آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 876,540 25,033,982,400 Rls. 596,046 $
102 8 1397 شلمچه عراق 08109010 انار تازه 480,000 24,757,500,000 Rls. 282,385 $
103 2 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,182,766 24,644,088,000 Rls. 586,764 $
104 2 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 139,136 24,543,540,000 Rls. 584,370 $
105 3 1397 شلمچه عراق 68118900 0/اشياء ساخته شده از سيمان و پنبهکنسوز، از سيمان و سلولز و همانند. 483,535 24,493,593,310 Rls. 580,241 $
106 12 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,975,420 24,398,443,159 Rls. 277,964 $
107 7 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 3,532,000 24,355,800,000 Rls. 579,900 $
108 4 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 898,218 24,227,271,230 Rls. 563,896 $
109 2 1397 شلمچه عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 571,172 23,989,224,000 Rls. 571,172 $
110 5 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,063,919 23,723,104,080 Rls. 559,871 $
111 11 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 207,446 22,724,913,866 Rls. 269,494 $
112 9 1397 شلمچه عراق 08109010 انار تازه 788,100 22,662,833,600 Rls. 261,464 $
113 10 1397 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 89,240 22,318,210,080 Rls. 267,720 $
114 12 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 694,000 21,965,169,600 Rls. 237,600 $
115 9 1397 شلمچه عراق 08081000 سيب، تازه 847,778 21,787,563,680 Rls. 244,417 $
116 1 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 21,040 21,756,000,000 Rls. 518,000 $
117 1 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 7,790,280 21,694,341,982 Rls. 550,293 $
118 2 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 304,879 21,545,748,000 Rls. 512,994 $
119 4 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,336,318 21,152,857,000 Rls. 494,856 $
120 11 1397 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 238,507 20,988,779,245 Rls. 239,942 $
121 5 1397 شلمچه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 166,565 20,987,190,000 Rls. 499,695 $
122 1 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,471,337 20,634,542,018 Rls. 514,967 $
123 2 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,354,038 20,208,174,000 Rls. 481,147 $
124 4 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 224,613 19,950,440,060 Rls. 465,593 $
125 1 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 323,560 19,822,853,477 Rls. 503,927 $
126 4 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,257,272 19,578,944,690 Rls. 458,864 $
127 8 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,357,849 19,473,512,990 Rls. 224,051 $
128 10 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,076,834 18,775,467,495 Rls. 205,820 $
129 1 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 771,716 18,507,935,634 Rls. 463,029 $
130 5 1397 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 143,614 18,192,674,400 Rls. 430,842 $
131 9 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,537,286 18,007,108,015 Rls. 208,461 $
132 6 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 693,324 17,471,748,000 Rls. 415,994 $
133 2 1397 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 138,592 17,462,592,000 Rls. 415,776 $
134 5 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 132,379 17,349,126,280 Rls. 397,139 $
135 4 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 809,939 17,317,930,640 Rls. 404,969 $
136 9 1397 شلمچه عراق 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 980,560 17,125,868,800 Rls. 196,112 $
137 4 1397 شلمچه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 248,010 16,984,000,000 Rls. 400,000 $
138 12 1397 شلمچه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 185,991 16,922,181,800 Rls. 190,905 $
139 6 1397 شلمچه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,000 16,800,000,000 Rls. 400,000 $
140 8 1397 شلمچه عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 480,000 16,505,000,000 Rls. 188,256 $
141 10 1397 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,623,035 16,427,017,559 Rls. 184,836 $
142 2 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,425,021 16,286,970,000 Rls. 387,785 $
143 7 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 1,921,000 16,136,400,000 Rls. 384,200 $
144 2 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,089,881 16,021,110,000 Rls. 381,455 $
145 12 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 203,280 16,011,121,851 Rls. 182,952 $
146 3 1397 شلمچه عراق 55092200 نخ چندلا يا کابله، داراي 85% يا بيشترالياف غيريکسره، پلي استر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 125,750 15,902,390,250 Rls. 377,250 $
147 5 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 159,105 15,753,861,140 Rls. 365,942 $
148 5 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 296,914 15,671,864,050 Rls. 360,315 $
149 2 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,005,712 15,625,680,000 Rls. 372,040 $
150 3 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,629,506 15,425,843,004 Rls. 365,543 $
151 10 1397 شلمچه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 91,700 15,340,890,960 Rls. 174,040 $
152 3 1397 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 76,500 15,198,178,500 Rls. 359,550 $
153 4 1397 شلمچه عراق 08091000 زردآلو، تازه 356,944 15,192,506,560 Rls. 356,944 $
154 3 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 716,125 15,084,041,305 Rls. 358,062 $
155 10 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 700,000 14,694,150,000 Rls. 150,000 $
156 7 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 6,571,218 14,598,696,000 Rls. 347,588 $
157 6 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 648,289 14,587,902,000 Rls. 347,331 $
158 2 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 283,160 14,326,578,000 Rls. 341,109 $
159 1 1397 شلمچه عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 336,351 14,126,742,000 Rls. 336,351 $
160 1 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 465,400 14,084,626,080 Rls. 335,348 $
161 6 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 661,130 14,000,028,000 Rls. 333,334 $
162 1 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,055,029 13,917,518,270 Rls. 369,259 $
163 4 1397 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 844,826 13,897,668,050 Rls. 326,408 $
164 9 1397 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 3,199,042 13,740,511,116 Rls. 160,612 $
165 11 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 5,032,056 13,733,848,659 Rls. 170,892 $
166 10 1397 شلمچه عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 118,885 13,572,877,994 Rls. 148,349 $
167 6 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 115,200 13,164,270,000 Rls. 313,435 $
168 10 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 69,700 12,886,755,760 Rls. 145,240 $
169 8 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,200,000 12,803,880,000 Rls. 149,405 $
170 10 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 650,000 12,734,930,000 Rls. 130,000 $
171 1 1397 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 583,849 12,713,008,108 Rls. 321,115 $
172 5 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,658,082 12,705,124,220 Rls. 291,638 $
173 12 1397 شلمچه عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 116,800 12,662,225,400 Rls. 141,300 $
174 6 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 29,743 12,627,300,000 Rls. 300,650 $
175 8 1397 شلمچه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 687,145 12,475,386,775 Rls. 142,295 $
176 10 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 100,813 12,407,709,857 Rls. 143,261 $
177 1 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,000 12,285,504,000 Rls. 292,512 $
178 2 1397 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 109,458 12,208,854,000 Rls. 290,687 $
179 4 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,001,413 12,144,504,100 Rls. 284,336 $
180 5 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 724,446 12,126,126,460 Rls. 276,592 $
181 2 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 670,419 12,037,074,000 Rls. 286,597 $
182 2 1397 شلمچه عراق 68118900 0/اشياء ساخته شده از سيمان و پنبهکنسوز، از سيمان و سلولز و همانند. 195,755 12,024,810,000 Rls. 286,305 $
183 4 1397 شلمچه عراق 68118900 0/اشياء ساخته شده از سيمان و پنبهکنسوز، از سيمان و سلولز و همانند. 229,191 11,895,727,400 Rls. 275,126 $
184 6 1397 شلمچه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 764,396 11,887,680,000 Rls. 283,040 $
185 12 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 108,800 11,859,287,040 Rls. 130,560 $
186 12 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 130,498 11,824,374,823 Rls. 132,248 $
187 9 1397 شلمچه عراق 73051200 لوله ا زآهن يافولاد، جوش دا ده ا زدرا زا(غير ازرديف 73051100) بامقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406، براي استفاده درخطوط نفت وگاز 179,710 11,794,818,085 Rls. 133,883 $
188 9 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 741,160 11,768,186,496 Rls. 133,408 $
189 10 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 800,000 11,755,320,000 Rls. 120,000 $
190 9 1397 شلمچه عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 3,101,356 11,673,753,050 Rls. 133,383 $
191 10 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 15,028 11,461,437,000 Rls. 117,000 $
192 10 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 116,398 11,415,290,961 Rls. 129,324 $
193 9 1397 شلمچه عراق 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 646,760 11,410,398,624 Rls. 129,352 $
194 12 1397 شلمچه عراق 08055020 لیمو تازه 460,000 11,285,480,000 Rls. 125,000 $
195 5 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 510,000 11,242,950,000 Rls. 255,000 $
196 9 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 97,649 11,222,367,407 Rls. 128,611 $
197 7 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 660,000 11,088,000,000 Rls. 264,000 $
198 10 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 347,088 10,943,775,040 Rls. 128,551 $
199 11 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 1,562,296 10,879,304,103 Rls. 125,871 $
200 9 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 823,400 10,848,144,000 Rls. 123,510 $
مجموع کل
1,626,463,031,588 ريال
مجموع کل
30,885,666 دلار