آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1397 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 546,433 10,097,850,000 Rls. 240,425 $
202 2 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 108,695 10,043,443,200 Rls. 239,130 $
203 7 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,161,100 9,964,878,000 Rls. 237,259 $
204 3 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 205,585 9,950,857,920 Rls. 236,382 $
205 11 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 296,000 9,910,522,252 Rls. 118,400 $
206 11 1397 تبريز عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 216,000 9,863,253,360 Rls. 114,480 $
207 9 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 119,740 9,747,078,762 Rls. 112,429 $
208 8 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 20,385 9,746,532,810 Rls. 132,851 $
209 6 1397 تبريز عراق 27132000 قيرنفت 730,140 9,732,744,000 Rls. 231,732 $
210 6 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 122,897 9,650,718,000 Rls. 229,779 $
211 4 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 531,480 9,590,971,060 Rls. 225,881 $
212 5 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,078,605 9,446,146,500 Rls. 219,138 $
213 8 1397 تبريز عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 37,672 9,362,530,051 Rls. 109,249 $
214 1 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 138,768 9,356,077,922 Rls. 230,100 $
215 10 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 110,313 9,254,533,271 Rls. 99,556 $
216 11 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 122,206 9,200,767,534 Rls. 108,351 $
217 2 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 93,707 9,171,540,000 Rls. 218,370 $
218 8 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 739,185 9,146,968,791 Rls. 136,896 $
219 5 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 55,240 9,025,218,620 Rls. 212,765 $
220 4 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 51,750 8,916,600,000 Rls. 210,000 $
221 3 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 221,473 8,854,066,037 Rls. 210,416 $
222 10 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 503,960 8,724,140,873 Rls. 102,149 $
223 3 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,006,125 8,624,942,500 Rls. 204,611 $
224 6 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 272,760 8,534,652,000 Rls. 203,206 $
225 3 1397 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 793,053 8,349,093,780 Rls. 198,263 $
226 1 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 101,612 8,339,869,307 Rls. 208,005 $
227 11 1397 تبريز عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 64,698 8,288,940,450 Rls. 96,578 $
228 4 1397 تبريز عراق 85013190 سايرالكتروموتورها و ژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجز رديف 85013110 54,968 8,197,620,000 Rls. 190,200 $
229 9 1397 تبريز عراق 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 37,533 8,152,756,086 Rls. 92,393 $
230 4 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 94,591 8,128,981,710 Rls. 190,881 $
231 10 1397 تبريز عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 58,945 7,993,965,000 Rls. 89,547 $
232 5 1397 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 92,190 7,972,694,400 Rls. 184,380 $
233 7 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 85,192 7,871,749,200 Rls. 187,423 $
234 11 1397 تبريز عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 66,768 7,805,793,555 Rls. 90,721 $
235 5 1397 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 60,790 7,801,492,800 Rls. 182,370 $
236 11 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 88,320 7,745,958,122 Rls. 92,903 $
237 9 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 43,138 7,730,943,440 Rls. 86,276 $
238 10 1397 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 334,160 7,629,366,909 Rls. 83,579 $
239 10 1397 تبريز عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 37,920 7,581,823,392 Rls. 83,424 $
240 6 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 871,680 7,495,782,000 Rls. 178,471 $
241 8 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 321,345 7,250,696,716 Rls. 120,085 $
242 9 1397 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 183,170 7,232,672,253 Rls. 80,592 $
243 2 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 177,501 7,014,798,000 Rls. 167,019 $
244 5 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 64,354 6,952,032,670 Rls. 160,778 $
245 1 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 842,105 6,950,284,420 Rls. 171,931 $
246 2 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 208,900 6,892,914,000 Rls. 164,117 $
247 2 1397 تبريز عراق 04015010 شرح نامشخص 54,223 6,832,098,000 Rls. 162,669 $
248 11 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 227,770 6,773,988,147 Rls. 79,724 $
249 4 1397 تبريز عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 120,000 6,688,968,000 Rls. 156,000 $
250 10 1397 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتر از 50 ليتر 36,899 6,685,075,559 Rls. 70,119 $
251 6 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 93,500 6,569,850,000 Rls. 156,425 $
252 10 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 186,815 6,545,788,914 Rls. 74,726 $
253 9 1397 تبريز عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 46,000 6,492,403,200 Rls. 73,600 $
254 1 1397 تبريز عراق 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 32,300 6,339,060,000 Rls. 162,000 $
255 11 1397 تبريز عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,835 6,222,583,170 Rls. 68,505 $
256 10 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 26,650 6,062,572,875 Rls. 66,625 $
257 7 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 65,519 6,053,922,000 Rls. 144,141 $
258 5 1397 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 45,823 5,987,697,650 Rls. 137,471 $
259 5 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 66,514 5,971,790,960 Rls. 137,709 $
260 9 1397 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 464,950 5,614,297,018 Rls. 63,697 $
261 10 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 25,437 5,610,934,654 Rls. 61,738 $
262 10 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 39,682 5,514,630,400 Rls. 66,177 $
263 5 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 56,341 5,311,538,254 Rls. 123,951 $
264 8 1397 تبريز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,307 5,295,255,511 Rls. 61,789 $
265 8 1397 تبريز عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 122,430 5,283,409,125 Rls. 75,996 $
266 6 1397 تبريز عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 41,870 5,275,620,000 Rls. 125,610 $
267 11 1397 تبريز عراق 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 45,634 5,195,814,898 Rls. 63,462 $
268 1 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 41,192 5,190,192,000 Rls. 123,576 $
269 2 1397 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 41,010 5,167,470,000 Rls. 123,035 $
270 1 1397 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 40,996 5,165,496,000 Rls. 122,988 $
271 11 1397 تبريز عراق 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 100,050 5,135,720,924 Rls. 64,030 $
272 7 1397 تبريز عراق 04090000 عسل طبيعي 12,810 5,068,140,000 Rls. 120,670 $
273 9 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 33,450 5,067,378,618 Rls. 59,065 $
274 1 1397 تبريز عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,500 5,017,950,000 Rls. 119,475 $
275 11 1397 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 19,700 5,001,418,860 Rls. 59,100 $
276 11 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 28,585 4,977,764,251 Rls. 57,173 $
277 10 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 46,750 4,937,838,122 Rls. 59,232 $
278 7 1397 تبريز عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 182,334 4,916,436,000 Rls. 117,058 $
279 7 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 54,276 4,912,530,000 Rls. 116,965 $
280 4 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 97,740 4,804,912,980 Rls. 112,401 $
281 11 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 138,130 4,804,009,897 Rls. 55,384 $
282 4 1397 تبريز عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 72,000 4,803,926,400 Rls. 112,320 $
283 5 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 145,295 4,797,069,880 Rls. 109,300 $
284 4 1397 تبريز عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 113,430 4,786,955,300 Rls. 111,705 $
285 2 1397 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 37,932 4,779,432,000 Rls. 113,796 $
286 11 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 27,128 4,778,511,130 Rls. 55,612 $
287 3 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 539,825 4,775,130,850 Rls. 113,292 $
288 11 1397 تبريز عراق 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 85 4,770,275,004 Rls. 59,743 $
289 5 1397 تبريز عراق 27132000 قيرنفت 373,680 4,755,408,000 Rls. 113,224 $
290 9 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,751 4,674,983,246 Rls. 54,657 $
291 2 1397 تبريز عراق 72085410 محصولات ازآهن يا فولادغير ممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار با پهناي 600mm يا بيشتربا عرض بيش از 1850mm وضخامت 5/2 تا 3 ميلي متر 260,945 4,657,884,000 Rls. 110,902 $
292 6 1397 تبريز عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 84,240 4,631,802,000 Rls. 110,281 $
293 3 1397 تبريز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,921 4,627,770,530 Rls. 109,965 $
294 4 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 43,463 4,625,028,560 Rls. 108,658 $
295 10 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 30,903 4,598,551,283 Rls. 50,274 $
296 11 1397 تبريز عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 23,060 4,592,369,945 Rls. 53,395 $
297 2 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 4,581,213,000 Rls. 109,076 $
298 5 1397 تبريز عراق 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 26,830 4,559,757,000 Rls. 104,822 $
299 3 1397 تبريز عراق 04015010 شرح نامشخص 36,000 4,544,640,000 Rls. 108,000 $
300 9 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 130,345 4,533,119,362 Rls. 52,588 $
مجموع کل
680,665,645,150 ريال
مجموع کل
12,687,386 دلار