آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 1,375,850 11,731,314,000 Rls. 279,317 $
202 10 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 235,290 11,648,257,795 Rls. 129,784 $
203 3 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 115,842 11,531,831,556 Rls. 273,465 $
204 12 1397 تبريز عراق 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج، گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غير ازمربع). 293,050 11,351,776,914 Rls. 129,873 $
205 9 1397 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتر از 50 ليتر 68,900 11,239,153,644 Rls. 127,953 $
206 3 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 348,440 11,235,509,017 Rls. 266,556 $
207 12 1397 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 242,060 11,213,457,300 Rls. 123,450 $
208 6 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 88,775 11,185,650,000 Rls. 266,325 $
209 10 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 60,387 11,160,523,133 Rls. 123,906 $
210 3 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 475,168 11,042,102,700 Rls. 261,342 $
211 9 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 65,869 11,025,635,118 Rls. 127,395 $
212 4 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 468,350 10,956,947,560 Rls. 257,590 $
213 6 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,267,870 10,887,198,000 Rls. 259,219 $
214 12 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 108,069 10,649,729,291 Rls. 120,352 $
215 6 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 123,945 10,633,644,000 Rls. 253,182 $
216 6 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 114,909 10,617,574,800 Rls. 252,799 $
217 1 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 767,300 10,581,292,104 Rls. 268,552 $
218 8 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 97,151 10,476,880,860 Rls. 140,109 $
219 4 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 5/0 mm يابيشتر روکش، آبکاري يااندود شده باقلع 396,795 10,447,078,180 Rls. 246,013 $
220 10 1397 تبريز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 39,087 10,375,022,629 Rls. 113,349 $
221 11 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 96,780 10,326,988,229 Rls. 126,269 $
222 7 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,195,065 10,173,954,000 Rls. 242,237 $
223 8 1397 تبريز عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 98,496 10,160,478,000 Rls. 115,891 $
224 7 1397 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 546,433 10,097,850,000 Rls. 240,425 $
225 2 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 108,695 10,043,443,200 Rls. 239,130 $
226 7 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,161,100 9,964,878,000 Rls. 237,259 $
227 3 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 205,585 9,950,857,920 Rls. 236,382 $
228 11 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 296,000 9,910,522,252 Rls. 118,400 $
229 11 1397 تبريز عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 216,000 9,863,253,360 Rls. 114,480 $
230 9 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 119,740 9,747,078,762 Rls. 112,429 $
231 8 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 20,385 9,746,532,810 Rls. 132,851 $
232 6 1397 تبريز عراق 27132000 قيرنفت 730,140 9,732,744,000 Rls. 231,732 $
233 12 1397 تبريز عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 36,708 9,665,516,846 Rls. 110,127 $
234 6 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 122,897 9,650,718,000 Rls. 229,779 $
235 4 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 531,480 9,590,971,060 Rls. 225,881 $
236 5 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,078,605 9,446,146,500 Rls. 219,138 $
237 8 1397 تبريز عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 37,672 9,362,530,051 Rls. 109,249 $
238 1 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 138,768 9,356,077,922 Rls. 230,100 $
239 10 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 110,313 9,254,533,271 Rls. 99,556 $
240 12 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 488,210 9,230,509,697 Rls. 103,968 $
241 11 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 122,206 9,200,767,534 Rls. 108,351 $
242 2 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 93,707 9,171,540,000 Rls. 218,370 $
243 8 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 739,185 9,146,968,791 Rls. 136,896 $
244 5 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 55,240 9,025,218,620 Rls. 212,765 $
245 4 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 51,750 8,916,600,000 Rls. 210,000 $
246 3 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 221,473 8,854,066,037 Rls. 210,416 $
247 10 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 503,960 8,724,140,873 Rls. 102,149 $
248 3 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,006,125 8,624,942,500 Rls. 204,611 $
249 6 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 272,760 8,534,652,000 Rls. 203,206 $
250 3 1397 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 793,053 8,349,093,780 Rls. 198,263 $
251 1 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 101,612 8,339,869,307 Rls. 208,005 $
252 11 1397 تبريز عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 64,698 8,288,940,450 Rls. 96,578 $
253 4 1397 تبريز عراق 85013190 سايرالكتروموتورها و ژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجز رديف 85013110 54,968 8,197,620,000 Rls. 190,200 $
254 9 1397 تبريز عراق 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 37,533 8,152,756,086 Rls. 92,393 $
255 4 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 94,591 8,128,981,710 Rls. 190,881 $
256 10 1397 تبريز عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 58,945 7,993,965,000 Rls. 89,547 $
257 5 1397 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 92,190 7,972,694,400 Rls. 184,380 $
258 7 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 85,192 7,871,749,200 Rls. 187,423 $
259 11 1397 تبريز عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 66,768 7,805,793,555 Rls. 90,721 $
260 5 1397 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 60,790 7,801,492,800 Rls. 182,370 $
261 12 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 96,768 7,752,611,216 Rls. 87,092 $
262 11 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 88,320 7,745,958,122 Rls. 92,903 $
263 9 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 43,138 7,730,943,440 Rls. 86,276 $
264 10 1397 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 334,160 7,629,366,909 Rls. 83,579 $
265 10 1397 تبريز عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 37,920 7,581,823,392 Rls. 83,424 $
266 12 1397 تبريز عراق 84183000 فريزرها از نوع صندوقي، به گنجايش حدا کثر800ليتر 17,524 7,577,842,280 Rls. 85,910 $
267 6 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 871,680 7,495,782,000 Rls. 178,471 $
268 8 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 321,345 7,250,696,716 Rls. 120,085 $
269 9 1397 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 183,170 7,232,672,253 Rls. 80,592 $
270 2 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 177,501 7,014,798,000 Rls. 167,019 $
271 5 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 64,354 6,952,032,670 Rls. 160,778 $
272 1 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 842,105 6,950,284,420 Rls. 171,931 $
273 12 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 22,843 6,919,770,627 Rls. 79,953 $
274 2 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 208,900 6,892,914,000 Rls. 164,117 $
275 12 1397 تبريز عراق 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 20,150 6,892,311,530 Rls. 74,555 $
276 2 1397 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 54,223 6,832,098,000 Rls. 162,669 $
277 12 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 38,913 6,798,046,637 Rls. 77,827 $
278 11 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 227,770 6,773,988,147 Rls. 79,724 $
279 4 1397 تبريز عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 120,000 6,688,968,000 Rls. 156,000 $
280 10 1397 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتر از 50 ليتر 36,899 6,685,075,559 Rls. 70,119 $
281 6 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 93,500 6,569,850,000 Rls. 156,425 $
282 10 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 186,815 6,545,788,914 Rls. 74,726 $
283 9 1397 تبريز عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 46,000 6,492,403,200 Rls. 73,600 $
284 12 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 36,256 6,491,166,852 Rls. 74,491 $
285 12 1397 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتر از 50 ليتر 27,304 6,409,090,784 Rls. 72,593 $
286 1 1397 تبريز عراق 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 32,300 6,339,060,000 Rls. 162,000 $
287 11 1397 تبريز عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,835 6,222,583,170 Rls. 68,505 $
288 10 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 26,650 6,062,572,875 Rls. 66,625 $
289 7 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 65,519 6,053,922,000 Rls. 144,141 $
290 5 1397 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 45,823 5,987,697,650 Rls. 137,471 $
291 5 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 66,514 5,971,790,960 Rls. 137,709 $
292 12 1397 تبريز عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 27,270 5,963,438,195 Rls. 67,595 $
293 12 1397 تبريز عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 84,428 5,927,825,687 Rls. 67,541 $
294 12 1397 تبريز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 186,590 5,867,909,382 Rls. 66,914 $
295 12 1397 تبريز عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,102,553 5,833,238,547 Rls. 66,451 $
296 12 1397 تبريز عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,403 5,811,204,448 Rls. 65,821 $
297 12 1397 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 21,615 5,799,176,715 Rls. 64,845 $
298 9 1397 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 464,950 5,614,297,018 Rls. 63,697 $
299 10 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 25,437 5,610,934,654 Rls. 61,738 $
300 10 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 39,682 5,514,630,400 Rls. 66,177 $
مجموع کل
848,854,580,493 ريال
مجموع کل
14,835,427 دلار