آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 مشهد عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 64,512 10,945,528,519 Rls. 125,735 $
202 4 1397 مشهد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 101,250 10,872,060,000 Rls. 255,000 $
203 4 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 29,424 10,846,560,570 Rls. 253,556 $
204 10 1397 مشهد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,800 10,814,894,400 Rls. 110,400 $
205 3 1397 مشهد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 27,874 10,604,105,820 Rls. 250,866 $
206 6 1397 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 98,080 10,419,276,000 Rls. 248,078 $
207 12 1397 مشهد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 41,088 10,393,512,919 Rls. 119,155 $
208 12 1397 مشهد عراق 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 59,471 10,317,385,906 Rls. 118,942 $
209 4 1397 مشهد عراق 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 35,755 10,275,000,960 Rls. 240,810 $
210 2 1397 مشهد عراق 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 13,227 10,270,764,000 Rls. 244,542 $
211 9 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 343,194 10,242,807,565 Rls. 116,539 $
212 10 1397 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 61,104 10,187,747,712 Rls. 122,286 $
213 9 1397 مشهد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 224,480 10,173,268,800 Rls. 123,462 $
214 5 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 19,424 10,083,235,350 Rls. 229,689 $
215 9 1397 مشهد عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 70,850 10,078,202,784 Rls. 110,526 $
216 12 1397 مشهد عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 36,680 10,048,017,840 Rls. 110,040 $
217 3 1397 مشهد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 97,000 10,027,790,000 Rls. 238,000 $
218 5 1397 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 92,475 10,007,250,500 Rls. 227,550 $
219 7 1397 مشهد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 429,815 9,928,674,000 Rls. 236,397 $
220 10 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 216,730 9,884,969,664 Rls. 118,576 $
221 12 1397 مشهد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 208,930 9,867,894,401 Rls. 110,917 $
222 6 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 338,765 9,745,680,000 Rls. 232,040 $
223 11 1397 مشهد عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 251,195 9,614,946,613 Rls. 114,294 $
224 9 1397 مشهد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 210,016 9,594,701,904 Rls. 115,508 $
225 4 1397 مشهد عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 172,000 9,481,687,040 Rls. 222,784 $
226 5 1397 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,443,800 9,447,851,970 Rls. 216,955 $
227 8 1397 مشهد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 85,271 9,431,265,395 Rls. 109,215 $
228 1 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 223,010 9,370,708,014 Rls. 241,296 $
229 2 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 637,410 9,369,780,000 Rls. 223,090 $
230 5 1397 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سایر 885,775 9,233,614,000 Rls. 219,322 $
231 6 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 125,316 9,169,776,000 Rls. 218,328 $
232 5 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 303,521 9,141,958,660 Rls. 211,254 $
233 4 1397 مشهد عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 71,147 9,113,977,680 Rls. 213,441 $
234 6 1397 مشهد عراق 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 72,265 9,105,390,000 Rls. 216,795 $
235 8 1397 مشهد عراق 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 286,681 9,077,863,325 Rls. 130,328 $
236 7 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 608,910 8,951,082,000 Rls. 213,121 $
237 2 1397 مشهد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 110,790 8,948,730,000 Rls. 213,065 $
238 11 1397 مشهد عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 41,204 8,866,407,423 Rls. 106,687 $
239 6 1397 مشهد عراق 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمتر از600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 330,300 8,601,012,000 Rls. 204,786 $
240 2 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 584,500 8,592,108,000 Rls. 204,574 $
241 9 1397 مشهد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 32,857 8,542,491,716 Rls. 95,285 $
242 5 1397 مشهد عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 54,565 8,463,801,590 Rls. 194,234 $
243 12 1397 مشهد عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 79,759 8,451,267,475 Rls. 94,790 $
244 2 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 17,773 8,348,046,000 Rls. 198,763 $
245 11 1397 مشهد عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 243,590 8,330,385,140 Rls. 97,436 $
246 6 1397 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 8,813 8,323,550,000 Rls. 198,180 $
247 2 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 119,133 8,290,086,000 Rls. 197,383 $
248 6 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 102,411 8,282,232,000 Rls. 197,196 $
249 11 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 12,360 8,205,064,896 Rls. 96,870 $
250 10 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 266,205 8,180,973,099 Rls. 93,170 $
251 3 1397 مشهد عراق 04022130 شيرخشك صنعتي 73,000 8,079,360,000 Rls. 192,000 $
252 12 1397 مشهد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 61,328 8,079,186,648 Rls. 90,557 $
253 2 1397 مشهد عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 64,115 8,078,406,000 Rls. 192,343 $
254 5 1397 مشهد عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 20,607 8,067,640,500 Rls. 185,463 $
255 7 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 253,158 8,038,842,000 Rls. 191,401 $
256 7 1397 مشهد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,427,585 8,014,524,000 Rls. 190,822 $
257 12 1397 مشهد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,121,776 8,009,804,595 Rls. 90,447 $
258 5 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 96,116 8,007,787,750 Rls. 188,081 $
259 8 1397 مشهد عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 14,460 8,000,877,060 Rls. 91,258 $
260 5 1397 مشهد عراق 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 60,800 7,920,260,250 Rls. 182,970 $
261 2 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 162,588 7,915,194,000 Rls. 188,457 $
262 2 1397 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 74,720 7,908,096,000 Rls. 188,288 $
263 9 1397 مشهد عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 46,000 7,877,212,000 Rls. 92,000 $
264 5 1397 مشهد عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 65,512 7,862,126,470 Rls. 180,158 $
265 3 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 346,424 7,861,428,762 Rls. 186,615 $
266 11 1397 مشهد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 32,980 7,796,143,486 Rls. 95,642 $
267 4 1397 مشهد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 41,103 7,769,528,760 Rls. 182,109 $
268 11 1397 مشهد عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 27,100 7,696,421,950 Rls. 94,546 $
269 7 1397 مشهد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 198,500 7,503,300,000 Rls. 178,650 $
270 4 1397 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 8,713 7,493,180,000 Rls. 173,856 $
271 9 1397 مشهد عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 28,295 7,487,875,620 Rls. 84,885 $
272 9 1397 مشهد عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 480,284 7,470,208,311 Rls. 84,587 $
273 4 1397 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 78,198 7,445,961,160 Rls. 174,370 $
274 11 1397 مشهد عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 27,132 7,393,524,264 Rls. 81,396 $
275 4 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 221,964 7,367,222,630 Rls. 172,503 $
276 5 1397 مشهد عراق 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 253,950 7,359,492,000 Rls. 175,226 $
277 2 1397 مشهد عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 49,718 7,308,588,000 Rls. 174,014 $
278 12 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 15,424 7,292,654,206 Rls. 84,290 $
279 8 1397 مشهد عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 9,450 7,288,699,950 Rls. 85,050 $
280 8 1397 مشهد عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 168,370 7,280,053,440 Rls. 83,846 $
281 8 1397 مشهد عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 60,462 7,276,335,977 Rls. 116,726 $
282 9 1397 مشهد عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 98,252 7,259,391,234 Rls. 82,932 $
283 7 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 171,154 7,188,468,000 Rls. 171,154 $
284 12 1397 مشهد عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,612 7,164,171,227 Rls. 81,073 $
285 4 1397 مشهد عراق 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 22,156 7,161,927,000 Rls. 166,170 $
286 4 1397 مشهد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 43,050 7,155,289,600 Rls. 166,016 $
287 12 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,935 7,155,074,199 Rls. 80,890 $
288 6 1397 مشهد عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 53,630 7,140,672,000 Rls. 170,016 $
289 12 1397 مشهد عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 41,040 7,119,865,440 Rls. 82,080 $
290 6 1397 مشهد عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 67,795 7,118,454,000 Rls. 169,487 $
291 5 1397 مشهد عراق 48051990 ک ک ک سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 343,511 7,074,880,870 Rls. 164,885 $
292 10 1397 مشهد عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 51,223 7,027,450,497 Rls. 76,627 $
293 6 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 28,810 7,004,214,000 Rls. 166,767 $
294 11 1397 مشهد عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 474,591 6,985,181,675 Rls. 84,592 $
295 10 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 213,000 6,963,229,833 Rls. 74,549 $
296 3 1397 مشهد عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 335,138 6,848,519,631 Rls. 162,542 $
297 12 1397 مشهد عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 23,700 6,775,699,444 Rls. 75,718 $
298 12 1397 مشهد عراق 83119000 مفتول، ميله، لوله،صفحه ا زفلزمعمولي يا از كربورهاي فلزي، ا ندود شده يا پرشده از مواد پاك كننده يا سيال كننده غير مذکور در جاي ديگر، مفتول وميله از پودر به هم فشرده فلزات معمولي 25,485 6,750,059,040 Rls. 76,455 $
299 2 1397 مشهد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 642,000 6,741,000,000 Rls. 160,500 $
300 10 1397 مشهد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 29,500 6,725,342,000 Rls. 74,000 $
مجموع کل
846,874,211,129 ريال
مجموع کل
15,560,265 دلار