آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,150 1,973,914,150 Rls. 20,150 $
102 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72292000 مفتول ا زفولاد سيليکومنگنز. 23,760 1,880,649,241 Rls. 21,373 $
103 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 44,285 1,859,980,920 Rls. 44,285 $
104 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72292000 مفتول ا زفولاد سيليکومنگنز. 23,760 1,827,380,341 Rls. 21,920 $
105 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 117,000 1,818,180,000 Rls. 43,290 $
106 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 26,900 1,761,706,325 Rls. 25,984 $
107 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 96,430 1,746,841,168 Rls. 19,286 $
108 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 62,480 1,714,692,000 Rls. 40,826 $
109 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 140,500 1,687,245,000 Rls. 40,172 $
110 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 16,000 1,603,785,500 Rls. 17,750 $
111 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 36,462 1,563,414,542 Rls. 17,881 $
112 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 17,797 1,558,145,147 Rls. 17,797 $
113 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 47,800 1,554,885,648 Rls. 17,208 $
114 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 8,621 1,477,981,689 Rls. 15,087 $
115 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 43,199 1,419,310,944 Rls. 16,416 $
116 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 110,000 1,389,323,694 Rls. 16,698 $
117 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 98,300 1,381,884,000 Rls. 32,902 $
118 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 128,860 1,368,510,809 Rls. 19,098 $
119 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 24,000 1,267,070,400 Rls. 14,400 $
120 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,185 1,231,650,000 Rls. 29,325 $
121 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 21,000 1,146,600,000 Rls. 27,300 $
122 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,950 1,143,285,456 Rls. 12,950 $
123 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84659200 ماشين هاي رنده کردن، فرزکردن ياقالب سازي (بابرش) براي کارروي چوب، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 5,420 1,138,200,000 Rls. 27,100 $
124 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,130 1,066,464,796 Rls. 11,494 $
125 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 23,760 1,059,950,659 Rls. 25,237 $
126 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 40,164 1,045,870,560 Rls. 24,902 $
127 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54011000 نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيک. 9,918 1,041,390,000 Rls. 24,795 $
128 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72292000 مفتول ا زفولاد سيليکومنگنز. 23,760 1,036,248,939 Rls. 24,673 $
129 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 4,704 996,439,975 Rls. 11,525 $
130 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,968 978,837,696 Rls. 11,808 $
131 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 88,330 932,616,609 Rls. 10,599 $
132 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25070010 کائولن 516,754 911,568,000 Rls. 21,704 $
133 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 49,840 824,058,500 Rls. 9,334 $
134 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 23,158 811,002,423 Rls. 9,263 $
135 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 83,310 807,660,000 Rls. 19,230 $
136 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,039 799,632,540 Rls. 19,039 $
137 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 155,092 781,636,800 Rls. 18,610 $
138 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 60,920 736,109,493 Rls. 9,219 $
139 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 5,299 673,428,000 Rls. 16,034 $
140 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38249990 --- سایر 40,500 623,066,009 Rls. 7,120 $
141 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 70,790 622,521,008 Rls. 14,822 $
142 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 23,750 598,500,000 Rls. 14,250 $
143 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84538000 ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتعميرکردن اشياءا ز پوست يا ازچرم، غير از چرخهاي دوزندگي 1,650 564,909,648 Rls. 6,404 $
144 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28042100 آرگون 15,800 561,921,154 Rls. 6,478 $
145 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28042100 آرگون 15,400 552,797,014 Rls. 6,314 $
146 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29154010 مونوكلرواستيك اسيد 20,000 550,200,000 Rls. 13,100 $
147 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 93,000 532,196,406 Rls. 6,155 $
148 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 18,890 529,447,963 Rls. 12,606 $
149 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 451,300 510,564,236 Rls. 12,156 $
150 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 1,112 478,600,297 Rls. 5,752 $
151 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84137010 پمپ کولر آبي 600 423,782,400 Rls. 4,800 $
152 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25293010 نفلين سي انيت 149,920 383,517,548 Rls. 4,348 $
153 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 22,575 379,260,000 Rls. 9,030 $
154 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 10,000 378,000,000 Rls. 9,000 $
155 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29152100 اسيد استيك 22,050 365,809,500 Rls. 8,710 $
156 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 21,310 351,721,550 Rls. 4,012 $
157 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 20,717 348,054,000 Rls. 8,287 $
158 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 20,530 344,904,000 Rls. 8,212 $
159 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 4,010 304,930,500 Rls. 7,260 $
160 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32110000 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي) آماده 3,972 274,732,118 Rls. 3,178 $
161 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,500 259,662,444 Rls. 3,252 $
162 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 41,360 250,316,097 Rls. 2,895 $
163 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25293010 نفلين سي انيت 100,000 249,604,200 Rls. 2,700 $
164 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 41,880 211,050,000 Rls. 5,025 $
165 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 750 189,000,000 Rls. 4,500 $
166 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 764 175,842,240 Rls. 4,187 $
167 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,200 170,484,128 Rls. 1,931 $
168 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 319 168,718,368 Rls. 1,911 $
169 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 300 148,653,168 Rls. 1,608 $
170 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25293010 نفلين سي انيت 100,000 130,094,100 Rls. 3,097 $
171 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,580 127,192,800 Rls. 3,028 $
172 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 24,800 124,992,000 Rls. 2,976 $
173 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 21,000 112,458,000 Rls. 1,200 $
174 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 8,500 111,791,487 Rls. 1,293 $
175 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,760 37,926,000 Rls. 903 $
176 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 150 37,800,000 Rls. 900 $
177 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98% نباشد 1,000 25,200,000 Rls. 600 $
178 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,720 7,984,700 Rls. 100 $
179 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38029010 خاك رنگبر 1,000 6,510,000 Rls. 155 $
مجموع کل
62,242,267,047 ريال
مجموع کل
1,040,920 دلار