آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 2,161,225 25,963,743,570 Rls. 645,959 $
102 3 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 360,000 25,708,474,856 Rls. 609,711 $
103 6 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 530,403 25,618,530,000 Rls. 609,965 $
104 1 1397 تبريز عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 585,000 25,383,779,100 Rls. 666,945 $
105 4 1397 تبريز عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 472,500 25,041,621,150 Rls. 585,495 $
106 11 1397 تبريز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 101,601 25,023,018,130 Rls. 294,643 $
107 6 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,692,600 24,881,010,000 Rls. 592,405 $
108 9 1397 تبريز عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 128,462 24,721,259,690 Rls. 281,259 $
109 2 1397 تبريز عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 438,386 24,520,062,000 Rls. 583,811 $
110 5 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 248,143 24,170,854,100 Rls. 560,978 $
111 10 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 1,225,440 23,712,792,776 Rls. 257,372 $
112 10 1397 تبريز عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 270,000 23,341,033,710 Rls. 280,260 $
113 4 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 704,170 22,974,148,280 Rls. 538,691 $
114 4 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 2,563,970 22,690,604,250 Rls. 530,200 $
115 10 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,184,205 22,675,763,186 Rls. 245,334 $
116 3 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,347,912 22,470,145,043 Rls. 533,361 $
117 10 1397 تبريز عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 118,864 21,239,405,675 Rls. 245,606 $
118 4 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 158,850 20,338,527,150 Rls. 476,550 $
119 10 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 52,931 20,195,166,093 Rls. 219,350 $
120 5 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 2,269,533 20,114,681,990 Rls. 467,409 $
121 5 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 152,050 19,742,109,600 Rls. 456,150 $
122 6 1397 تبريز عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 382,500 19,727,820,000 Rls. 469,710 $
123 2 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 282,038 19,643,064,000 Rls. 467,692 $
124 7 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 298,680 19,616,520,000 Rls. 467,060 $
125 2 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 2,261,405 19,616,394,000 Rls. 467,057 $
126 7 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 266,466 19,611,354,000 Rls. 466,937 $
127 2 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 219,656 19,473,891,360 Rls. 463,663 $
128 1 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 120,000 19,357,440,000 Rls. 480,000 $
129 10 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 85,871 19,315,711,120 Rls. 210,430 $
130 9 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 35,293 19,260,181,722 Rls. 220,281 $
131 3 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,281,500 18,878,392,663 Rls. 448,517 $
132 5 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,232,350 18,474,689,060 Rls. 435,225 $
133 11 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,077,030 18,449,898,793 Rls. 219,727 $
134 8 1397 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 711,390 18,392,385,064 Rls. 295,166 $
135 4 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 186,114 18,162,212,904 Rls. 425,326 $
136 2 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 140,820 17,743,320,000 Rls. 422,460 $
137 11 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 498,480 17,433,840,556 Rls. 205,876 $
138 11 1397 تبريز عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 250,855 17,236,194,860 Rls. 200,684 $
139 6 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 179,731 17,052,210,000 Rls. 406,005 $
140 11 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 932,135 17,003,331,162 Rls. 192,184 $
141 4 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 937,770 16,991,173,240 Rls. 398,798 $
142 9 1397 تبريز عراق 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 80,132 16,834,109,890 Rls. 191,113 $
143 9 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 883,155 16,398,824,167 Rls. 183,966 $
144 4 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 192,000 16,365,120,000 Rls. 384,000 $
145 7 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 61,942 16,348,332,000 Rls. 389,246 $
146 3 1397 تبريز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 182,955 16,073,573,351 Rls. 381,481 $
147 9 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 127,748 16,068,514,570 Rls. 179,535 $
148 7 1397 تبريز عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 132,350 16,046,184,000 Rls. 382,052 $
149 2 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 856,285 15,999,900,000 Rls. 380,950 $
150 9 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 70,764 15,475,610,427 Rls. 184,689 $
151 1 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 173,055 15,383,666,871 Rls. 381,776 $
152 10 1397 تبريز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 58,355 15,371,449,209 Rls. 169,402 $
153 11 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 923,415 15,354,048,255 Rls. 188,763 $
154 6 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 664,500 15,349,950,000 Rls. 365,475 $
155 2 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,772,120 15,264,354,000 Rls. 363,437 $
156 2 1397 تبريز عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 315,000 15,148,350,000 Rls. 360,674 $
157 6 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 65,103 15,024,030,000 Rls. 357,715 $
158 9 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 31,708 14,859,249,641 Rls. 170,644 $
159 7 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 86,410 14,817,600,000 Rls. 352,800 $
160 5 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 296,430 14,752,786,800 Rls. 340,895 $
161 8 1397 تبريز عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 251,720 14,376,388,425 Rls. 184,454 $
162 3 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 168,000 14,152,320,000 Rls. 336,000 $
163 6 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 1,596,450 13,991,670,000 Rls. 333,135 $
164 3 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 778,594 13,934,070,966 Rls. 330,906 $
165 9 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 753,485 13,813,154,303 Rls. 159,195 $
166 6 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 110,072 13,551,174,000 Rls. 322,647 $
167 11 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 44,088 13,525,202,298 Rls. 154,735 $
168 3 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 5/0 mm يابيشتر روکش، آبکاري يااندود شده باقلع 512,005 13,250,189,466 Rls. 314,392 $
169 9 1397 تبريز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 52,754 13,236,948,676 Rls. 152,987 $
170 8 1397 تبريز عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 116,171 13,074,188,033 Rls. 175,578 $
171 11 1397 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 290,590 12,975,058,200 Rls. 148,200 $
172 6 1397 تبريز عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 132,110 12,698,994,000 Rls. 302,357 $
173 3 1397 تبريز عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 97,950 12,681,000,000 Rls. 300,000 $
174 10 1397 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 300,700 12,414,551,080 Rls. 132,301 $
175 5 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 97,477 12,387,519,020 Rls. 284,071 $
176 2 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 5/0 mm يابيشتر روکش، آبکاري يااندود شده باقلع 544,128 12,307,806,000 Rls. 293,043 $
177 3 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 128,530 11,914,690,550 Rls. 282,766 $
178 9 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 222,230 11,895,674,277 Rls. 132,633 $
179 4 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 125,545 11,778,493,850 Rls. 276,198 $
180 4 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,342,015 11,751,886,870 Rls. 274,621 $
181 7 1397 تبريز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 1,375,850 11,731,314,000 Rls. 279,317 $
182 10 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 235,290 11,648,257,795 Rls. 129,784 $
183 3 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 115,842 11,531,831,556 Rls. 273,465 $
184 9 1397 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتر از 50 ليتر 68,900 11,239,153,644 Rls. 127,953 $
185 3 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 348,440 11,235,509,017 Rls. 266,556 $
186 6 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 88,775 11,185,650,000 Rls. 266,325 $
187 10 1397 تبريز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 60,387 11,160,523,133 Rls. 123,906 $
188 3 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 475,168 11,042,102,700 Rls. 261,342 $
189 9 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 65,869 11,025,635,118 Rls. 127,395 $
190 4 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 468,350 10,956,947,560 Rls. 257,590 $
191 6 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,267,870 10,887,198,000 Rls. 259,219 $
192 6 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 123,945 10,633,644,000 Rls. 253,182 $
193 6 1397 تبريز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 114,909 10,617,574,800 Rls. 252,799 $
194 1 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 767,300 10,581,292,104 Rls. 268,552 $
195 8 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 97,151 10,476,880,860 Rls. 140,109 $
196 4 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 5/0 mm يابيشتر روکش، آبکاري يااندود شده باقلع 396,795 10,447,078,180 Rls. 246,013 $
197 10 1397 تبريز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 39,087 10,375,022,629 Rls. 113,349 $
198 11 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 96,780 10,326,988,229 Rls. 126,269 $
199 7 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,195,065 10,173,954,000 Rls. 242,237 $
200 8 1397 تبريز عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 98,496 10,160,478,000 Rls. 115,891 $
مجموع کل
1,636,050,423,373 ريال
مجموع کل
31,774,337 دلار