آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 94,300 16,605,558,800 Rls. 188,600 $
202 8 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,702,607 16,447,193,370 Rls. 285,113 $
203 11 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 222,888 16,185,906,082 Rls. 197,593 $
204 5 1397 قزوين عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 215,100 16,177,033,775 Rls. 371,290 $
205 9 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 62,800 16,145,691,600 Rls. 195,943 $
206 8 1397 قزوين عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 85,350 16,004,688,345 Rls. 182,550 $
207 7 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,751,930 15,999,774,000 Rls. 380,947 $
208 11 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 771,580 15,791,678,457 Rls. 187,937 $
209 9 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 875,378 15,735,064,819 Rls. 179,778 $
210 8 1397 قزوين عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 90,546 15,541,963,071 Rls. 186,003 $
211 6 1397 قزوين عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 102,000 14,994,000,000 Rls. 357,000 $
212 11 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,917,825 14,974,821,812 Rls. 179,097 $
213 8 1397 قزوين عراق 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 813,480 14,934,486,000 Rls. 355,583 $
214 2 1397 قزوين عراق 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 11,000 14,700,000,000 Rls. 350,000 $
215 2 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 262,380 14,325,948,000 Rls. 341,094 $
216 3 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,370,060 14,315,242,551 Rls. 339,071 $
217 4 1397 قزوين عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 48,360 14,173,348,800 Rls. 328,848 $
218 7 1397 قزوين عراق 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 777,746 14,050,554,000 Rls. 334,537 $
219 10 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 750,446 14,005,283,727 Rls. 152,959 $
220 10 1397 قزوين عراق 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 92,042 13,866,544,000 Rls. 148,000 $
221 1 1397 قزوين عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,473,305 13,830,745,600 Rls. 342,568 $
222 8 1397 قزوين عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 66,990 13,783,533,813 Rls. 190,601 $
223 5 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 495,665 13,770,393,920 Rls. 317,014 $
224 5 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,558,863 13,730,022,242 Rls. 318,147 $
225 3 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 463,550 13,570,339,571 Rls. 321,845 $
226 1 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 649,130 13,377,063,020 Rls. 325,106 $
227 2 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 632,189 13,371,162,000 Rls. 318,361 $
228 2 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,521,977 13,257,134,520 Rls. 315,643 $
229 4 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,460,784 12,632,010,624 Rls. 295,856 $
230 10 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 78,200 12,509,257,050 Rls. 132,940 $
231 9 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 215,600 12,412,421,907 Rls. 141,396 $
232 5 1397 قزوين عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 108,129 12,317,278,000 Rls. 290,359 $
233 3 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 97,270 12,273,324,000 Rls. 291,810 $
234 7 1397 قزوين عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 41,600 12,230,400,000 Rls. 291,200 $
235 5 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,385,681 12,195,248,559 Rls. 281,855 $
236 3 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 93,417 12,182,769,552 Rls. 289,137 $
237 4 1397 قزوين عراق 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 224,600 12,119,394,259 Rls. 283,935 $
238 6 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 387,140 12,093,934,990 Rls. 287,951 $
239 7 1397 قزوين عراق 27101940 روغن پايه معدني 803,477 11,872,812,000 Rls. 282,686 $
240 6 1397 قزوين عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 88,614 11,807,964,000 Rls. 281,142 $
241 3 1397 قزوين عراق 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 1,610 11,745,060,750 Rls. 278,550 $
242 11 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 667,099 11,620,534,330 Rls. 136,214 $
243 2 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 82,027 11,466,914,760 Rls. 273,021 $
244 6 1397 قزوين عراق 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 98,690 11,384,940,000 Rls. 271,070 $
245 2 1397 قزوين عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 116,975 11,284,224,000 Rls. 268,672 $
246 3 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 869,140 11,203,499,679 Rls. 266,160 $
247 2 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 221,950 11,186,280,000 Rls. 266,340 $
248 2 1397 قزوين عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 87,700 11,050,200,000 Rls. 263,100 $
249 3 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 86,860 11,021,258,907 Rls. 261,366 $
250 10 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 218,880 10,998,720,802 Rls. 116,662 $
251 1 1397 قزوين عراق 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 205,110 10,874,557,512 Rls. 266,643 $
252 9 1397 قزوين عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 18,283 10,637,729,648 Rls. 122,544 $
253 4 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 165,954 10,628,034,234 Rls. 248,917 $
254 11 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 53,804 10,486,033,856 Rls. 123,751 $
255 2 1397 قزوين عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 622,000 10,449,600,000 Rls. 248,800 $
256 11 1397 قزوين عراق 27101950 روغن صنعتي 348,940 10,410,553,530 Rls. 122,129 $
257 7 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 123,250 10,353,000,000 Rls. 246,500 $
258 3 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,186,610 10,274,010,096 Rls. 243,833 $
259 5 1397 قزوين عراق 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 181,400 10,213,998,300 Rls. 232,905 $
260 5 1397 قزوين عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 249,530 10,187,826,380 Rls. 236,379 $
261 8 1397 قزوين عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 64,820 10,079,691,637 Rls. 114,969 $
262 8 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 76,698 10,036,557,990 Rls. 158,600 $
263 6 1397 قزوين عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 602,730 9,911,412,000 Rls. 235,986 $
264 8 1397 قزوين عراق 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 25,802 9,908,458,650 Rls. 113,016 $
265 7 1397 قزوين عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 75,009 9,658,110,000 Rls. 229,955 $
266 10 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,708,039 9,528,089,717 Rls. 106,807 $
267 4 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 65,283 9,524,188,638 Rls. 222,333 $
268 6 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,110,286 9,523,249,680 Rls. 226,744 $
269 6 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 159,927 9,498,823,369 Rls. 226,162 $
270 8 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 67,310 9,492,053,400 Rls. 117,816 $
271 5 1397 قزوين عراق 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 14,000 9,459,991,170 Rls. 217,471 $
272 5 1397 قزوين عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 256,940 9,438,892,660 Rls. 218,399 $
273 6 1397 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 125,784 9,435,300,000 Rls. 224,650 $
274 10 1397 قزوين عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 312,690 9,365,213,624 Rls. 109,442 $
275 6 1397 قزوين عراق 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 471,165 9,336,064,153 Rls. 222,287 $
276 1 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 288,085 9,290,622,392 Rls. 228,676 $
277 8 1397 قزوين عراق 27101940 روغن پايه معدني 477,240 9,247,534,590 Rls. 165,621 $
278 8 1397 قزوين عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 570,200 9,142,277,382 Rls. 140,654 $
279 7 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 386,521 9,078,636,000 Rls. 216,158 $
280 3 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 456,190 9,005,486,626 Rls. 213,518 $
281 2 1397 قزوين عراق 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 163,450 8,924,370,000 Rls. 212,485 $
282 7 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 519,271 8,894,844,000 Rls. 211,782 $
283 2 1397 قزوين عراق 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 104,998 8,819,832,000 Rls. 209,996 $
284 7 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 897,068 8,705,508,000 Rls. 207,274 $
285 4 1397 قزوين عراق 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 162,400 8,655,920,240 Rls. 202,202 $
286 6 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 47,468 8,612,436,000 Rls. 205,058 $
287 3 1397 قزوين عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 224,267 8,519,185,746 Rls. 201,876 $
288 4 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 67,142 8,503,238,744 Rls. 199,035 $
289 6 1397 قزوين عراق 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 421,728 8,502,018,000 Rls. 202,429 $
290 3 1397 قزوين عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 99,000 8,501,994,815 Rls. 201,439 $
291 5 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 162,650 8,501,730,000 Rls. 195,180 $
292 2 1397 قزوين عراق 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 148,520 8,486,100,000 Rls. 202,050 $
293 6 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 79,880 8,387,400,000 Rls. 199,700 $
294 1 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,019,354 8,379,554,139 Rls. 213,955 $
295 7 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 99,560 8,363,040,000 Rls. 199,120 $
296 11 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 152,880 8,352,525,335 Rls. 99,371 $
297 4 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 149,940 8,310,966,489 Rls. 194,922 $
298 1 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 423,820 8,280,091,410 Rls. 211,910 $
299 9 1397 قزوين عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 31,110 8,254,109,820 Rls. 90,990 $
300 4 1397 قزوين عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 225,285 8,188,096,175 Rls. 191,338 $
مجموع کل
1,137,892,582,211 ريال
مجموع کل
22,896,427 دلار