آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 215,807 316,049,451 Rls. 3,667 $
102 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 240,100 261,870,590 Rls. 5,999 $
103 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 109,390 236,233,773 Rls. 2,727 $
104 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03063300 -- خرچنگ­ها 5,256 223,695,360 Rls. 5,256 $
105 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 23,208 214,452,000 Rls. 5,106 $
106 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 22,570 208,530,000 Rls. 4,965 $
107 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 22,130 204,456,000 Rls. 4,868 $
108 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 69074090 ک ک ک سایر 2,995 196,714,040 Rls. 4,483 $
109 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 134,750 188,982,250 Rls. 2,156 $
110 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 5,555 187,381,260 Rls. 4,444 $
111 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده، به غير از دل و جگر خوراكي ماهي، حتي نمك زده شده ولي غير دودي و ماهي روغن cod 8,660 186,623,000 Rls. 4,330 $
112 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 213,150 152,166,000 Rls. 3,623 $
113 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 53,900 134,539,251 Rls. 1,617 $
114 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 4,400 132,871,200 Rls. 3,164 $
115 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 26,000 124,799,502 Rls. 1,350 $
116 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 17,850 99,992,000 Rls. 2,320 $
117 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 135,000 96,768,675 Rls. 2,295 $
118 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 104,510 80,976,000 Rls. 1,928 $
119 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25070010 کائولن 23,970 40,278,000 Rls. 959 $
120 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 27,000 19,631,430 Rls. 459 $
121 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,830 18,900,000 Rls. 450 $
122 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 200 1,755,200 Rls. 40 $
مجموع کل
3,327,664,982 ريال
مجموع کل
66,206 دلار