آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 باشماق عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 105,506 36,238,326,860 Rls. 416,902 $
202 10 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,848,779 36,204,960,210 Rls. 405,486 $
203 1 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,433,906 35,593,412,476 Rls. 908,898 $
204 9 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 1,048,274 35,404,602,803 Rls. 424,591 $
205 6 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 306,333 35,320,068,000 Rls. 840,954 $
206 9 1397 باشماق عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 88,498 35,309,095,741 Rls. 403,374 $
207 9 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,139,635 35,262,023,026 Rls. 406,321 $
208 8 1397 باشماق عراق 04090000 عسل طبيعي 62,182 34,907,577,701 Rls. 490,619 $
209 10 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 71,703 34,672,575,395 Rls. 368,252 $
210 1 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 280,890 34,650,380,502 Rls. 842,670 $
211 10 1397 باشماق عراق 04031090 ماست 331,221 34,423,292,065 Rls. 376,045 $
212 11 1397 باشماق عراق 84339090 اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ... 97,412 34,327,994,000 Rls. 413,320 $
213 7 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 278,105 34,162,296,000 Rls. 813,388 $
214 6 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 305,450 34,128,066,000 Rls. 812,573 $
215 8 1397 باشماق عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 300,055 34,114,989,808 Rls. 528,969 $
216 8 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,348,154 33,885,416,722 Rls. 476,135 $
217 8 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 600,653 33,833,880,658 Rls. 567,048 $
218 2 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 959,982 33,683,202,000 Rls. 801,981 $
219 10 1397 باشماق عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,724,794 33,595,833,911 Rls. 346,794 $
220 6 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 66,814 33,533,010,000 Rls. 798,405 $
221 2 1397 باشماق عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 148,600 33,385,590,000 Rls. 794,895 $
222 10 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,000,594 33,264,975,240 Rls. 368,251 $
223 8 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,274,210 33,182,923,206 Rls. 407,822 $
224 8 1397 باشماق عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 201,697 33,002,303,826 Rls. 539,968 $
225 9 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 34,040 32,473,127,545 Rls. 376,071 $
226 12 1397 باشماق عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 81,137 32,344,844,710 Rls. 368,085 $
227 5 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 360,173 32,332,973,110 Rls. 749,665 $
228 8 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 182,782 32,316,389,640 Rls. 486,345 $
229 7 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 59,953 32,256,042,000 Rls. 768,001 $
230 6 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 127,751 31,917,952,920 Rls. 759,951 $
231 4 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 336,457 31,746,965,010 Rls. 742,598 $
232 12 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 992,714 31,739,538,126 Rls. 361,219 $
233 1 1397 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 1,483,176 31,693,306,929 Rls. 815,556 $
234 11 1397 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 50,248 31,638,122,657 Rls. 375,022 $
235 8 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,978,005 31,547,511,955 Rls. 526,410 $
236 10 1397 باشماق عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 743,689 31,217,807,537 Rls. 348,042 $
237 2 1397 باشماق عراق 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 76,425 30,974,034,000 Rls. 737,477 $
238 8 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 142,446 30,959,937,300 Rls. 416,929 $
239 5 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 72,524 30,874,553,880 Rls. 717,374 $
240 1 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 257,880 30,872,276,260 Rls. 773,740 $
241 11 1397 باشماق عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 132,144 30,826,805,197 Rls. 369,638 $
242 4 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 209,179 30,749,596,940 Rls. 718,466 $
243 6 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 608,225 30,675,960,000 Rls. 730,380 $
244 9 1397 باشماق عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 72,954 30,651,060,317 Rls. 350,846 $
245 7 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 212,142 30,483,180,000 Rls. 725,790 $
246 12 1397 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 461,472 30,325,813,220 Rls. 342,879 $
247 10 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 27,885 30,319,970,408 Rls. 332,726 $
248 3 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 72,835 30,210,551,826 Rls. 716,259 $
249 11 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 68,529 30,111,269,923 Rls. 364,100 $
250 11 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 989,446 29,881,446,663 Rls. 359,425 $
251 3 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 3,543,887 29,745,175,040 Rls. 708,123 $
252 8 1397 باشماق عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 197,973 29,675,620,875 Rls. 409,484 $
253 7 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 232,767 29,189,034,000 Rls. 694,977 $
254 12 1397 باشماق عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 293,546 28,945,681,930 Rls. 324,404 $
255 12 1397 باشماق عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 326,380 28,883,667,204 Rls. 325,283 $
256 8 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 816,870 28,240,382,829 Rls. 337,405 $
257 12 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 661,648 28,109,039,695 Rls. 312,991 $
258 11 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 17,026 27,990,426,290 Rls. 326,520 $
259 2 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 194,653 27,837,642,000 Rls. 662,801 $
260 3 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,224 27,815,665,658 Rls. 660,539 $
261 11 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 910,250 27,649,573,112 Rls. 326,857 $
262 2 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 109,424 27,574,848,000 Rls. 656,544 $
263 2 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 218,779 27,478,122,000 Rls. 654,241 $
264 11 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 60,599 27,444,931,130 Rls. 324,638 $
265 8 1397 باشماق عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 113,388 27,296,394,502 Rls. 475,670 $
266 12 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 191,398 27,265,931,339 Rls. 305,448 $
267 1 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 980,844 26,885,324,660 Rls. 654,507 $
268 2 1397 باشماق عراق 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از الياف غيريکسره سنتتيک، که در جاي ديگرگفته نشده. 45,733 26,695,074,000 Rls. 635,597 $
269 3 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 768,466 26,301,602,221 Rls. 624,205 $
270 10 1397 باشماق عراق 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,466 26,004,279,379 Rls. 275,833 $
271 4 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 50,537 25,919,814,840 Rls. 606,444 $
272 12 1397 باشماق عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 156,006 25,902,259,154 Rls. 289,951 $
273 3 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,227,626 25,788,864,350 Rls. 613,810 $
274 2 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 199,060 25,607,400,000 Rls. 609,700 $
275 8 1397 باشماق عراق 04031090 ماست 373,384 25,568,523,545 Rls. 377,457 $
276 6 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 210,309 25,544,694,000 Rls. 608,207 $
277 5 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,534,340 25,486,839,280 Rls. 597,033 $
278 11 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 156,968 25,458,100,938 Rls. 311,891 $
279 3 1397 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 370,351 25,319,738,010 Rls. 601,991 $
280 8 1397 باشماق عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 75,271 25,305,248,133 Rls. 362,404 $
281 4 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 220,368 25,034,259,320 Rls. 585,584 $
282 8 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 496,140 25,032,666,540 Rls. 321,309 $
283 9 1397 باشماق عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 62,381 24,975,752,480 Rls. 288,134 $
284 11 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 162,959 24,881,348,830 Rls. 303,935 $
285 7 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 212,894 24,478,230,000 Rls. 582,815 $
286 12 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 180,129 24,452,159,494 Rls. 277,648 $
287 9 1397 باشماق عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 35,457 24,452,047,628 Rls. 279,806 $
288 10 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 268,233 24,274,780,681 Rls. 268,233 $
289 9 1397 باشماق عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 86,903 24,243,801,118 Rls. 283,010 $
290 7 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 332,257 24,155,107,200 Rls. 575,122 $
291 5 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 562,388 23,935,311,800 Rls. 562,437 $
292 2 1397 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 55,270 23,916,564,000 Rls. 569,442 $
293 12 1397 باشماق عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 230,955 23,672,891,155 Rls. 266,148 $
294 10 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,559 23,492,867,716 Rls. 255,353 $
295 5 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 142,888 23,484,096,560 Rls. 543,304 $
296 2 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,622,809 23,439,388,341 Rls. 558,845 $
297 12 1397 باشماق عراق 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 1,833,130 23,372,510,248 Rls. 256,646 $
298 7 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 911,436 23,154,600,000 Rls. 551,300 $
299 10 1397 باشماق عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 81,905 23,135,038,795 Rls. 254,081 $
300 7 1397 باشماق عراق 07132010 لپه 228,056 23,131,920,000 Rls. 550,760 $
مجموع کل
2,930,873,074,243 ريال
مجموع کل
50,695,521 دلار