آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 57,760 20,937,831,700 Rls. 240,758 $
102 12 1397 مشهد عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 103,288 20,849,791,961 Rls. 237,484 $
103 12 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 580,370 20,829,569,098 Rls. 238,531 $
104 9 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 227,593 20,771,588,285 Rls. 237,293 $
105 7 1397 مشهد عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 81,770 20,606,040,000 Rls. 490,620 $
106 10 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 244,407 20,179,023,285 Rls. 221,041 $
107 2 1397 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 230,845 19,788,804,000 Rls. 471,162 $
108 7 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 244,560 19,733,238,000 Rls. 469,839 $
109 2 1397 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 45,360 19,710,936,000 Rls. 469,308 $
110 1 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 152,969 19,701,319,576 Rls. 489,464 $
111 4 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 406,423 19,536,447,270 Rls. 456,462 $
112 11 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 222,892 19,288,199,535 Rls. 222,892 $
113 2 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,129,831 19,179,342,000 Rls. 456,651 $
114 12 1397 مشهد عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 114,462 19,106,356,283 Rls. 212,781 $
115 2 1397 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,900 19,055,400,000 Rls. 453,700 $
116 5 1397 مشهد عراق 04021030 شير خشك صنعتي 120,250 18,926,240,000 Rls. 431,000 $
117 3 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 153,463 18,501,887,413 Rls. 439,015 $
118 5 1397 مشهد عراق 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 55,243 18,315,024,000 Rls. 431,374 $
119 6 1397 مشهد عراق 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 55,150 18,288,732,000 Rls. 435,446 $
120 9 1397 مشهد عراق 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 288,860 18,054,779,988 Rls. 207,979 $
121 11 1397 مشهد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 404,420 18,038,544,196 Rls. 221,305 $
122 11 1397 مشهد عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 80,500 17,872,830,312 Rls. 208,257 $
123 8 1397 مشهد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 604,020 17,866,187,650 Rls. 316,031 $
124 5 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,187,870 17,803,555,440 Rls. 422,760 $
125 10 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 193,238 17,739,714,989 Rls. 193,238 $
126 11 1397 مشهد عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 125,256 17,630,488,675 Rls. 208,613 $
127 8 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 245,061 17,355,384,900 Rls. 224,223 $
128 12 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 197,434 17,258,408,512 Rls. 195,468 $
129 5 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 48,234 17,029,427,770 Rls. 390,402 $
130 6 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 956,987 16,729,986,000 Rls. 398,333 $
131 11 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 570,425 16,716,388,691 Rls. 198,746 $
132 9 1397 مشهد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 122,046 16,655,257,392 Rls. 189,897 $
133 6 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 131,900 16,619,400,000 Rls. 395,700 $
134 6 1397 مشهد عراق 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 60,596 16,463,748,000 Rls. 391,994 $
135 10 1397 مشهد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 125,172 16,370,121,261 Rls. 175,437 $
136 10 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 113,811 16,197,205,350 Rls. 181,040 $
137 11 1397 مشهد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 470,110 16,007,178,548 Rls. 188,044 $
138 8 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 32,881 15,881,173,485 Rls. 183,907 $
139 9 1397 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 94,606 15,543,126,990 Rls. 185,707 $
140 12 1397 مشهد عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 214,989 15,541,273,764 Rls. 179,084 $
141 4 1397 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 155,569 15,520,017,580 Rls. 364,127 $
142 11 1397 مشهد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 340,416 15,504,869,175 Rls. 187,227 $
143 10 1397 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 102,600 15,235,438,500 Rls. 166,653 $
144 12 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 494,610 15,221,009,128 Rls. 173,801 $
145 12 1397 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 87,698 15,214,375,228 Rls. 175,396 $
146 11 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 25,549 15,063,019,526 Rls. 180,304 $
147 11 1397 مشهد عراق 48051990 ک ک ک سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 459,610 14,887,771,051 Rls. 183,741 $
148 3 1397 مشهد عراق 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 18,159 14,862,318,952 Rls. 352,664 $
149 6 1397 مشهد عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 746,730 14,814,366,000 Rls. 352,723 $
150 8 1397 مشهد عراق 09096190 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه، تخم سرو كوهي در بسته بندي آماده براي خرد نشده و ساييده نشده در بسته بندي براي غير خرده فروشي 34,800 14,762,509,740 Rls. 172,260 $
151 2 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 995,700 14,636,874,000 Rls. 348,497 $
152 9 1397 مشهد عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 85,567 14,557,219,469 Rls. 168,995 $
153 5 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 955,445 14,249,015,730 Rls. 334,402 $
154 2 1397 مشهد عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 112,950 14,231,700,000 Rls. 338,850 $
155 12 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 153,512 14,034,180,020 Rls. 157,524 $
156 11 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 481,152 13,947,239,837 Rls. 168,399 $
157 10 1397 مشهد عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 91,336 13,926,269,891 Rls. 152,348 $
158 7 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 947,120 13,922,454,000 Rls. 331,487 $
159 10 1397 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,500 13,885,971,750 Rls. 141,750 $
160 12 1397 مشهد عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 95,686 13,749,491,767 Rls. 156,899 $
161 2 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 134,705 13,527,486,000 Rls. 322,083 $
162 10 1397 مشهد عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 63,145 13,393,660,861 Rls. 145,366 $
163 4 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 892,950 13,390,058,570 Rls. 312,532 $
164 5 1397 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 505,965 13,349,795,970 Rls. 310,412 $
165 6 1397 مشهد عراق 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 15,114 13,312,530,000 Rls. 316,965 $
166 10 1397 مشهد عراق 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 201,700 13,283,106,480 Rls. 144,674 $
167 4 1397 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 13,124,835,000 Rls. 310,500 $
168 10 1397 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 37,110 13,104,569,087 Rls. 140,157 $
169 10 1397 مشهد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 270,525 13,054,674,825 Rls. 144,352 $
170 11 1397 مشهد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,100 12,839,397,600 Rls. 160,800 $
171 3 1397 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 119,277 12,831,859,110 Rls. 304,295 $
172 6 1397 مشهد عراق 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 16,300 12,791,142,000 Rls. 304,551 $
173 12 1397 مشهد عراق 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 251,000 12,692,558,462 Rls. 137,297 $
174 9 1397 مشهد عراق 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 75,860 12,659,334,920 Rls. 152,729 $
175 8 1397 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 13,915 12,631,689,125 Rls. 147,379 $
176 5 1397 مشهد عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 547,813 12,624,622,470 Rls. 293,080 $
177 6 1397 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 140,163 12,546,307,380 Rls. 298,722 $
178 10 1397 مشهد عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 39,592 12,519,393,524 Rls. 131,956 $
179 2 1397 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 201,754 12,448,128,000 Rls. 296,384 $
180 8 1397 مشهد عراق 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 268,113 12,359,241,409 Rls. 180,161 $
181 11 1397 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 107,110 12,217,006,118 Rls. 136,900 $
182 9 1397 مشهد عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,627 12,092,507,492 Rls. 137,542 $
183 6 1397 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 104,973 12,021,744,000 Rls. 286,232 $
184 3 1397 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 139,669 12,014,770,089 Rls. 285,186 $
185 10 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 23,817 11,982,547,781 Rls. 131,350 $
186 10 1397 مشهد عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 61,127 11,929,038,529 Rls. 132,665 $
187 9 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 23,692 11,860,072,299 Rls. 136,414 $
188 8 1397 مشهد عراق 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 412,410 11,804,019,225 Rls. 214,771 $
189 8 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 497,923 11,749,583,593 Rls. 164,873 $
190 1 1397 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,269,035 11,692,301,008 Rls. 286,155 $
191 12 1397 مشهد عراق 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 35,020 11,658,866,401 Rls. 134,407 $
192 8 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 189,330 11,654,707,358 Rls. 167,327 $
193 11 1397 مشهد عراق 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي 600ميليمتريابيشتر، ابکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 80,805 11,613,666,303 Rls. 145,449 $
194 1 1397 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 13,252 11,591,496,000 Rls. 275,988 $
195 7 1397 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 135,350 11,356,926,000 Rls. 270,403 $
196 7 1397 مشهد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 112,523 11,325,888,000 Rls. 269,664 $
197 11 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 130,557 11,279,112,277 Rls. 133,632 $
198 11 1397 مشهد عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 183,198 11,137,484,208 Rls. 130,489 $
199 12 1397 مشهد عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 79,132 11,131,945,040 Rls. 126,000 $
200 5 1397 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 94,354 11,033,706,780 Rls. 260,983 $
مجموع کل
1,512,537,842,957 ريال
مجموع کل
25,349,855 دلار