آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 باشماق عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 7,305,001 57,734,418,000 Rls. 1,374,629 $
102 7 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 815,725 57,710,268,000 Rls. 1,374,054 $
103 6 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 390,376 56,809,158,000 Rls. 1,352,599 $
104 5 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 394,078 56,608,892,880 Rls. 1,308,635 $
105 8 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 1,921,258 55,519,954,784 Rls. 764,067 $
106 9 1397 باشماق عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 214,366 55,473,867,906 Rls. 645,267 $
107 11 1397 باشماق عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 107,601 55,206,029,496 Rls. 643,136 $
108 7 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 430,161 54,296,088,000 Rls. 1,292,764 $
109 5 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,077,569 53,899,246,180 Rls. 1,245,623 $
110 10 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 257,418 53,435,571,652 Rls. 601,763 $
111 5 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 425,539 53,337,800,280 Rls. 1,226,688 $
112 11 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 268,185 53,080,208,075 Rls. 629,833 $
113 7 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 6,243,173 52,349,052,000 Rls. 1,246,406 $
114 10 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 140,712 52,021,759,821 Rls. 566,852 $
115 1 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 132,312 51,808,537,440 Rls. 1,249,380 $
116 4 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 96,636 51,703,112,330 Rls. 1,213,850 $
117 9 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 325,191 50,975,856,154 Rls. 591,497 $
118 6 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,925,925 50,651,790,000 Rls. 1,205,995 $
119 7 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 402,679 50,591,394,000 Rls. 1,204,557 $
120 7 1397 باشماق عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 921,996 50,545,038,600 Rls. 1,203,453 $
121 10 1397 باشماق عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 306,275 50,120,010,703 Rls. 547,951 $
122 2 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 2,386,342 50,113,098,000 Rls. 1,193,169 $
123 5 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 391,910 49,857,591,400 Rls. 1,151,870 $
124 9 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 584,896 49,759,125,347 Rls. 577,113 $
125 8 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 442,514 49,294,680,195 Rls. 750,007 $
126 9 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,405,913 48,739,135,120 Rls. 548,628 $
127 3 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,132,833 48,489,421,957 Rls. 1,152,088 $
128 11 1397 باشماق عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 329,174 48,255,568,957 Rls. 576,411 $
129 4 1397 باشماق عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 816,750 48,061,542,700 Rls. 1,115,117 $
130 9 1397 باشماق عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 993,994 47,115,800,438 Rls. 537,615 $
131 6 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 2,889,382 47,070,374,400 Rls. 1,120,723 $
132 11 1397 باشماق عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,152,900 47,013,033,130 Rls. 551,983 $
133 4 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,878,509 46,968,675,430 Rls. 1,101,645 $
134 8 1397 باشماق عراق 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 59,096 46,927,808,750 Rls. 678,832 $
135 11 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 2,108,058 46,550,602,452 Rls. 552,552 $
136 11 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 582,125 46,517,334,153 Rls. 546,008 $
137 8 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 459,247 46,398,280,515 Rls. 889,149 $
138 11 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 133,521 46,373,353,550 Rls. 565,279 $
139 10 1397 باشماق عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 3,007,986 46,288,094,268 Rls. 504,006 $
140 9 1397 باشماق عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 332,412 46,238,359,447 Rls. 527,677 $
141 5 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,829,079 46,043,172,310 Rls. 1,080,725 $
142 9 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,452,385 45,214,274,260 Rls. 521,475 $
143 9 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 175,822 45,087,670,650 Rls. 515,884 $
144 7 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 280,759 44,940,084,000 Rls. 1,070,002 $
145 9 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 25,848 44,544,859,540 Rls. 504,638 $
146 4 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 1,325,300 44,400,130,280 Rls. 1,039,648 $
147 8 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 239,348 44,322,966,884 Rls. 615,213 $
148 9 1397 باشماق عراق 08061000 انگور تازه 813,624 44,298,987,731 Rls. 520,910 $
149 7 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,684,387 43,488,459,000 Rls. 1,035,439 $
150 4 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 344,090 43,461,562,230 Rls. 1,017,825 $
151 8 1397 باشماق عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 170,792 42,800,154,985 Rls. 603,872 $
152 10 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 152,323 42,301,230,706 Rls. 460,438 $
153 9 1397 باشماق عراق 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 38,622 42,070,771,067 Rls. 485,488 $
154 9 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 167,355 41,351,848,053 Rls. 471,576 $
155 1 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 299,710 40,866,654,342 Rls. 1,064,063 $
156 9 1397 باشماق عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 77,999 40,555,109,616 Rls. 448,535 $
157 9 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 723,117 40,249,327,285 Rls. 459,368 $
158 5 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 323,266 40,206,735,960 Rls. 926,041 $
159 3 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 316,100 39,967,579,500 Rls. 948,300 $
160 7 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,769,755 39,760,875,000 Rls. 946,688 $
161 7 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 409,096 39,519,690,000 Rls. 940,945 $
162 4 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 308,107 39,483,760,860 Rls. 924,321 $
163 9 1397 باشماق عراق 04031090 ماست 410,371 39,456,271,374 Rls. 451,057 $
164 6 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 318,305 39,296,292,000 Rls. 935,626 $
165 8 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 53,455 38,628,880,671 Rls. 585,784 $
166 9 1397 باشماق عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,069,158 38,050,699,995 Rls. 431,022 $
167 9 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 72,054 37,939,425,252 Rls. 428,274 $
168 8 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,139,596 37,868,106,602 Rls. 558,604 $
169 8 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 199,462 37,401,505,791 Rls. 563,327 $
170 7 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 292,790 37,216,200,000 Rls. 886,100 $
171 2 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 2,239,510 36,430,177,566 Rls. 882,057 $
172 11 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 174,660 36,242,830,190 Rls. 435,796 $
173 9 1397 باشماق عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 105,506 36,238,326,860 Rls. 416,902 $
174 10 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,848,779 36,204,960,210 Rls. 405,486 $
175 1 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,433,906 35,593,412,476 Rls. 908,898 $
176 9 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 1,048,274 35,404,602,803 Rls. 424,591 $
177 6 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 306,333 35,320,068,000 Rls. 840,954 $
178 9 1397 باشماق عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 88,498 35,309,095,741 Rls. 403,374 $
179 9 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,139,635 35,262,023,026 Rls. 406,321 $
180 8 1397 باشماق عراق 04090000 عسل طبيعي 62,182 34,907,577,701 Rls. 490,619 $
181 10 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 71,703 34,672,575,395 Rls. 368,252 $
182 1 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 280,890 34,650,380,502 Rls. 842,670 $
183 10 1397 باشماق عراق 04031090 ماست 331,221 34,423,292,065 Rls. 376,045 $
184 11 1397 باشماق عراق 84339090 اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ... 97,412 34,327,994,000 Rls. 413,320 $
185 7 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 278,105 34,162,296,000 Rls. 813,388 $
186 6 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 305,450 34,128,066,000 Rls. 812,573 $
187 8 1397 باشماق عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 300,055 34,114,989,808 Rls. 528,969 $
188 8 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,348,154 33,885,416,722 Rls. 476,135 $
189 8 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 600,653 33,833,880,658 Rls. 567,048 $
190 2 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 959,982 33,683,202,000 Rls. 801,981 $
191 10 1397 باشماق عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,724,794 33,595,833,911 Rls. 346,794 $
192 6 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 66,814 33,533,010,000 Rls. 798,405 $
193 2 1397 باشماق عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 148,600 33,385,590,000 Rls. 794,895 $
194 10 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,000,594 33,264,975,240 Rls. 368,251 $
195 8 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,274,210 33,182,923,206 Rls. 407,822 $
196 8 1397 باشماق عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 201,697 33,002,303,826 Rls. 539,968 $
197 9 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 34,040 32,473,127,545 Rls. 376,071 $
198 5 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 360,173 32,332,973,110 Rls. 749,665 $
199 8 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 182,782 32,316,389,640 Rls. 486,345 $
200 7 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 59,953 32,256,042,000 Rls. 768,001 $
مجموع کل
4,298,841,556,655 ريال
مجموع کل
74,821,656 دلار