آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,643,860 19,241,464,967 Rls. 216,160 $
202 12 1397 قزوين عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 312,000 19,200,937,380 Rls. 219,360 $
203 9 1397 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 210,650 18,935,748,807 Rls. 223,956 $
204 2 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,460,650 18,822,258,000 Rls. 448,149 $
205 8 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,397,309 18,776,803,906 Rls. 277,817 $
206 7 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,210,002 18,719,351,280 Rls. 445,699 $
207 9 1397 قزوين عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,539,190 18,656,296,640 Rls. 219,464 $
208 8 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,227,430 18,425,978,949 Rls. 238,206 $
209 6 1397 قزوين عراق 27101940 روغن پايه معدني 1,110,840 18,109,555,108 Rls. 431,180 $
210 2 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 140,504 18,060,561,120 Rls. 430,013 $
211 2 1397 قزوين عراق 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 7,712 17,625,749,820 Rls. 419,661 $
212 7 1397 قزوين عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 214,885 17,438,358,000 Rls. 415,199 $
213 9 1397 قزوين عراق 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 268,970 17,344,013,742 Rls. 194,652 $
214 9 1397 قزوين عراق 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 424,380 17,192,399,728 Rls. 199,459 $
215 5 1397 قزوين عراق 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 198,300 17,151,176,000 Rls. 396,600 $
216 12 1397 قزوين عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 339,030 17,144,018,254 Rls. 185,449 $
217 1 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 246,607 16,970,539,936 Rls. 419,232 $
218 12 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 251,577 16,900,705,349 Rls. 191,515 $
219 7 1397 قزوين عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 203,462 16,887,402,000 Rls. 402,081 $
220 8 1397 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 184,895 16,876,593,600 Rls. 238,450 $
221 2 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,965,553 16,859,703,000 Rls. 401,421 $
222 9 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 94,300 16,605,558,800 Rls. 188,600 $
223 8 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,702,607 16,447,193,370 Rls. 285,113 $
224 11 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 222,888 16,185,906,082 Rls. 197,593 $
225 5 1397 قزوين عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 215,100 16,177,033,775 Rls. 371,290 $
226 9 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 62,800 16,145,691,600 Rls. 195,943 $
227 8 1397 قزوين عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 85,350 16,004,688,345 Rls. 182,550 $
228 7 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,751,930 15,999,774,000 Rls. 380,947 $
229 11 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 771,580 15,791,678,457 Rls. 187,937 $
230 9 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 875,378 15,735,064,819 Rls. 179,778 $
231 8 1397 قزوين عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 90,546 15,541,963,071 Rls. 186,003 $
232 12 1397 قزوين عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 180,000 15,168,405,375 Rls. 171,000 $
233 6 1397 قزوين عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 102,000 14,994,000,000 Rls. 357,000 $
234 11 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,917,825 14,974,821,812 Rls. 179,097 $
235 8 1397 قزوين عراق 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 813,480 14,934,486,000 Rls. 355,583 $
236 2 1397 قزوين عراق 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 11,000 14,700,000,000 Rls. 350,000 $
237 12 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 84,670 14,668,884,260 Rls. 169,340 $
238 12 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 72,825 14,630,155,490 Rls. 166,978 $
239 2 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 262,380 14,325,948,000 Rls. 341,094 $
240 3 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,370,060 14,315,242,551 Rls. 339,071 $
241 4 1397 قزوين عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 48,360 14,173,348,800 Rls. 328,848 $
242 7 1397 قزوين عراق 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 777,746 14,050,554,000 Rls. 334,537 $
243 10 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 750,446 14,005,283,727 Rls. 152,959 $
244 12 1397 قزوين عراق 27101950 روغن صنعتي 458,221 14,000,856,498 Rls. 160,414 $
245 10 1397 قزوين عراق 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 92,042 13,866,544,000 Rls. 148,000 $
246 1 1397 قزوين عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,473,305 13,830,745,600 Rls. 342,568 $
247 8 1397 قزوين عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 66,990 13,783,533,813 Rls. 190,601 $
248 5 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 495,665 13,770,393,920 Rls. 317,014 $
249 5 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,558,863 13,730,022,242 Rls. 318,147 $
250 3 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 463,550 13,570,339,571 Rls. 321,845 $
251 12 1397 قزوين عراق 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 36,864 13,463,384,520 Rls. 153,840 $
252 1 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 649,130 13,377,063,020 Rls. 325,106 $
253 2 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 632,189 13,371,162,000 Rls. 318,361 $
254 2 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,521,977 13,257,134,520 Rls. 315,643 $
255 12 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 611,443 12,924,247,943 Rls. 146,742 $
256 4 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,460,784 12,632,010,624 Rls. 295,856 $
257 10 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 78,200 12,509,257,050 Rls. 132,940 $
258 9 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 215,600 12,412,421,907 Rls. 141,396 $
259 5 1397 قزوين عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 108,129 12,317,278,000 Rls. 290,359 $
260 3 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 97,270 12,273,324,000 Rls. 291,810 $
261 7 1397 قزوين عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 41,600 12,230,400,000 Rls. 291,200 $
262 5 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,385,681 12,195,248,559 Rls. 281,855 $
263 3 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 93,417 12,182,769,552 Rls. 289,137 $
264 4 1397 قزوين عراق 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 224,600 12,119,394,259 Rls. 283,935 $
265 6 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 387,140 12,093,934,990 Rls. 287,951 $
266 7 1397 قزوين عراق 27101940 روغن پايه معدني 803,477 11,872,812,000 Rls. 282,686 $
267 6 1397 قزوين عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 88,614 11,807,964,000 Rls. 281,142 $
268 3 1397 قزوين عراق 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 1,610 11,745,060,750 Rls. 278,550 $
269 11 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 667,099 11,620,534,330 Rls. 136,214 $
270 2 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 82,027 11,466,914,760 Rls. 273,021 $
271 6 1397 قزوين عراق 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 98,690 11,384,940,000 Rls. 271,070 $
272 2 1397 قزوين عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 116,975 11,284,224,000 Rls. 268,672 $
273 3 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 869,140 11,203,499,679 Rls. 266,160 $
274 2 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 221,950 11,186,280,000 Rls. 266,340 $
275 2 1397 قزوين عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 87,700 11,050,200,000 Rls. 263,100 $
276 3 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 86,860 11,021,258,907 Rls. 261,366 $
277 10 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 218,880 10,998,720,802 Rls. 116,662 $
278 1 1397 قزوين عراق 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 205,110 10,874,557,512 Rls. 266,643 $
279 12 1397 قزوين عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 71,075 10,747,410,822 Rls. 120,828 $
280 9 1397 قزوين عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 18,283 10,637,729,648 Rls. 122,544 $
281 4 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 165,954 10,628,034,234 Rls. 248,917 $
282 11 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 53,804 10,486,033,856 Rls. 123,751 $
283 2 1397 قزوين عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 622,000 10,449,600,000 Rls. 248,800 $
284 11 1397 قزوين عراق 27101950 روغن صنعتي 348,940 10,410,553,530 Rls. 122,129 $
285 7 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 123,250 10,353,000,000 Rls. 246,500 $
286 3 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,186,610 10,274,010,096 Rls. 243,833 $
287 5 1397 قزوين عراق 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 181,400 10,213,998,300 Rls. 232,905 $
288 5 1397 قزوين عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 249,530 10,187,826,380 Rls. 236,379 $
289 8 1397 قزوين عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 64,820 10,079,691,637 Rls. 114,969 $
290 8 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 76,698 10,036,557,990 Rls. 158,600 $
291 6 1397 قزوين عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 602,730 9,911,412,000 Rls. 235,986 $
292 8 1397 قزوين عراق 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 25,802 9,908,458,650 Rls. 113,016 $
293 12 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 170,940 9,836,835,349 Rls. 111,109 $
294 7 1397 قزوين عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 75,009 9,658,110,000 Rls. 229,955 $
295 10 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,708,039 9,528,089,717 Rls. 106,807 $
296 4 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 65,283 9,524,188,638 Rls. 222,333 $
297 6 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,110,286 9,523,249,680 Rls. 226,744 $
298 6 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 159,927 9,498,823,369 Rls. 226,162 $
299 8 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 67,310 9,492,053,400 Rls. 117,816 $
300 5 1397 قزوين عراق 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 14,000 9,459,991,170 Rls. 217,471 $
مجموع کل
1,365,189,389,714 ريال
مجموع کل
25,118,882 دلار