آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,106,978 33,670,832,500 Rls. 776,750 $
202 4 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 427,625 33,479,497,266 Rls. 771,589 $
203 12 1397 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 38,000 33,470,045,000 Rls. 380,000 $
204 6 1397 غرب تهران عراق 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه در جاي ديگرمذکور نباشد. 53,400 33,400,875,000 Rls. 795,260 $
205 6 1397 غرب تهران عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 107,110 32,960,592,000 Rls. 784,776 $
206 11 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 182,768 32,946,411,818 Rls. 387,559 $
207 12 1397 غرب تهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 272,075 32,928,509,170 Rls. 368,253 $
208 9 1397 غرب تهران عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 707,100 32,484,296,600 Rls. 375,429 $
209 12 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 529,000 32,380,879,250 Rls. 369,325 $
210 2 1397 غرب تهران عراق 68091100 صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش واشياء همانند، تزيين نشده از گچ يا تركيباتي كه اساس آن ها گچ باشد،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا 5,883,500 32,248,062,800 Rls. 770,500 $
211 7 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 1,417,300 32,056,395,000 Rls. 763,248 $
212 5 1397 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 244,058 31,714,672,980 Rls. 731,471 $
213 12 1397 غرب تهران عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 476,250 31,573,113,783 Rls. 354,714 $
214 11 1397 غرب تهران عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 260,157 31,519,792,867 Rls. 377,520 $
215 6 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,558,271 31,483,956,000 Rls. 749,618 $
216 6 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,232,560 31,322,214,000 Rls. 745,767 $
217 2 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 257,900 31,298,400,000 Rls. 745,200 $
218 11 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 47,000 31,278,687,900 Rls. 344,350 $
219 12 1397 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 34,434 31,139,048,410 Rls. 336,835 $
220 7 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 444,576 31,130,610,000 Rls. 741,205 $
221 7 1397 غرب تهران عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,495,800 30,739,800,000 Rls. 731,900 $
222 10 1397 غرب تهران عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 741,490 30,369,399,908 Rls. 349,955 $
223 9 1397 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 32,289 30,354,238,288 Rls. 368,264 $
224 2 1397 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 124,222 30,149,672,471 Rls. 751,093 $
225 9 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 622,752 30,102,958,640 Rls. 346,073 $
226 11 1397 غرب تهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 352,125 30,077,386,508 Rls. 361,304 $
227 5 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 342,140 29,950,919,800 Rls. 684,280 $
228 3 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 680,380 29,939,696,847 Rls. 710,242 $
229 10 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 68,295 29,819,127,186 Rls. 323,212 $
230 7 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,598,840 29,579,844,000 Rls. 704,282 $
231 11 1397 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 40,414 29,517,165,137 Rls. 354,131 $
232 8 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 518,481 29,497,104,600 Rls. 338,166 $
233 4 1397 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 223,674 29,264,208,830 Rls. 685,679 $
234 3 1397 غرب تهران عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 949,185 29,132,449,680 Rls. 689,720 $
235 7 1397 غرب تهران عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,422,405 29,115,618,000 Rls. 693,229 $
236 2 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 981,120 29,027,796,000 Rls. 691,138 $
237 3 1397 غرب تهران عراق 90192020 دستگاه ونتيلاتور 2,089 29,012,415,978 Rls. 686,359 $
238 5 1397 غرب تهران عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 61,450 28,924,417,500 Rls. 675,950 $
239 11 1397 غرب تهران عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 192,520 28,655,905,731 Rls. 343,562 $
240 7 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,239,510 28,547,736,000 Rls. 679,708 $
241 1 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 780,800 28,287,785,880 Rls. 702,720 $
242 3 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 166,160 28,026,753,600 Rls. 664,640 $
243 5 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 184,650 27,915,314,870 Rls. 645,460 $
244 8 1397 غرب تهران عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 413,910 27,883,164,400 Rls. 382,707 $
245 12 1397 غرب تهران عراق 54011000 نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيک. 200,800 27,844,735,200 Rls. 301,200 $
246 10 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 230,479 27,840,074,406 Rls. 311,206 $
247 6 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 401,895 27,742,229,760 Rls. 660,529 $
248 1 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 617,070 27,466,178,480 Rls. 672,377 $
249 5 1397 غرب تهران عراق 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 208,583 27,424,805,400 Rls. 625,749 $
250 10 1397 غرب تهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 464,500 27,296,016,437 Rls. 292,180 $
251 9 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 347,945 27,114,754,437 Rls. 304,766 $
252 3 1397 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 64,400 27,084,036,000 Rls. 644,000 $
253 9 1397 غرب تهران عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 136,972 26,975,194,070 Rls. 315,219 $
254 10 1397 غرب تهران عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 750,000 26,668,350,000 Rls. 301,859 $
255 10 1397 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 140,218 26,666,212,361 Rls. 285,526 $
256 10 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 100,650 26,545,027,350 Rls. 302,246 $
257 3 1397 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 292,449 26,147,254,740 Rls. 621,193 $
258 5 1397 غرب تهران عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 98,980 26,049,061,500 Rls. 598,829 $
259 5 1397 غرب تهران عراق 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 203,600 25,972,116,000 Rls. 610,800 $
260 11 1397 غرب تهران عراق 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 86,384 25,957,213,200 Rls. 300,135 $
261 8 1397 غرب تهران عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 723,860 25,773,385,180 Rls. 369,451 $
262 4 1397 غرب تهران عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 200,000 25,599,063,000 Rls. 600,000 $
263 11 1397 غرب تهران عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 693,916 25,503,081,042 Rls. 305,415 $
264 8 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 176,326 25,087,097,459 Rls. 322,048 $
265 12 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,085,324 24,995,829,571 Rls. 283,338 $
266 11 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 452,300 24,733,546,540 Rls. 293,380 $
267 2 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 802,077 24,698,159,640 Rls. 588,051 $
268 4 1397 غرب تهران عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 52,230 24,497,573,100 Rls. 574,530 $
269 9 1397 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 28,800 24,495,440,000 Rls. 287,400 $
270 9 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 435,450 24,471,656,952 Rls. 277,619 $
271 10 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 477,370 24,317,054,952 Rls. 248,232 $
272 7 1397 غرب تهران عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 355,780 24,208,968,000 Rls. 576,404 $
273 3 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 16,910 24,165,604,800 Rls. 573,120 $
274 10 1397 غرب تهران عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 156,631 24,141,513,590 Rls. 281,511 $
275 6 1397 غرب تهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 206,960 24,060,120,000 Rls. 572,860 $
276 8 1397 غرب تهران عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 78,500 23,988,525,000 Rls. 351,303 $
277 5 1397 غرب تهران عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 103,100 23,853,867,000 Rls. 551,920 $
278 4 1397 غرب تهران عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 364,180 23,648,598,562 Rls. 554,113 $
279 5 1397 غرب تهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 223,950 23,645,636,250 Rls. 559,875 $
280 6 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 201,450 23,480,268,000 Rls. 559,054 $
281 12 1397 غرب تهران عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 115,820 23,473,589,742 Rls. 266,383 $
282 8 1397 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 501,190 23,366,030,993 Rls. 321,333 $
283 2 1397 غرب تهران عراق 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 52,292 23,275,392,000 Rls. 554,176 $
284 3 1397 غرب تهران عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 78,747 23,185,936,800 Rls. 551,256 $
285 3 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 313,500 23,178,374,441 Rls. 550,672 $
286 6 1397 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 70,010 23,144,982,000 Rls. 551,071 $
287 2 1397 غرب تهران عراق 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 456,000 22,982,400,000 Rls. 547,200 $
288 2 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 756,030 22,959,930,000 Rls. 546,665 $
289 12 1397 غرب تهران عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 42,340 22,888,874,064 Rls. 254,040 $
290 6 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 187,195 22,833,300,000 Rls. 543,650 $
291 12 1397 غرب تهران عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 247,104 22,719,182,512 Rls. 260,284 $
292 2 1397 غرب تهران عراق 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 80,198 22,548,876,000 Rls. 536,878 $
293 7 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 254,200 22,535,100,000 Rls. 536,550 $
294 4 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 75,122 22,491,675,000 Rls. 517,050 $
295 1 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 266,690 22,401,960,000 Rls. 533,380 $
296 11 1397 غرب تهران عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 205,205 22,342,810,734 Rls. 270,927 $
297 11 1397 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 171,322 22,148,082,091 Rls. 259,692 $
298 1 1397 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 186,621 21,904,753,837 Rls. 559,893 $
299 3 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 65,738 21,841,470,000 Rls. 518,000 $
300 8 1397 غرب تهران عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 142,578 21,748,384,343 Rls. 271,758 $
مجموع کل
2,722,507,124,734 ريال
مجموع کل
50,061,438 دلار