آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 5,860,303 61,619,700,000 Rls. 1,467,136 $
102 5 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,905,000 60,851,275,500 Rls. 1,428,750 $
103 5 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,480,986 60,713,609,540 Rls. 1,406,892 $
104 5 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 559,250 60,683,055,000 Rls. 1,405,945 $
105 10 1397 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,382,490 60,440,119,477 Rls. 655,560 $
106 4 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,030,076 60,333,995,878 Rls. 1,409,018 $
107 10 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,436,867 60,195,217,386 Rls. 656,117 $
108 2 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 777,396 60,035,212,880 Rls. 1,429,409 $
109 6 1397 غرب تهران عراق 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 102,220 58,772,490,000 Rls. 1,399,345 $
110 6 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 467,019 58,642,794,000 Rls. 1,396,257 $
111 6 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,283,200 58,421,118,000 Rls. 1,390,979 $
112 10 1397 غرب تهران عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 35,340 58,367,888,148 Rls. 700,157 $
113 5 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 205,444 58,104,941,850 Rls. 1,355,900 $
114 9 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,403,525 58,085,105,699 Rls. 675,760 $
115 5 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 822,250 57,891,783,320 Rls. 1,328,121 $
116 5 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 339,939 57,323,851,200 Rls. 1,310,360 $
117 4 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 334,264 56,200,099,200 Rls. 1,305,360 $
118 3 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,432,961 55,868,892,364 Rls. 1,325,655 $
119 11 1397 غرب تهران عراق 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش از5/0ميليمتر وپهناي كمتر از 600ميلي متر 1,446,305 55,349,069,751 Rls. 654,314 $
120 2 1397 غرب تهران عراق 72083690 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شكل طومار با پهناي 600mm و بيشتر غير مذكور در جاي ديگر 2,114,025 54,527,886,000 Rls. 1,298,283 $
121 5 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 470,270 53,875,105,400 Rls. 1,229,510 $
122 5 1397 غرب تهران عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 407,900 53,773,101,000 Rls. 1,223,700 $
123 5 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 410,060 52,164,628,360 Rls. 1,224,737 $
124 2 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 424,050 51,374,400,000 Rls. 1,223,200 $
125 8 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 219,043 50,555,662,234 Rls. 654,421 $
126 5 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 393,881 50,252,589,600 Rls. 1,181,643 $
127 9 1397 غرب تهران عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 207,928 49,719,842,716 Rls. 572,883 $
128 11 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 509,497 48,425,819,942 Rls. 576,051 $
129 8 1397 غرب تهران عراق 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 179,470 47,945,520,000 Rls. 1,141,560 $
130 6 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,519,861 47,228,664,000 Rls. 1,124,492 $
131 2 1397 غرب تهران عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 150,640 47,208,000,000 Rls. 1,124,000 $
132 4 1397 غرب تهران عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 123,865 46,889,352,000 Rls. 1,087,920 $
133 5 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 624,556 46,885,606,750 Rls. 1,089,723 $
134 2 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 372,070 46,713,660,000 Rls. 1,112,230 $
135 11 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 295,595 46,350,509,170 Rls. 554,754 $
136 3 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 226,271 46,112,522,400 Rls. 1,095,120 $
137 9 1397 غرب تهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,673,920 46,104,977,430 Rls. 544,699 $
138 9 1397 غرب تهران عراق 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 98,600 44,196,971,000 Rls. 493,000 $
139 8 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,684,000 44,097,930,222 Rls. 593,098 $
140 11 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,077,300 44,096,908,075 Rls. 517,756 $
141 4 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 98,292 43,807,714,580 Rls. 1,027,369 $
142 11 1397 غرب تهران عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 176,000 43,730,224,720 Rls. 545,256 $
143 11 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,040,680 43,689,378,614 Rls. 541,846 $
144 10 1397 غرب تهران عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 230,149 42,985,796,088 Rls. 476,156 $
145 9 1397 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 315,948 42,670,594,210 Rls. 488,720 $
146 4 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,050,674 42,635,918,780 Rls. 998,156 $
147 11 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 698,654 42,570,715,678 Rls. 512,368 $
148 10 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 512,513 42,213,421,066 Rls. 462,580 $
149 7 1397 غرب تهران عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 166,262 41,898,024,000 Rls. 997,572 $
150 5 1397 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 79,489 41,616,649,200 Rls. 968,557 $
151 5 1397 غرب تهران عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 1,002,815 41,249,355,820 Rls. 955,923 $
152 8 1397 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 433,626 41,245,751,190 Rls. 583,152 $
153 3 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 532,320 40,499,259,860 Rls. 961,041 $
154 3 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 383,420 40,428,165,000 Rls. 958,550 $
155 8 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,286,307 40,261,952,995 Rls. 505,645 $
156 6 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,044,341 40,130,790,000 Rls. 955,495 $
157 4 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 376,350 40,129,550,000 Rls. 940,875 $
158 2 1397 غرب تهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,647,648 39,572,694,000 Rls. 942,207 $
159 2 1397 غرب تهران عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 316,177 38,685,402,000 Rls. 921,081 $
160 4 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 373,960 37,764,507,400 Rls. 880,950 $
161 4 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 549,331 37,753,169,688 Rls. 881,140 $
162 7 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,591,000 37,705,500,000 Rls. 897,750 $
163 3 1397 غرب تهران عراق 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 80,339 37,580,016,690 Rls. 889,047 $
164 2 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 988,200 37,353,960,000 Rls. 889,380 $
165 2 1397 غرب تهران عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 293,017 37,311,631,140 Rls. 888,373 $
166 4 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 286,885 37,064,299,200 Rls. 860,655 $
167 5 1397 غرب تهران عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 552,000 37,044,633,600 Rls. 861,120 $
168 2 1397 غرب تهران عراق 04015010 شرح نامشخص 293,543 36,985,620,000 Rls. 880,610 $
169 9 1397 غرب تهران عراق 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,300 36,877,028,100 Rls. 419,100 $
170 8 1397 غرب تهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,383,534 36,569,612,000 Rls. 432,605 $
171 8 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 884,310 36,382,432,300 Rls. 580,322 $
172 10 1397 غرب تهران عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 150,663 35,882,584,941 Rls. 395,704 $
173 4 1397 غرب تهران عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,115,932 34,820,222,960 Rls. 814,504 $
174 4 1397 غرب تهران عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 186,860 34,787,561,600 Rls. 807,136 $
175 4 1397 غرب تهران عراق 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 72,733 34,166,598,180 Rls. 800,063 $
176 5 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,106,978 33,670,832,500 Rls. 776,750 $
177 4 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 427,625 33,479,497,266 Rls. 771,589 $
178 6 1397 غرب تهران عراق 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه در جاي ديگرمذکور نباشد. 53,400 33,400,875,000 Rls. 795,260 $
179 6 1397 غرب تهران عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 107,110 32,960,592,000 Rls. 784,776 $
180 11 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 182,768 32,946,411,818 Rls. 387,559 $
181 9 1397 غرب تهران عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 707,100 32,484,296,600 Rls. 375,429 $
182 2 1397 غرب تهران عراق 68091100 صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش واشياء همانند، تزيين نشده از گچ يا تركيباتي كه اساس آن ها گچ باشد،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا 5,883,500 32,248,062,800 Rls. 770,500 $
183 7 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 1,417,300 32,056,395,000 Rls. 763,248 $
184 5 1397 غرب تهران عراق 04015010 شرح نامشخص 244,058 31,714,672,980 Rls. 731,471 $
185 11 1397 غرب تهران عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 260,157 31,519,792,867 Rls. 377,520 $
186 6 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,558,271 31,483,956,000 Rls. 749,618 $
187 6 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,232,560 31,322,214,000 Rls. 745,767 $
188 2 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 257,900 31,298,400,000 Rls. 745,200 $
189 11 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 47,000 31,278,687,900 Rls. 344,350 $
190 7 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 444,576 31,130,610,000 Rls. 741,205 $
191 7 1397 غرب تهران عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,495,800 30,739,800,000 Rls. 731,900 $
192 10 1397 غرب تهران عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 741,490 30,369,399,908 Rls. 349,955 $
193 9 1397 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 32,289 30,354,238,288 Rls. 368,264 $
194 2 1397 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 124,222 30,149,672,471 Rls. 751,093 $
195 9 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 622,752 30,102,958,640 Rls. 346,073 $
196 11 1397 غرب تهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 352,125 30,077,386,508 Rls. 361,304 $
197 5 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 342,140 29,950,919,800 Rls. 684,280 $
198 3 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 680,380 29,939,696,847 Rls. 710,242 $
199 10 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 68,295 29,819,127,186 Rls. 323,212 $
200 7 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,598,840 29,579,844,000 Rls. 704,282 $
مجموع کل
4,296,548,951,471 ريال
مجموع کل
84,475,671 دلار