آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 قم عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 99,500 12,656,524,800 Rls. 298,080 $
102 6 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 165,766 12,631,962,000 Rls. 300,761 $
103 12 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 85,424 12,555,662,439 Rls. 145,221 $
104 7 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,192,325 12,519,360,000 Rls. 298,080 $
105 4 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 24,130 12,395,516,660 Rls. 290,947 $
106 8 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 84,990 12,194,533,829 Rls. 141,575 $
107 4 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 299,600 12,178,066,150 Rls. 284,620 $
108 2 1397 قم عراق 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 57,669 12,114,396,000 Rls. 288,438 $
109 10 1397 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 310,850 12,038,679,485 Rls. 127,147 $
110 6 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 274,884 11,753,784,000 Rls. 279,852 $
111 6 1397 قم عراق 29173500 انيدريد فتاليك 214,500 11,711,700,000 Rls. 278,850 $
112 6 1397 قم عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 157,127 11,653,530,000 Rls. 277,465 $
113 5 1397 قم عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 74,400 11,510,791,960 Rls. 266,978 $
114 2 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,093,650 11,483,325,000 Rls. 273,413 $
115 11 1397 قم عراق 39204330 ورق از آلياژ ABS / PVC 47,500 11,480,370,000 Rls. 142,500 $
116 3 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 152,346 11,460,469,266 Rls. 271,986 $
117 11 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 34,633 11,298,852,429 Rls. 136,531 $
118 8 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 423,580 11,281,451,350 Rls. 143,713 $
119 11 1397 قم عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 30,198 11,140,413,489 Rls. 133,337 $
120 10 1397 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 61,824 11,110,458,538 Rls. 123,648 $
121 11 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 33,985 11,046,789,820 Rls. 135,574 $
122 4 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 627,971 11,036,129,880 Rls. 257,499 $
123 5 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 20,692 10,924,261,120 Rls. 250,151 $
124 7 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 106,233 10,911,138,000 Rls. 259,789 $
125 10 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 67,415 10,876,769,706 Rls. 114,606 $
126 3 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 101,644 10,708,388,800 Rls. 254,095 $
127 2 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 256,170 10,563,168,000 Rls. 251,504 $
128 5 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 64,086 10,461,558,280 Rls. 239,344 $
129 3 1397 قم عراق 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 28,972 10,423,841,696 Rls. 247,392 $
130 8 1397 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 281,320 10,243,607,148 Rls. 125,011 $
131 11 1397 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 61,074 10,219,265,796 Rls. 123,350 $
132 10 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 100,295 10,112,725,164 Rls. 110,415 $
133 12 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 69,446 10,105,899,830 Rls. 112,917 $
134 11 1397 قم عراق 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 14,685 10,096,493,148 Rls. 123,977 $
135 9 1397 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 56,592 9,910,464,372 Rls. 113,184 $
136 3 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 58,692 9,811,999,970 Rls. 232,524 $
137 12 1397 قم عراق 46019900 بافته ها و اشياء همانند ازمواد قابل بافت، بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يا بافته شده، 38,429 9,726,754,049 Rls. 108,212 $
138 9 1397 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 9,725,373,000 Rls. 110,250 $
139 2 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 152,471 9,605,778,000 Rls. 228,709 $
140 9 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 31,537 9,424,683,946 Rls. 107,648 $
141 2 1397 قم عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 131,546 9,392,376,000 Rls. 223,628 $
142 3 1397 قم عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 115,412 9,392,271,915 Rls. 222,575 $
143 12 1397 قم عراق 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 27,619 9,382,983,776 Rls. 101,497 $
144 3 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 570,830 9,370,285,205 Rls. 222,385 $
145 5 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 50,798 9,309,495,800 Rls. 214,507 $
146 11 1397 قم عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 24,252 9,300,051,575 Rls. 109,225 $
147 6 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 88,034 9,243,612,000 Rls. 220,086 $
148 7 1397 قم عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 81,098 9,236,262,000 Rls. 219,911 $
149 4 1397 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 265,203 9,199,964,400 Rls. 215,486 $
150 10 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 23,871 8,964,142,829 Rls. 100,262 $
151 10 1397 قم عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 37,397 8,853,098,270 Rls. 92,490 $
152 7 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 124,231 8,667,918,000 Rls. 206,379 $
153 3 1397 قم عراق 39204330 ورق از آلياژ ABS / PVC 68,500 8,663,422,500 Rls. 205,500 $
154 12 1397 قم عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 32,193 8,568,791,840 Rls. 97,055 $
155 4 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 197,968 8,436,001,910 Rls. 197,968 $
156 8 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 38,108 8,388,731,947 Rls. 96,243 $
157 5 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 197,366 8,376,114,280 Rls. 194,176 $
158 7 1397 قم عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 538,490 8,367,072,000 Rls. 199,216 $
159 5 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 149,800 8,352,352,000 Rls. 190,995 $
160 3 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,230 8,293,850,630 Rls. 197,100 $
161 12 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 375,000 8,192,650,000 Rls. 93,750 $
162 9 1397 قم عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 44,269 8,152,680,290 Rls. 92,220 $
163 12 1397 قم عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 66,074 8,134,510,015 Rls. 93,147 $
164 10 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 7,759 8,082,252,768 Rls. 93,108 $
165 12 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 9,004 8,020,383,190 Rls. 91,604 $
166 8 1397 قم عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 47,810 7,953,091,205 Rls. 91,736 $
167 9 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 59,948 7,924,476,949 Rls. 89,932 $
168 6 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 144,665 7,770,462,000 Rls. 185,011 $
169 3 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 193,540 7,764,025,860 Rls. 183,863 $
170 11 1397 قم عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 17,240 7,754,229,101 Rls. 94,821 $
171 10 1397 قم عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 52,657 7,748,171,376 Rls. 87,828 $
172 10 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 74,700 7,417,047,660 Rls. 82,170 $
173 11 1397 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 69,750 7,297,786,800 Rls. 83,700 $
174 4 1397 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,000 7,215,983,320 Rls. 168,716 $
175 3 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 17,707 7,184,717,175 Rls. 170,620 $
176 5 1397 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 93,725 7,183,051,600 Rls. 167,062 $
177 10 1397 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 20,939 7,162,404,600 Rls. 83,799 $
178 5 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 401,990 7,142,420,120 Rls. 167,189 $
179 6 1397 قم عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 706,761 7,141,134,000 Rls. 170,027 $
180 7 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 99,923 7,134,498,000 Rls. 169,869 $
181 9 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 73,300 7,043,337,848 Rls. 81,730 $
182 9 1397 قم عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 85,366 7,034,158,400 Rls. 85,366 $
183 11 1397 قم عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 2,938,746 6,960,802,329 Rls. 82,045 $
184 7 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 171,500 6,901,020,000 Rls. 164,310 $
185 10 1397 قم عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 13,093 6,709,956,744 Rls. 72,680 $
186 1 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 110,730 6,691,963,580 Rls. 166,097 $
187 12 1397 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 25,300 6,649,390,900 Rls. 76,300 $
188 12 1397 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 36,764 6,477,562,876 Rls. 73,584 $
189 10 1397 قم عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 15,645 6,452,714,187 Rls. 73,313 $
190 2 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 39,189 6,384,672,000 Rls. 152,016 $
191 12 1397 قم عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 12,956 6,358,372,924 Rls. 71,260 $
192 11 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 68,730 6,327,802,151 Rls. 75,547 $
193 2 1397 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غير مذکور در جاي ديگر بجز در سرکه يا در جوهر سرکه 95,573 6,275,766,000 Rls. 149,423 $
194 9 1397 قم عراق 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 70,587 6,256,594,406 Rls. 70,587 $
195 5 1397 قم عراق 39204330 ورق از آلياژ ABS / PVC 47,050 6,208,215,000 Rls. 141,150 $
196 8 1397 قم عراق 84238290 ساير ماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول الکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 48,225 6,199,294,262 Rls. 72,338 $
197 3 1397 قم عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 48,300 6,109,708,500 Rls. 144,900 $
198 1 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 158,555 6,109,342,200 Rls. 150,169 $
199 10 1397 قم عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,206 6,077,947,468 Rls. 68,931 $
200 4 1397 قم عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 96,078 6,022,038,606 Rls. 141,123 $
مجموع کل
902,490,372,407 ريال
مجموع کل
16,109,017 دلار