آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,840 10,842,436,440 Rls. 245,916 $
202 5 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,227,314 10,825,154,900 Rls. 255,130 $
203 8 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 650,000 10,728,250,000 Rls. 122,367 $
204 8 1397 شلمچه عراق 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 480,000 10,712,375,000 Rls. 125,000 $
205 1 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 258,970 10,622,779,860 Rls. 270,611 $
206 5 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 251,820 10,566,318,000 Rls. 251,579 $
207 7 1397 شلمچه عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 870,761 10,506,426,000 Rls. 250,153 $
208 3 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 656,564 10,257,944,483 Rls. 243,166 $
209 12 1397 شلمچه عراق 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 55,016 10,247,313,828 Rls. 116,951 $
210 9 1397 شلمچه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 541,950 10,217,806,071 Rls. 124,003 $
211 3 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 562,701 10,084,785,817 Rls. 239,025 $
212 5 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 119,450 10,033,800,000 Rls. 238,900 $
213 4 1397 شلمچه عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 110,093 10,017,991,600 Rls. 232,436 $
214 2 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 79,000 9,954,000,000 Rls. 237,000 $
215 8 1397 شلمچه عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 480,000 9,903,000,000 Rls. 112,954 $
216 9 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 1,098,833 9,806,661,280 Rls. 113,654 $
217 10 1397 شلمچه عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 550,000 9,796,100,000 Rls. 100,000 $
218 9 1397 شلمچه عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 56,756 9,741,607,091 Rls. 111,979 $
219 8 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 78,438 9,709,643,925 Rls. 110,748 $
220 11 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 650,000 9,667,680,000 Rls. 120,000 $
221 1 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 180,523 9,640,680,000 Rls. 229,540 $
222 5 1397 شلمچه عراق 25081000 بنتونيت 3,160,786 9,582,759,280 Rls. 221,253 $
223 11 1397 شلمچه عراق 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 39,100 9,450,157,200 Rls. 117,300 $
224 6 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 75,000 9,450,000,000 Rls. 225,000 $
225 8 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,657,904 9,292,672,630 Rls. 107,054 $
226 4 1397 شلمچه عراق 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 322,119 9,240,737,720 Rls. 217,347 $
227 8 1397 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 67,158 9,199,474,375 Rls. 104,929 $
228 8 1397 شلمچه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 54,000 9,179,316,000 Rls. 107,111 $
229 6 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,250,410 9,118,825,090 Rls. 215,199 $
230 11 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 836,817 9,063,571,655 Rls. 105,745 $
231 3 1397 شلمچه عراق 08091000 زردآلو، تازه 213,271 8,992,571,715 Rls. 213,271 $
232 3 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 570,915 8,921,467,300 Rls. 211,540 $
233 9 1397 شلمچه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 57,200 8,876,812,400 Rls. 106,200 $
234 5 1397 شلمچه عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 101,190 8,861,338,200 Rls. 202,380 $
235 6 1397 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 70,325 8,860,950,000 Rls. 210,975 $
236 1 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 77,330 8,743,007,130 Rls. 231,990 $
237 2 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 3,896,533 8,617,644,000 Rls. 205,182 $
238 6 1397 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 48,276 8,515,878,000 Rls. 202,759 $
239 2 1397 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 364,319 8,415,750,000 Rls. 200,375 $
240 2 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 100,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
241 5 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 47,452 8,370,516,000 Rls. 199,298 $
242 1 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 47,452 8,370,516,000 Rls. 199,298 $
243 9 1397 شلمچه عراق 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 89,530 8,345,992,800 Rls. 93,400 $
244 10 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 600,000 8,336,400,000 Rls. 100,000 $
245 1 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 65,998 8,315,748,000 Rls. 197,994 $
246 11 1397 شلمچه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 89,588 8,250,187,298 Rls. 96,694 $
247 10 1397 شلمچه عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 44,410 8,088,126,880 Rls. 88,995 $
248 2 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 1,440,291 7,887,180,000 Rls. 187,790 $
249 2 1397 شلمچه عراق 07042000 کلم بروکسل، تازه يا سرد کرده 230,937 7,759,416,000 Rls. 184,748 $
250 10 1397 شلمچه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 43,057 7,738,128,609 Rls. 93,003 $
251 11 1397 شلمچه عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 493,076 7,713,906,323 Rls. 95,749 $
252 8 1397 شلمچه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 251,906 7,697,932,000 Rls. 87,803 $
253 1 1397 شلمچه عراق 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 44,720 7,512,960,000 Rls. 178,880 $
254 11 1397 شلمچه عراق 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 51,070 7,236,653,946 Rls. 79,669 $
255 12 1397 شلمچه عراق 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، مردانه يا پسرا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 2,855 7,207,269,384 Rls. 79,940 $
256 5 1397 شلمچه عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 473,075 7,166,918,950 Rls. 169,006 $
257 1 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,510,394 6,847,366,665 Rls. 181,245 $
258 5 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 425,077 6,803,203,800 Rls. 157,340 $
259 5 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 53,900 6,791,400,000 Rls. 161,700 $
260 4 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,299,373 6,667,375,190 Rls. 155,922 $
261 6 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 139,565 6,646,836,000 Rls. 158,258 $
262 3 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 49,470 6,516,462,150 Rls. 154,410 $
263 12 1397 شلمچه عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 31,210 6,480,365,444 Rls. 71,692 $
264 11 1397 شلمچه عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 57,848 6,393,017,080 Rls. 74,527 $
265 9 1397 شلمچه عراق 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 71,280 6,371,875,520 Rls. 71,280 $
266 8 1397 شلمچه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 3,650,903 6,327,994,346 Rls. 72,627 $
267 4 1397 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سایر 744,959 5,960,201,620 Rls. 139,435 $
268 3 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,175,677 5,948,394,599 Rls. 141,198 $
269 9 1397 شلمچه عراق 68101990 سايراشياء ساخته شده ا زسيمان يا سنگ مصنوعي به شکل لوح آجرواشياء همانندغير مذکور در جاي ديگر 552,823 5,938,207,340 Rls. 66,336 $
270 12 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 1,147,588 5,921,879,636 Rls. 68,303 $
271 9 1397 شلمچه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 7,724,120 5,901,585,260 Rls. 69,586 $
272 2 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 46,960 5,874,960,000 Rls. 139,880 $
273 12 1397 شلمچه عراق 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 36,210 5,871,369,660 Rls. 66,210 $
274 11 1397 شلمچه عراق 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,461,866 5,867,532,919 Rls. 70,166 $
275 3 1397 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 464,255 5,866,759,905 Rls. 139,276 $
276 6 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,830 5,865,720,000 Rls. 139,660 $
277 8 1397 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,838,298 5,857,143,035 Rls. 66,897 $
278 3 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 390,716 5,764,935,194 Rls. 136,750 $
279 4 1397 شلمچه عراق 25081000 بنتونيت 1,801,426 5,615,059,860 Rls. 130,816 $
280 2 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 44,500 5,607,000,000 Rls. 133,500 $
281 9 1397 شلمچه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 25,380 5,597,051,400 Rls. 63,450 $
282 4 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 306,465 5,522,965,500 Rls. 129,285 $
283 8 1397 شلمچه عراق 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 102,590 5,275,116,246 Rls. 61,554 $
284 2 1397 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,250,000,000 Rls. 125,000 $
285 10 1397 شلمچه عراق 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 76,720 5,116,548,864 Rls. 61,376 $
286 5 1397 شلمچه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 38,380 5,052,343,200 Rls. 115,140 $
287 2 1397 شلمچه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 1,551,249 5,023,158,000 Rls. 119,599 $
288 6 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 798,779 5,001,207,040 Rls. 118,122 $
289 9 1397 شلمچه عراق 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 1,940 4,953,114,880 Rls. 54,320 $
290 10 1397 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,393,432 4,949,844,443 Rls. 55,021 $
291 6 1397 شلمچه عراق 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 291,000 4,888,800,000 Rls. 116,400 $
292 9 1397 شلمچه عراق 25081000 بنتونيت 992,095 4,872,165,176 Rls. 55,447 $
293 11 1397 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,006,782 4,837,284,028 Rls. 58,916 $
294 9 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 194,130 4,798,646,400 Rls. 58,236 $
295 5 1397 شلمچه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 306,000 4,759,440,000 Rls. 113,320 $
296 9 1397 شلمچه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 54,424 4,648,485,158 Rls. 56,414 $
297 12 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 180,000 4,622,300,000 Rls. 50,000 $
298 11 1397 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سایر 394,366 4,590,750,360 Rls. 50,540 $
299 12 1397 شلمچه عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 26,000 4,587,257,600 Rls. 52,600 $
300 7 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 436,500 4,583,250,000 Rls. 109,125 $
مجموع کل
757,299,912,698 ريال
مجموع کل
13,779,868 دلار