آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 39,174 6,003,030,700 Rls. 141,022 $
202 11 1397 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 41,195 5,986,552,555 Rls. 70,031 $
203 5 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 539,810 5,840,734,125 Rls. 134,603 $
204 11 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 11,681 5,814,139,152 Rls. 72,816 $
205 2 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 12,653 5,790,498,000 Rls. 137,869 $
206 6 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 136,001 5,712,042,000 Rls. 136,001 $
207 11 1397 قم عراق 46019900 بافته ها و اشياء همانند ازمواد قابل بافت، بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يا بافته شده، 22,523 5,636,676,817 Rls. 67,571 $
208 8 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,315 5,581,179,705 Rls. 64,740 $
209 7 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 357,530 5,414,934,000 Rls. 128,927 $
210 2 1397 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 205,421 5,375,286,000 Rls. 127,983 $
211 12 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 14,264 5,309,050,864 Rls. 58,658 $
212 2 1397 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 74,037 5,286,288,000 Rls. 125,864 $
213 12 1397 قم عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 2,095,224 5,283,512,988 Rls. 60,502 $
214 3 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 137,092 5,266,929,736 Rls. 124,692 $
215 4 1397 قم عراق 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 28,188 5,266,186,420 Rls. 124,027 $
216 10 1397 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 17,100 5,184,320,550 Rls. 55,350 $
217 7 1397 قم عراق 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 44,400 5,128,200,000 Rls. 122,100 $
218 4 1397 قم عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 75,140 5,068,115,480 Rls. 119,238 $
219 1 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 35,400 5,047,118,975 Rls. 123,017 $
220 10 1397 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 5,030,374,050 Rls. 55,350 $
221 12 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,711 5,024,478,668 Rls. 57,643 $
222 6 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 33,196 5,019,000,000 Rls. 119,500 $
223 2 1397 قم عراق 84238910 ساير باسکولهاي الکترونيکي سيار 22,390 5,011,440,000 Rls. 119,320 $
224 3 1397 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 142,158 4,947,284,556 Rls. 117,360 $
225 6 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 11,795 4,941,300,000 Rls. 117,650 $
226 5 1397 قم عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 39,870 4,934,917,200 Rls. 113,032 $
227 8 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 11,340 4,894,551,900 Rls. 56,111 $
228 6 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 31,862 4,816,896,000 Rls. 114,688 $
229 9 1397 قم عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 1,124,465 4,732,706,137 Rls. 55,961 $
230 3 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 21,579 4,726,752,330 Rls. 112,178 $
231 8 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,010 4,715,587,475 Rls. 55,025 $
232 3 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 111,040 4,683,802,210 Rls. 111,040 $
233 10 1397 قم عراق 04090000 عسل طبيعي 8,860 4,632,550,348 Rls. 51,072 $
234 11 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 145,930 4,578,123,544 Rls. 56,912 $
235 5 1397 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 58,656 4,556,023,760 Rls. 106,294 $
236 12 1397 قم عراق 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 17,500 4,539,097,500 Rls. 52,500 $
237 8 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 325,000 4,504,975,000 Rls. 81,250 $
238 1 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 42,545 4,467,246,000 Rls. 106,363 $
239 2 1397 قم عراق 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 53,131 4,463,004,000 Rls. 106,262 $
240 8 1397 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 15,800 4,443,754,750 Rls. 51,766 $
241 11 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 7,007 4,439,807,416 Rls. 53,690 $
242 11 1397 قم عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 26,101 4,342,594,351 Rls. 51,529 $
243 1 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 9,095 4,312,980,000 Rls. 102,690 $
244 9 1397 قم عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 29,303 4,274,129,812 Rls. 51,724 $
245 2 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 8,426 4,246,704,000 Rls. 101,112 $
246 6 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 59,163 4,224,234,000 Rls. 100,577 $
247 3 1397 قم عراق 04021030 شير خشك صنعتي 25,000 4,214,300,000 Rls. 100,000 $
248 1 1397 قم عراق 04021030 شير خشك صنعتي 25,000 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
249 12 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 42,789 4,155,539,584 Rls. 47,068 $
250 11 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 12,057 4,154,940,933 Rls. 50,639 $
251 5 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 56,358 4,116,981,600 Rls. 95,809 $
252 12 1397 قم عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 5,575 4,097,032,633 Rls. 47,387 $
253 9 1397 قم عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 9,035 4,094,703,200 Rls. 49,693 $
254 11 1397 قم عراق 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 8,150 4,045,049,020 Rls. 50,660 $
255 9 1397 قم عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 10,844 3,991,805,951 Rls. 44,843 $
256 6 1397 قم عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 27,475 3,984,582,000 Rls. 94,871 $
257 2 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,404 3,935,316,000 Rls. 93,698 $
258 6 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 28,503 3,912,510,000 Rls. 93,155 $
259 9 1397 قم عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,843 3,903,222,304 Rls. 42,806 $
260 1 1397 قم عراق 44199090 ک ک ک ساير 22,966 3,901,555,164 Rls. 103,506 $
261 1 1397 قم عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 54,268 3,874,710,000 Rls. 92,255 $
262 5 1397 قم عراق 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 45,135 3,791,340,000 Rls. 90,270 $
263 5 1397 قم عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 79,593 3,749,061,200 Rls. 87,040 $
264 10 1397 قم عراق 52082900 پارچه هاي تار و پودباف، ازپنبه، سفيد شده، غير مذکور در جاي ديگر، باحداقل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم 6,831 3,677,651,862 Rls. 37,542 $
265 8 1397 قم عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 42,908 3,677,172,692 Rls. 42,908 $
266 10 1397 قم عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,633 3,673,144,442 Rls. 39,963 $
267 6 1397 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 118,088 3,670,170,000 Rls. 87,385 $
268 1 1397 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 53,307 3,654,624,080 Rls. 90,622 $
269 1 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 56,842 3,654,584,420 Rls. 96,631 $
270 12 1397 قم عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 19,302 3,591,493,981 Rls. 40,534 $
271 4 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 6,985 3,582,746,520 Rls. 83,820 $
272 6 1397 قم عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 83,616 3,511,872,000 Rls. 83,616 $
273 1 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 81,200 3,509,204,480 Rls. 86,620 $
274 11 1397 قم عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,120 3,467,414,614 Rls. 43,004 $
275 5 1397 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 22,900 3,466,434,000 Rls. 80,500 $
276 11 1397 قم عراق 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 16,600 3,445,503,000 Rls. 41,490 $
277 11 1397 قم عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 7,066 3,391,187,000 Rls. 41,000 $
278 4 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,532 3,369,712,400 Rls. 78,740 $
279 9 1397 قم عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 19,012 3,289,599,732 Rls. 37,711 $
280 1 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 322,250 3,268,675,000 Rls. 80,562 $
281 12 1397 قم عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,467 3,264,362,354 Rls. 37,522 $
282 9 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 3,026 3,204,674,988 Rls. 36,312 $
283 12 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 9,067 3,193,491,604 Rls. 36,572 $
284 9 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 8,946 3,192,072,968 Rls. 35,784 $
285 6 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 19,987 3,183,936,000 Rls. 75,808 $
286 8 1397 قم عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 786 3,182,860,860 Rls. 37,140 $
287 9 1397 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 14,900 3,179,822,250 Rls. 37,250 $
288 5 1397 قم عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 33,267 3,176,396,480 Rls. 72,985 $
289 10 1397 قم عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 19,275 3,171,589,890 Rls. 36,237 $
290 3 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 20,588 3,120,634,352 Rls. 74,111 $
291 7 1397 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 148,220 3,112,620,000 Rls. 74,110 $
292 6 1397 قم عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 16,433 3,090,906,000 Rls. 73,593 $
293 9 1397 قم عراق 84212190 ک ک ک ساير 17,870 3,048,788,864 Rls. 35,284 $
294 1 1397 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غير مذکور در جاي ديگر بجز در سرکه يا در جوهر سرکه 48,012 3,024,756,000 Rls. 72,018 $
295 4 1397 قم عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 12,097 3,020,243,680 Rls. 70,984 $
296 3 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 5,868 2,966,531,424 Rls. 70,404 $
297 8 1397 قم عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 562,727 2,941,904,160 Rls. 34,137 $
298 3 1397 قم عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 137,380 2,890,475,200 Rls. 68,690 $
299 5 1397 قم عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 40,369 2,878,690,920 Rls. 66,397 $
300 5 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,684 2,867,932,500 Rls. 66,684 $
مجموع کل
419,235,641,380 ريال
مجموع کل
7,761,981 دلار