آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 3,895,500 208,440,414,000 Rls. 4,962,867 $
2 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,774,000 88,509,571,880 Rls. 2,227,216 $
3 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,632,000 87,685,959,816 Rls. 2,079,168 $
4 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,488,000 81,230,145,840 Rls. 1,926,720 $
5 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,448,000 69,823,359,820 Rls. 1,773,308 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 928,400 59,464,461,980 Rls. 1,412,047 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,008,000 55,369,742,112 Rls. 1,288,879 $
8 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 748,000 48,387,240,000 Rls. 1,122,000 $
9 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 874,500 41,147,645,760 Rls. 1,026,240 $
10 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 744,000 40,539,801,120 Rls. 947,856 $
11 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 528,000 33,818,400,000 Rls. 805,200 $
12 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 572,000 29,480,019,984 Rls. 700,583 $
13 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 562,500 29,342,250,000 Rls. 698,625 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 504,000 28,900,861,500 Rls. 688,115 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 504,000 26,968,032,000 Rls. 642,096 $
16 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 308,000 19,993,413,000 Rls. 486,200 $
17 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 333,245 18,253,818,097 Rls. 433,218 $
18 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 289,150 16,200,825,290 Rls. 375,895 $
19 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 379,560 16,175,897,000 Rls. 379,560 $
20 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 255,750 15,263,642,790 Rls. 362,142 $
21 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 337,040 15,114,792,000 Rls. 359,877 $
22 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 266,172 14,721,221,710 Rls. 346,023 $
23 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 42,497 12,172,802,880 Rls. 289,829 $
24 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعد ازدباغي چرم پارشمينه شده از بز يا بزغاله پشم يا موکنده حتي لايه لايه بريده شد 6,885 10,261,944,000 Rls. 244,332 $
25 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 154,000 9,964,020,000 Rls. 231,000 $
26 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 132,000 8,240,950,080 Rls. 186,912 $
27 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 215,053 7,945,494,758 Rls. 188,750 $
28 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 79,200 7,695,333,800 Rls. 183,223 $
29 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 216,392 7,255,362,200 Rls. 168,902 $
30 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 268,442 6,919,164,000 Rls. 164,742 $
31 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 224,724 6,093,024,000 Rls. 145,072 $
32 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 497,110 5,716,547,925 Rls. 135,712 $
33 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 124,740 5,605,815,600 Rls. 133,472 $
34 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 36,380 4,738,256,742 Rls. 107,982 $
35 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 334,496 4,653,180,272 Rls. 110,340 $
36 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 3,620 4,622,016,000 Rls. 108,600 $
37 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 161,977 4,476,938,060 Rls. 105,284 $
38 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25051010 شن و ماسه داراي 95% وزني يا بيشتر سيليس و 6/0% يا كمتر اكسيد آهن 73,905 4,191,656,000 Rls. 96,076 $
39 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 39,836 4,191,649,400 Rls. 99,600 $
40 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 263,500 4,164,705,200 Rls. 97,495 $
41 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 4,056,477,746 Rls. 107,626 $
42 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوانات نوع گاو يا ا سب موکنده... 4,462 3,950,944,830 Rls. 93,702 $
43 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 66,000 3,925,152,000 Rls. 93,456 $
44 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوانات از نوع گاو يا اسب غير از چرمهاي مشمول شماره 4114 4,423 3,901,086,000 Rls. 92,883 $
45 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,172 3,756,145,201 Rls. 89,432 $
46 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25070010 کائولن 2,091,014 3,700,850,006 Rls. 87,828 $
47 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 143,151 3,617,683,970 Rls. 85,891 $
48 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 278,460 3,390,282,000 Rls. 80,721 $
49 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 254,935 3,212,425,210 Rls. 75,098 $
50 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,590 2,972,340,000 Rls. 70,770 $
51 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 71,868 2,841,562,500 Rls. 66,150 $
52 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,412,550 2,543,276,900 Rls. 59,326 $
53 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 90,714 2,476,446,000 Rls. 58,963 $
54 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 56,311 2,428,571,493 Rls. 56,251 $
55 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 66,970 2,394,549,300 Rls. 56,805 $
56 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 69,400 2,298,600,200 Rls. 58,820 $
57 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 2,260,104,000 Rls. 53,812 $
58 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 354,680 2,243,516,190 Rls. 52,415 $
59 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,985,060 2,183,142,540 Rls. 49,626 $
60 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 47,865 1,898,190,000 Rls. 45,195 $
61 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 53,563 1,875,573,000 Rls. 46,669 $
62 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 120,000 1,873,058,400 Rls. 44,400 $
63 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس (flake) و پودر درزجوش (گريد غذا يي) 27,525 1,734,054,000 Rls. 41,287 $
64 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 132,591 1,670,634,000 Rls. 39,777 $
65 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 66,000 1,663,200,000 Rls. 39,600 $
66 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 149,865 1,655,727,624 Rls. 42,321 $
67 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 189,920 1,648,584,000 Rls. 39,252 $
68 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 99,000 1,580,469,800 Rls. 36,630 $
69 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 115,710 1,526,320,478 Rls. 40,498 $
70 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 24,750 1,498,917,420 Rls. 35,046 $
71 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 30,800 1,489,120,050 Rls. 35,420 $
72 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,718 1,464,336,150 Rls. 33,663 $
73 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 88,780 1,405,833,350 Rls. 31,992 $
74 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,023 1,367,407,860 Rls. 32,557 $
75 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 24,153 1,318,716,000 Rls. 31,398 $
76 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,787 1,283,086,017 Rls. 29,102 $
77 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 50,880 1,250,745,220 Rls. 33,071 $
78 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 48,057 1,177,228,819 Rls. 31,237 $
79 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 90,569 1,155,638,200 Rls. 27,170 $
80 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,093,105,134 Rls. 25,938 $
81 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 4,320 1,088,640,000 Rls. 25,920 $
82 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 126,560 1,077,278,720 Rls. 25,312 $
83 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 13,525 1,062,264,000 Rls. 25,292 $
84 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 4,150 1,049,908,500 Rls. 24,900 $
85 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 20,008 982,823,985 Rls. 23,309 $
86 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,750 913,500,000 Rls. 21,750 $
87 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 12,000 887,670,000 Rls. 21,000 $
88 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 790,300 866,464,820 Rls. 19,757 $
89 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 19,960 824,847,000 Rls. 18,962 $
90 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 21,360 799,991,808 Rls. 18,797 $
91 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 87,600 772,456,800 Rls. 17,520 $
92 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 91,590 720,930,000 Rls. 16,390 $
93 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 15,057 701,165,666 Rls. 16,629 $
94 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 43,066 684,148,726 Rls. 15,627 $
95 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 1,920 675,127,428 Rls. 16,012 $
96 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25070010 کائولن 390,032 670,662,404 Rls. 16,382 $
97 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 74,000 665,112,000 Rls. 15,836 $
98 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84659200 ماشين هاي رنده کردن، فرزکردن ياقالب سازي (بابرش) براي کارروي چوب، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 5,710 661,350,000 Rls. 15,000 $
99 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 1,020 643,143,204 Rls. 15,037 $
100 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 1,610 621,132,615 Rls. 14,731 $
مجموع کل
1,269,892,095,900 ريال
مجموع کل
30,377,119 دلار