 40,080 13,659,437,120 Rls. 160,320 $
102 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 129,799 13,209,237,911 Rls. 152,235 $
103 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 99,103 12,891,097,322 Rls. 149,350 $
104 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 96,250 12,687,850,000 Rls. 297,500 $
105 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 106,962 12,472,792,365 Rls. 143,762 $
106 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 112,354 12,450,942,677 Rls. 139,172 $
107 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 148,128 12,358,637,664 Rls. 141,916 $
108 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 47,717 11,764,858,892 Rls. 137,274 $
109 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 67,649 11,757,426,284 Rls. 135,298 $
110 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 124,475 11,481,171,679 Rls. 128,778 $
111 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 168,128 11,193,277,340 Rls. 282,454 $
112 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 526,375 11,077,668,000 Rls. 263,754 $
113 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 67,548 11,070,882,552 Rls. 133,517 $
114 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 64,260 11,004,565,744 Rls. 128,520 $
115 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 43,138 10,870,776,000 Rls. 258,828 $
116 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 272,098 10,837,704,331 Rls. 160,888 $
117 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 132,000 10,400,607,072 Rls. 247,213 $
118 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 97,112 10,354,100,756 Rls. 112,135 $
119 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 66,250 10,156,146,000 Rls. 241,813 $
120 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 12,630 9,898,834,305 Rls. 105,627 $
121 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 105,888 9,355,725,120 Rls. 105,888 $
122 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 16,360 8,784,891,840 Rls. 98,160 $
123 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 152,215 8,714,412,000 Rls. 207,486 $
124 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 136,886 8,661,948,945 Rls. 199,908 $
125 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 144,907 8,639,560,165 Rls. 204,698 $
126 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 52,452 8,381,775,388 Rls. 93,541 $
127 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 147,443 8,359,974,000 Rls. 199,047 $
128 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 32,250 8,029,095,750 Rls. 92,171 $
129 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 14,385 7,913,429,675 Rls. 96,445 $
130 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 15,510 7,742,871,180 Rls. 93,060 $
131 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 85,882 7,493,550,726 Rls. 85,882 $
132 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 128,331 7,431,312,000 Rls. 176,936 $
133 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 54,914 6,945,710,995 Rls. 81,844 $
134 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,956 6,883,939,595 Rls. 78,461 $
135 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 22,500 6,700,008,000 Rls. 159,524 $
136 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 158,208 6,644,736,000 Rls. 158,208 $
137 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 21,194 6,481,802,778 Rls. 74,178 $
138 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 110,000 6,468,000,000 Rls. 154,000 $
139 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 157,077 6,351,547,770 Rls. 165,518 $
140 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 10,484 6,273,261,152 Rls. 69,802 $
141 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 37,928 6,268,181,208 Rls. 75,336 $
142 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 80,218 6,205,152,775 Rls. 147,396 $
143 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 225,090 6,176,581,475 Rls. 146,948 $
144 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 71,588 6,170,020,613 Rls. 71,588 $
145 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 39,417 6,009,734,723 Rls. 70,154 $
146 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 193,620 5,972,140,175 Rls. 140,732 $
147 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 141,885 5,959,170,000 Rls. 141,885 $
148 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 73,064 5,910,630,845 Rls. 67,778 $
149 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 100,800 5,749,254,000 Rls. 63,000 $
150 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 499,000 5,733,000,000 Rls. 136,500 $
151 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 16,120 5,692,810,240 Rls. 64,480 $
152 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 44,000 5,574,504,320 Rls. 63,140 $
153 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 17,250 5,509,443,000 Rls. 69,000 $
154 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 194,951 5,459,778,000 Rls. 124,750 $
155 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 58,975 5,419,176,000 Rls. 129,028 $
156 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 508,000 5,410,955,000 Rls. 127,000 $
157 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04029900 ک کک سایر/شير و خامه شير، غليظکشده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده ديگر اضافه شده. 19,840 5,409,356,160 Rls. 59,520 $
158 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 44,000 5,386,220,840 Rls. 63,140 $
159 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04059000 مواد چرب و روغن هاي مشتق شده ا زشير (به استثناي کره و خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان) 20,600 5,325,972,000 Rls. 123,600 $
160 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 44,000 5,307,390,550 Rls. 63,140 $
161 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 99,340 5,234,792,088 Rls. 62,088 $
162 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,576 5,195,137,344 Rls. 123,456 $
163 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 41,719 5,105,135,671 Rls. 59,751 $
164 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 69,969 5,066,361,900 Rls. 117,549 $
165 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 28,800 4,996,396,800 Rls. 57,600 $
166 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 117,157 4,994,804,580 Rls. 117,157 $
167 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 10,280 4,924,962,960 Rls. 61,680 $
168 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 106,316 4,917,660,280 Rls. 114,370 $
169 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 69,163 4,910,356,501 Rls. 123,809 $
170 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 72,242 4,774,494,300 Rls. 111,680 $
171 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 55,509 4,573,941,600 Rls. 55,509 $
172 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 7,507 4,462,572,787 Rls. 50,035 $
173 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 244,320 4,435,200,000 Rls. 105,600 $
174 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 15,972 4,391,744,694 Rls. 55,002 $
175 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 52,770 4,390,622,310 Rls. 52,770 $
176 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 40,225 4,375,389,287 Rls. 49,038 $
177 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 68,093 4,357,920,000 Rls. 103,760 $
178 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 101,145 4,324,169,700 Rls. 101,057 $
179 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 61,115 4,311,228,983 Rls. 55,080 $
180 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 10,040 4,277,000,000 Rls. 100,000 $
181 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 43,921 4,219,474,930 Rls. 49,745 $
182 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 18,700 4,195,850,835 Rls. 47,685 $
183 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 99,586 4,156,530,000 Rls. 98,965 $
184 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 93,838 4,105,741,080 Rls. 97,756 $
185 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 114,250 4,046,310,000 Rls. 96,000 $
186 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 23,230 4,033,315,880 Rls. 46,460 $
187 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 94,068 3,975,384,240 Rls. 94,068 $
188 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 9,690 3,944,528,807 Rls. 47,444 $
189 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 56,819 3,912,079,500 Rls. 91,189 $
190 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 38089311 ک ک ک ک LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل 25,000 3,909,975,000 Rls. 92,500 $
191 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 66,000 3,880,800,000 Rls. 92,400 $
192 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 50,009 3,841,522,140 Rls. 89,133 $
193 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 7,349 3,754,028,022 Rls. 48,154 $
194 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 22,980 3,703,140,000 Rls. 88,170 $
195 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 92,659 3,650,514,000 Rls. 86,917 $
196 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 54,280 3,635,100,000 Rls. 86,550 $
197 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84212190 ک ک ک ساير 8,090 3,459,136,800 Rls. 41,740 $
198 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 18,750 3,419,400,000 Rls. 37,500 $
199 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021030 شير خشك صنعتي 22,500 3,403,800,000 Rls. 90,000 $
200 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 46,538 3,385,390,300 Rls. 78,185 $
مجموع کل
669,156,952,336 ريال
مجموع کل
11,240,779 دلار